Seminar: IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA PREGLEDA ETIKE V ORGANIZACIJI
6.4.2023

Etika je osnova notranjega revidiranja, pa ne samo kot poklica notranjega revizorja (etični kodeks), ampak tudi kot del dajanja zagotovil o etični kulturi organizacije. Kljub temu da etični škandali in majhno zaupanje tako v pridobitne kot nepridobitne organizacije še vedno ostajajo, je ključna vloga notranje revizije, da pomaga organizaciji postati bolj etična. Tako je ena izmed glavnih nalog tudi ocenjevanje etike organizacije in podajanje priporočil, ki bodo organizacijo zaščitila pred neetičnim obnašanjem vseh deležnikov v njej.

Standardi zahtevajo, da notranja revizija oceni tudi etično kulturo organizacije, vendar pa naj bodo notranji revizorji pri tem previdni. Politične igre, nestrinjanje, kaj je etično, itn. lahko povzročijo, da notranji revizorji ne preverjajo pravih vidikov etike v organizaciji in lahko podajo zavajajoča zagotovila vodstvu.

Na seminarju se bomo osredotočili na vlogo etike v organizaciji in kaj je pri tem pomembno, kako zbirati informacije pri notranjerevizijskem pregledu etike in kako se lotiti občutljivih tem.
9.00–10.30 Kaj je etika
Teoretični koncepti
Poslovna etika
Skladnost in etika
Korupcija in etika
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Razvoj načrta revidiranja notranje revizije
Obseg in cilji notranjerevizijskega pregleda etike
Pomembni vidiki etike v organizaciji
Slepe pege etike v organizaciji
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Kako zbirati dokaze
Od misli do dejanj
Pomembnost opazovanja
Vloga eksperimentov v reviziji etike
Vloga skladnosti v etiki
Vloga etičnih kodeksov v etiki
Vloga etike v javnem sektorju

Dr. Matej Drašček

Dr. Matej Drašček je direktor divizije financ v Hranilnici LON in predavatelj na več fakultetah, predava pa tudi na mednarodnih konferencah o etiki, notranji reviziji in strategiji. Objavlja strokovne in znanstvene članke o etiki, strategijah in notranji reviziji. Je prejemnik nagrade IIA’s William S. Smith Award za najboljši rezultat CIA, pa tudi IIA’s John B. Thurston Award za najboljši članek na področju etike in notranje revizije. Ima nazive CIA, CRMA, CFSA, preizkušeni notranji revizor in je trenutno predsednik inštituta IIA Slovenia.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava