Seminar: OBREMENJEVANJE OKOLJA IN EKSTERNALIJE
14.6.2023

Zakaj človeštvu še ni uspelo zmanjšati obremenjevanja okolja na vzdržno raven? Kakšni so obeti in ali bo treba najti povsem nov način reševanja težav? Je mogoče vsakemu posamezniku izstaviti račun za njegov vpliv na okolje? Če je mogoče, kaj vse naj bo na računu? Ekonomisti so v zgodovini našli mnogo (teoretičnih) rešitev za obvladovanje (negativnih in pozitivnih) učinkov našega ravnanja (eksternalij) – katere so te rešitve in katere izmed njih bi lahko pomembno zmanjšale obremenjevanje okolja?

9.00–10.30 O obremenjevanju okolja malo drugače – kako pomembno težo nosijo pri tem eksternalije
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Zunanji učinki našega ravnanja (eksternalije), vrste, merjenje in metode za zmanjšanje negativnih eksternalij

Marko Potočnik

Marko Potočnik je magistriral na ljubljanski Ekonomski fakulteti, v programu splošne ekonomije. Je strokovnjak na področju davkov, na svoji poklicni poti pa je deloval tudi kot analitik tržnih in operativnih tveganj v banki. Zaposlen je na Ministrstvu za finance, kjer med drugim pokriva področje davkov na energijo in okoljskih davkov ter sodeluje v različnih projektih v povezavi z varovanjem okolja (npr. Zelena proračunska reforma, Ozelenitev proračuna). Je član delovne skupine OECD-ja Analize davčnih politik in statistika davkov, ki skupaj s strokovnjaki s področja okolja sestavlja skupino davčnih in okoljskih strokovnjakov 38 držav članic OECD-ja.

Kot analitik aktivno svetuje na področju politik in rešitev za doseganje podnebnih ciljev, kot sta Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) in Direktiva EU o obdavčitvi energije (ETD).

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 186,66 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

 Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava