Seminar: UVOD V MSRP 17
8.6.2023

SIR in EYOd 1. 1. 2023 velja MSRP 17. Za zavarovalniški sektor predstavlja standard pomembno spremembo, saj popolnoma spreminja izračun rezervacij in predstavitev v izkazu finančnega položaja in izkazu poslovnega izida. Razumevanje nove oblike poročanja bo ključni izziv računovodij in revizorjev v letošnjem letu. Za razumevanje poročanja pa moramo poznati tudi osnovne koncepte MSRP-ja 17, ki jih bomo spoznali na seminarju.

Predstavili bomo tri osnovne modele izračuna rezervacij, razložili nov termin »pogodbeno storitvena marža«, razumeli posebnosti dodatka za tveganje (ki ga poznamo kot Solventnosti II) in izpostavili pomen diskontiranja, ki s finančnimi učinki lahko pomembno vpliva tako na višino rezervacij kot na finančne prihodke in odhodke (tudi v povezavi z uvedbo MSRP-ja 9). Predstavili bomo MSRP 17, izkaz finančnega položaja in izkaz poslovnega izida ter poudarili ključne spremembe glede na trenutno veljaven MSRP 4. Vse koncepte bomo predstavili tudi z enostavnimi praktičnimi primeri.

9.00–10.30 Uvod v MSRP 17
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Uvod v MSRP 17
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Praktični primeri MSRP-ja 17

Aleš Lapajne

Aleš Lapajne je menedžer v oddelku za finančno in računovodsko svetovanje v družbi EY Slovenija. Je strokovnjak za zavarovalniški sektor, specializiran za implementacijo novih MSRP-jev v tem sektorju, upravljanje finančnih tveganj in aktuarske storitve. Ima obširne izkušnje z implementacijo standardov MSRP 17 in MSRP 9 v praksi.

Seminar bo potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstvo).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava