26. LETNA KONFERENCA OCENJEVALCEV VREDNOSTI
1.6.2023 -2.6.2023

Zasvojili so nas. Pa ne samo nas. Ves svet. S čim? S poceni denarjem, ki je v zadnjih letih pritekal in se tako samoumevno delil. In zdaj smo v težavah – v akutni fazi odtegnitvenega sindroma. Kako pa je to povezano z ocenjevanjem vrednosti? Pomembno. Posledice odvisnosti od poceni denarja se počasi in perfidno zažirajo v vse pore našega delovanja in življenja. Marko Košak bo z nami delil, kako je odtegnitveni sindrom od poceni denarja zamajal ekonomski in finančni svet okrog nas. Švicarske banke propadajo, halo?! Smo pred recesijo? Se bo nepremičninski trg v Sloveniji potopil? O tem bomo povprašali Majo Ostanek Selak, ki s tem trgom živi in diha. Poceni denar je zdrobil naše ključno orodje – obrestne mere. Kot da bi mornarju ugasnil svetilnik. Preplavil nas je virtualni denar in sprožil (hiper)inflacijo. Jože. P. Damjan in Bernhard Bischoff nas bosta opremila z napotki, kako ocenjevati v inflacijskem okolju. Slovenija je zelo odvisna od avtomobilske dejavnosti. Poslovni model te dejavnosti se bliskovito spreminja. Kako ocenjevati podjetja, ki so danes povsem nekaj drugega, kot bodo jutri. Sploh bodo jutri? O tem nas bo poučila Tanja Mohorič, predsednica GIZ ACS. Ja, pa energenti, kakopak! Odvisni smo tudi od njih. In njihovih cen. Kaj lahko pričakujemo na področju elektrooskrbe in cen električne energije, bo z nami delil Aleksander Mervar, direktor družbe ELES. Teh in podobno zanimivih tém bo na konferenci v izobilju. Konkretni bomo, praktični in neposredni. Ne, ne bo niti depresivno niti dolgčas. Samo izgoreti ne smemo. Obstajajo načini, kako ne znoreti in ostati zdrav v teh norih časih. Verjamete? Nasvete na to temo nam bo ponudila psihoterapevtka Tina Bončina. Na koncu pa … no, ne čisto na koncu, ampak nekje vmes, nas bosta s stand-up komedijo Mali otroci, veliki problemi razvedrila Uroš Kuzman in Aleš Novak. Kar naj. Mi bomo raje ostali veliki otroci z majhnimi problemi. Pa poglejmo – na konferenci ocenjevalcev seveda, kje pa! Vabljeni.

Četrtek, 1. junija 2023
9.00–9.30 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
dr. Samo Javornik, predsednik sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
9.30–10.15 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
Mag. Tomaž Košak, Banka Slovenije
10.15–11.00 Inflacija in obrestne mere. Kje smo? Kakšne so napovedi razvoja?
Dr. Jože P. Damijan, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
11.00–11.30 Odmor
11.30–12.15 Making valuation ‘FIT FOR 55’: Plant, machinery & equipment valuation
Ioannis Koutsogianopoulos, član Evropskega odbora TEGOVA za standarde za vrednotenje naprav, strojev in opreme
Predavanje bo v angleškem jeziku
12.15–13.00 Kako bo prehod na EV vozila vplival na slovensko avtomobilsko industrijo
Tanja Mohorič, GIZ ACS Slovenski avtomobilski grozd
13.00–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.15 Vpliv direktive o trajnostnem poročanju podjetij na ocenjevanje vrednosti
Mag. Barbara Žibret Kralj, Deloitte revizija 
15.15–16.00 Energetika, negotovost na trgu elektirke. Kaj lahko pričakujemo?
Mag. Aleksander Mervar, ELES
16.00–16.45 Stres in izgorelost – kako ne znoreti in ostati zdrav
Tina Bončina, Psihoterapevtka s.p.
19.00 Mali otroci, veliki problemi
Stand-up komedija Uroša Kuzmana in Aleša Novaka
  Večerja

 

Petek, 2. junija 2023
9.00–9.45 Najemni trg poslovnih in trgovskih prostorov v Sloveniji
Maja Ostanek Selak, ALFI RE
9.45–10.30 Derivation of interest yield (property yield) fort he income approach
Bernhard Bischoff, izredni profesor na nemški akademiji za nepremičnine v okviru  freiburške univerze DIA
Predavanje bo v angleškem jeziku
10.30–11.00 Odmor
11.00-13.30

Predstavitev najpomembnejših strokovnih rešitev odbora POV in druge aktualne teme
Različni predavatelji

Tveganje ključnega kupca (Marko Ploj)
Anketa o zadovoljstvu naročnikov z ocenami vrednosti (Boris Tuma)                                                                                     Izbor primerljivih poslov in izvedba prilagoditev pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin (Boris Tuma)
Kakšne napake, problem in izzivi se pojavljajo pri ocenjevanju za zavarovano posojanje (Jure Pirc)
Ocenjevanje za potrebe izračuna čiste vrednosti sredstev za investicijske sklade (mag. Karin Lušnic)
Ocenjevanje vrednosti portfelja kupcev (dr. Samo Javornik)
Funkcionalno zastaranje strojev in opreme (Jure Kern, Matjaž Cirar)

13.30 Zaključek konference

 

Ponedeljek, 5. junija 2023
16.00–16.45 Predvidene spremembe MSOV
Mag. Karin Lušnic, BDO Svetovanje d.o.o.

Predavanje bo po Zoomu

Mag. Tomaž Košak

Mag. Tomaž Košak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letu 1995 se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je od leta 1998 opravljal naloge samostojnega analitika v Analitsko-raziskovalnem centru. V letu 2000 je bil imenovan za pomočnika direktorja Analitsko-raziskovalnega centra, leta 2004 pa za direktorja oddelka Finančna stabilnost, sedanji oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna politika. Od januarja 2020 dela v tem oddelku kot strateški svetovalec. Od leta 2007 je bil član več odborov v ESCB-ju (BSC, ATC, FSC) in od 2010 do 2013 tudi član EFC-ja, delovnega telesa ECOFIN ter od 2009 član odbora CMF-ja pri OECD-ju. Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja finančnih storitev v RS, katere naročnik je bilo Ministrstvo za finance RS leta 2001. Njegova bibliografija obsega od strokovnih referatov do raziskovalnih nalog, objavljenih v domači in tuji strokovni literaturi.

 

Jože P. Damijan

Jože P. Damijan je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in gostujoči profesor na University of Leuven (Belgija). Raziskovalno sodeluje z Inštitutom za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in Vivesom, Centre for Regional Economic Policy na University of Leuven (Belgija). Je solastnik in partner v svetovalni družbi Grant Thornton Advisory.

 

Mag. Karin Lušnic

Mag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in Accredited Senior Appraiser pri American Society of Appraisers. Ima več kot 20 let izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala v številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po segmentu priprav ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., v kateri je kot partnerica zadolžena za področje poslovnih financ.

 

Tanja Mohorič

Tanja Mohorič je direktorica za razvoj inovacijske kulture in evropske projekte v korporaciji Hidria. Svoje delo gradi na prepoznavanju elementov, ki tvorijo podlago za razvoj inovacijske kulture. Rezultat dela so številna priznanja Hidrii za koncept inovativnosti in inovacije zaposlenih. Poleg dela v Hidrii je v letu 2017 prevzela vodenje GIZ ACS Slovenskega avtomobilskega grozda. Je članica strokovnega sveta razvojnega centra slovenske avtomobilske industrije SiEVA, strokovnega sveta razvojnega centra na področju elektroindustrije NELA, upravnega odbora Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva na področju pametnih stavb ter upravnega odbora Severnoprimorske gospodarske zbornice.

 

Barbara Žibret Kralj

Barbara Žibret Kralj je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje s področja financ je pridobivala na Univerzi v Glasgowu. Na ljubljanski ekonomski fakulteti je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. Kot asistentka je sodelovala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na Katedri za računovodstvo in revizijo. Bila je članica posebne ekspertne skupine Deloitte Srednja Evropa, ki svetuje revizijskim skupinam družbe, in je odgovorna za zapletenejša vprašanja v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Je pooblaščena revizorka z več kot 15 leti izkušenj v zunanji reviziji. Pri revidiranju se je specializirala za večje skupine podjetij in zavarovalniški sektor ter sodelovala pri reviziji številnih projektov v zasebnem in javnem sektorju. Ima bogate izkušnje kot predavateljica, o odloženih davkih pa predava tudi na Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Ioannis Koutsogiannopoulos je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti naprav, strojev in opreme ter rezivor za oceno okoljskih in družbenih tveganj. Je član Evropskega odbora TEGOVA za standarde za vrednotenje naprav, strojev in opreme ter soavtor publikacije EVS-PME 2022 Book. Po izobrazbi je magister inženirskih ved in poslovne administracije.

 

Mag. Aleksander Mervar

Mag. Aleksander Mervar je direktor družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, močno vpleten tudi v mednarodna omrežja. Na svoji karierni poti je bil direktor ali član uprave mnogih slovenskih energetskih družb, med drugim tudi družb Istrabenz, Gorenje in Termoelektrarna toplarna Ljubljana (TE-TOL). Kot direktor področja za ekonomiko in namestnik direktorja je deloval še v družbah Termoelektrarna Trbovlje, Rudnik Zagorje in Strojegradnja. Bil je tudi član Svetovnega sveta za energijo (World energy council) za Jugovzhodno Evropo, v letih 2001–2005 pa predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Republike Slovenije. Bil je predsednik nadzornih svetov družb Geoplin, Plinovodi, Stelkom, d. o. o., in podpredsednik nadzornih svetov banke SIB in SOD (sedaj SDH). Aleksander Mervar je velik strokovnjak na področju finančnega menedžmenta in strateškega načrtovanja.

 

Tina Bončina

Tina Bončina, dr. med., psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige Izgorelost – si upate živeti drugače? (MK, 2019). Izvaja individualne in skupinske terapije, dela z otroki in mladostniki ter vodi delavnice tako za laike kot za strokovno javnost. Je prva slovenska terapevtka in trenerka logosinteze.

 

Maja Ostanek Selak

Maja Ostanek Selak je direktorica ALFI RE, SIS, alternativnega investicijskega sklada, ki investira v premijske poslovne nepremičnine v Sloveniji in Hrvaškem ter je del skupine KF Finance. Pred nastopom delovnega mesta direktorice sklada je bila v KF Financah zadolžena za svetovanje na področju investicijskih nepremičnin, kar zajema prodajo, izdelavo analiz nepremičninskega trga in študij izvedljivosti nepremičninskih projektov. Maja ima več kot 10 let izkušenj na področju poslovnih nepremičnin in redno predava na različnih nepremičninskih konferencah v regiji. V letu 2017 je pridobila mednarodno licenco za cenitev nepremičnin RICS in prejela nagrado Chrisa Benneta za najboljšo pristopno kandidatko v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

 

Bernhard Bischoff,

Bernhard Bischoff, predavatelj in izredni profesor na berlinskih univerzah HTW (za uporabne vede), HWR (za ekonomijo in pravo), BBW, na freiburški univerzi DIA (nemška akademija za nepremičnine) ter na berlinski gospodarski zbornici in zbornici arhitektov, je bil od leta 1985 podpredsednik berlinskega odbora pravnih strokovnjakov, od leta 1992 pa je še vedno član tega odbora. Od 1995 do 2021 je bil podpredsednik takega odbora v Brandenburgu. Od leta 2001 je član berlinske gradbeniške zbornice in od 1984 član DVW-ja, nemškega združenja za geodezijo, geoinformacije in upravljanje zemljišč. Od leta 2000 je podpredsednik nemškega združenja strokovnjakov z javnim certifikatom in kvalifikacijo ter vodja oddelka za ocenjevanje vrednosti nepremičnin.

 

Marko Ploj

Marko Ploj je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, finančni svetovalec in izkušen poznavalec borznih trgov. S svojim obsežnim znanjem in izkušnjami na tem področju zagotavlja dragocen vpogled in nasvete tako posameznikom kot podjetjem. Pokriva široko paleto področij od naložbenega svetovanja in obvladovanja tveganj do pokojninskega načrtovanja in davčne optimizacije. Svoje prispevke redno objavlja v časniku Finance in reviji Moje finance. Poleg dela finančnega svetovalca se posveča tudi izobraževanju javnosti o pomenu finančne pismenosti. Verjame, da z obogatitvijo ljudi z znanjem in pravimi orodji za sprejemanje premišljenih finančnih odločitev ti lahko prevzamejo nadzor nad svojo finančno prihodnostjo in dosežejo svoje cilje.

 

Mag. Boris Tuma

Mag. Boris Tuma, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je strokovnjak na področju poslovnih nepremičnin z več kot 25-letnimi izkušnjami na raznih vodstvenih položajih v mednarodnih finančnih in nepremičninskih družbah. Več let je vodil slovensko izpostavo Erste Group Immorent, katere glavna dejavnost je bila financiranje nepremičninskih projektov ter razvoj lastnih projektov. Kasneje je bil na raznih vodilnih mestih v avstrijski HETI in slovenskem DUTB-ju, kjer je bil zadolžen za prodajo težko prodajljivih nepremičnin. Je tudi soustanovitelj družbe RE/MAX Commercial, nepremičninske agencije, specializirane za svetovanje pri transakcijah s poslovnimi nepremičninami, in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri SIR-u.

 

Matjaž Cirar

Matjaž Cirar, univ. dipl. inž. stroj., se je po diplomi (januarja 1991 na Strojni fakulteti v Ljubljani pri prof. dr. Janezu Deklevi) zaposlil v Litostroju na področju planiranja in vodenja proizvodnje vodnih turbin, potem pa je bil 20 let zaposlen v Zavarovalnici Triglav, najprej na sklepanju premoženjskih zavarovanj za podjetja, nato pa za reševanje premoženjskih škod. Medtem je tri leta vodil oddelek za premoženjske škode pri Območni enoti Ljubljana. Od leta 2012 je zaposlen v podjetju ZIMAT, d. o. o., ki se ukvarja s svetovanjem in posredovanjem zavarovanj ter ocenjevanjem vrednosti. Leta 2002 je bil imenovan za sodnega cenilca za avtomobilsko in strojno stroko, leta 2006 pa še za sodnega cenilca za zavarovalniške škode na strojih in opremi ter vozilih ter za sodnega cenilca na železniških prometnih sredstvih. Leta 2004 je na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobil naziv pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme. Leta 2009 pa opravil izobraževanje in izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Leta 2011 je opravil še izpit strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
Pri ocenjevanju vrednosti strojev in opreme je opravil več kot 2.100 ocenjevanj, od tega tudi za večje slovenske družbe, kot so Unior Zreče, Slovenske železnice, ELES, Perutnina Ptuj, Kovinoplastika Lož, Steklarna Hrastnik, Don Don, Hidria, Iskraemeco, Telemach, CIMOS, Luka Koper, Goričane, banke, zavarovalnice, lizinška podjetja, sodišča, ministrstva in druge. Na strokovnem področju ocenjevanja je pri Slovenskem inštitutu za revizijo član odbora pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter vključen v strokovno skupino, ki izobražuje nove pooblaščene ocenjevalce vrednosti.

 

Jure Kern

Jure Kern, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo diplomiral iz področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin in tam tudi več let izvajal pedagoško delo s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Je solastnik in direktor podjetja K3 Kern, d. o. o., kjer vodi oddelek za ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Je član odbora ocenjevalcev pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter avtor in soavtor več strokovnih člankov s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Imenovan je za sodnega izvedenca in cenilca s področja nepremičnin.

 

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija, ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.

Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega prestrukturiranja v več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.

Kot predavatelj in pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer svoje znanje na predavanjih in seminarjih prenaša tudi na mlajše generacije. Kot predavatelj in programski vodja sodeluje na številnih slovenskih ter mednarodnih seminarjih in konferencah. Dr. Samo Javornik je direktor družbe REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d..

Konferenca bo v kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo na spletni strani.

Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 122,50 €, v hotelu Zdravilišče Laško pa 93,80 €.

 

Udeležencem, ki bodo podaljšali svoje bivanje in povabili na oddih svoje spremljevalce hotel nudi posebno ponudbo

polpenzion cena: 79,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior
  68,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****
nočitev z zajtrkom cena: 75,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior
  64,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****

Cena vključuje polpenzion, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč (v hotelu TPL) in kopalna brisača v sobi, dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. ure. V primeru, da je na dan prihoda soba prosta, nudimo možnost vstopa v sobo pred 14. uro.

 

Na program veljajo redni otroški popusti:

do 5 let GRATIS (spijo s starši)
od 5 do 9,99 let starosti 50 % na dodatnem ležišču 40 % na svojem ležišču
od 10 do 13,99 let starosti 30 % na dodatnem ležišču 20 % na svojem ležišču

Na konferenco se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 26. letni konferenci ocenjevalcev boste odšteli 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in člane Inštituta znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
• za prijavljenih 2 do 5  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 5  udeležencev iz iste družbe nudimo 15 % popust;
• za prijavljenih 2 do 5 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust;
• za prijavljenih več kot 5 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 25 % popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem ter pooblaščenim revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem konferenci določila oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava