24. LETNA KONFERENCA REVIZORJEV
7.9.2023 -8.9.2023

Prav gotovo bodo v bližnji prihodnosti direktiva CSRD in Mednarodni standardi o trajnostnem poročanju pred revizorje postavili velik strokovni izziv. Zato bo rdeča nit te konference posvečena okoljskim, družbenim in upravljavskim dejavnikom trajnostnega razvoja ter njihovemu revidiranju in izdaji mnenja. Seveda bomo na konferenci obravnavali še drugo aktualno s področja revidiranja ter revizorjeve postopke v zvezi s transfernimi cenami, prevarami, žvižgači, insolventnostjo, pranjem denarja, uporabo sodobnih orodij in ne nazadnje z ovrednotenjem sistema upravljanja kakovosti. Revizijske teme bomo dopolnili z računovodskimi in davčnimi izzivi. Letošnja konferenca ponuja zelo zanimive aktualne teme, ki jih bodo predstavili najboljši predavatelji. Večerni del konference pa je v postkovidnem času ponovno namenjen druženju in izmenjavi mnenj s sodelavci in prijatelji. Zagotovo dogodek, ki ga nikakor ne smete zamuditi.

Četrtek, 7. septembra 2022
8.30–9.00 Registracija udeležencev
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
9.15–10.00 The chalange of the audit proffesion (predavanje bo v angleškem jeziku)
Hilde Blomme ali Harun Saki, Accountancy Europe
10.00–10.45 Aktualnosti s področja revidiranja in bistvene ugotovitve iz opravljenih nadzorov
Mateja Cimerman, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
10.45–11.15 Odmor
11.15–12.00 Predstavitev CSRD direktive in Evropskih standardov o trajnostnostnem poročanju (ESTP)
Mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje d.o.o.
12.00–12.45 MSUK-1 in ovrednotenje sistema upravljanja kakovosti
Mag. Katarina Sitar Šuštar, Slovenski inštitut za revizijo
12.45–15.00 Odmor
15.00–15.45 Revizorjeve naloge po ZPPDFT-2
Mag. Mitja Skitek, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
15.45–16.30 Vprašanja pripoznavanja prihodkov po stopnji dokončanosti
Mag. Andreja Mušič, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
16.30– 17.15 Vodenje je spretnost in ne talent
Tina Bončina
20.00 Večerja

 

Petek, 8. septembra 2022
9.00–9.45 Prenova davčnega sistema
Tilen Božič
9.45–10.30 Spremembe ZFPPIPP (H) in vloga revizorjev
Dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Ljubljana
10.30–11.15 Kaj mora revizor vedeti o transfernih cenah?
Aleksander Ferk in Aleš Grm, PWC d.o.o.
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.30 Prevare, žvižgaštvo in revizorjevi postopki
Maruša Hauptman, BDO  revizija d.o.o.
12.30–13.15 »Trivialna« uporaba okvira COBIT 2019
Dr. Boštjan Kežmah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
13.15 Sklep

Hilde Blomme

Hilde Blomme joined Accountancy Europe in 2003 and has been Deputy CEO since 2011. Hilde provides regulatory and technical expertise in the areas of reporting, assurance, (sustainable) finance, tax and practice development and contributes to developing the Federation’s strategy as a Board member. Prior to this assignment, she spent nine years with PwC as an external auditor, consecutively in Brussels, New York and London dealing with both multinational and SME audit and assurance clients. Prior to joining PwC, she spent three years with local Belgian auditing firms serving SME clients. She started her professional career at Morgan Guaranty Trust in Brussels. She is qualified as a US Certified Public Accountant, Belgian Chartered Accountant, and member of the UK Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). She is a member of the Reporting Lab@EFRAG Steering Group.

 

Tina Bončina

Tina Bončina, dr.med., psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige “Izgorelost - si upate živeti drugače?” (MK, 2019). Izvaja individualne in skupinske terapije, dela z otroki in mladostniki ter vodi delavnice tako za laike kot za strokovno javnost. Je prva slovenska terapevtka in trenerka logosinteze.

 

Jaka Cepec

Izr. prof. dr. Jaka Cepec je doktor pravnih znanosti s področja civilnega in gospodarskega prava. Zaposlen je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanstveno se posveča insolventnemu in gospodarskemu pravu s poudarkom na ekonomski analizi prava in uporabi empiričnega pravnega raziskovanja. Je prejemnik prestižne ameriške štipendije Fulbright in prejemnik nagrade mladi pravnik leta. Poleg raziskovalnega dela je tudi zelo izkušen pravni svetovalec in predavatelj tako v domačem kot mednarodnem okolju.

 

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je namestnica direktorja Agencije na javni nadzor nad revidiranjem, kjer je kot vodja Sektorja za nadzor in regulativo odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del pristojnosti Agencije (pripravo pravil revidiranja, licenciranje, poročanje in sistem izobraževanja pooblaščenih revizorjev). Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ter njihove podskupine, predvsem na področjih regulacije, nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.

Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed BIG4 revizijskih družb. Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih in konferencah doma in v tujini, pri predmetih Pravila revidiranja in Kodeks etike in revizorjeva neodvisnost pa sodeluje pri izobraževanju bodočih pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Aleksander Ferk

Aleksander Ferk je zaposlen pri PwC kot vodja področja davkov na davčnem oddelku. Njegovo glavno strokovno področje obsega svetovanje s področja davka od dohodkov pravnih oseb (vključno s transfernimi cenami), glede domačega in mednarodnega obdavčevanja, poslovnega prestrukturiranja, vključno z združitvami in prevzemi, ter zastopanjem v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Aleksander je bil med 1. septembrom 2017 in 1. septembrom 2018 napoten na delo v pisarno PwC Belgija, kjer se je prvenstveno ukvarjal s svetovanjem na področju mednarodne obdavčitve in transfernih cen. V svoji karieri je sodeloval in vodil številne davčne skrbne preglede, preglede davčnega položaja in nadzora skladnosti z vidika slovenske zakonodaje. Aleksander je avtor številnih člankov, objavljenih v davčnih revijah Denar, SIR*IUS, Davčno finančna praksa, kakor tudi v časniku Finance. Prav tako redno predava na številnih delavnicah, seminarjih oz. okroglih mizah na teme s področja transfernih cen in davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Aleš Grm

Aleš Grm ima več kot 18 let izkušenj z zagotavljanjem revizijskih in svetovalnih storitev v različnih panogah in v različnih lokalnih, mednarodnih in družinskih podjetjih, ter s finančnim poročanjem v skladu z MSRP in lokalnimi računovodskimi standardi (Slovenski računovodski standardi). Revizijske izkušnje si je nabiral v priznanih revizijskih družbah – KPMG Slovenija, d.o.o., DELOITTE REVIZIJA d.o.o. in PricewaterhouseCoopers d.o.o. kjer je tudi trenutno zaposlen. Aleš je diplomirani ekonomist in pooblaščeni revizor pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem. Prav tako je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.  

 

Maruša Hauptman

Maruša Hauptman, direktorica v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka in preizkušena preiskovalka prevar, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij na področju storitev, trgovine, proizvodnje in energetike. Pogosto sodeluje pri posebnih revizijah delniških družb ter opravlja forenzične preglede in preiskave v zvezi s prevarami, povezanimi z računovodskim poročanjem. Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb na področju storitev, zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA na področju Mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter je preizkušena preiskovalka prevar CFE (certified fraud examiner) in vodja oddelka za forenziko v družbi BDO Revizija, d. o. o.  ter članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE in slovenskega združenja preiskovalcev prevar. Redno predava na seminarjih na področju računovodskih standardov, analize poslovanja in opravljanja skrbnih pregledov ter o tem piše tudi članke.

 

Boštjan Kežmah

Dr. Boštjan Kežmah ima obširne izkušnje s področja upravljanja, kibernetske varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član Strokovnega sveta Inštituta redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlage stroke ter aktivno sodeluje pri njihovi razlagi. Je aktivni preizkušeni revizor informacijskih sistemov, sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo, presojevalec ISO 27001, z nazivi CISA, CDPSE, CIS Information Security Manager ter DPO Executive.

 

Andreja Mušič

Mag. Andreja Mušič je zaposlena na Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev in je aktivna članica Komisije za SRS pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Opravila je tudi izobraževanje za pooblaščenega revizorja. Predava na strokovnih seminarjih, konferencah in simpozijih in na temo računovodstva in davkov.

 

Harun Saki

Harun Saki is a Manager at Accountancy Europe and part of the professional expertise team. He engages in various projects related to auditing & assurance and specialises in international standards on auditing and professional ethics. He has a Master’s degree in Banking and Finance; and has been a Certified Management Accountant (CMA) since August 2020. Before his role at Accountancy Europe, he worked as a public sector auditor at the Turkish Court of Accounts (2008-2014) and then as a financial auditor at the International Board of Auditors for NATO (2014-2019). Harun is married with two daughters.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani) in pooblaščena revizorka. Je doktorska študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaposlena. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je članica sveta osnovne šole Frana Albrehta ter zunanja članica revizijskih komisij Pošte Slovenije, Vzajemne zdravstvene zavarovalnice in Pozavarovalnice Sava RE.

 

Mitja Skitek

Mag. Mitja Skitek je pomočnik direktorja na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je zaposlen od leta 2019, opravlja nadzor nad kakovostjo revidiranja revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev ter sodeluje pri izobraževanju pooblaščenih revizorjev. Poleg tega je dejaven tudi na področju mednarodnega usklajevanja nadzornikov revizijske stroke (CEAOB in IFIAR). Ima več kot 25 let izkušenj s področja revidiranja, in sicer kot pooblaščeni revizor v praksi in kasneje kot del sistema regulacije in nadzora pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Kot predavatelj sodeluje na konferencah in seminarjih s področja revidiranja.

 

Blanka Vezjak

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje o poslovanju, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja, preizkušena notranja revizorka, CIA (Certified Internal Auditor), preizkušena državna notranja revizorka in državna revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in z notranjim revidiranjem, od leta 2008 prek svojega podjetja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo in obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v strokovnih organih, s predavanji in strokovnimi članki ter kot zunanja neodvisna članica revizijskih komisij nadzornih svetov. Svoja znanja in dolgoletne izkušnje je strnila v knjigi Trajnostno poslovanje: priročnik za organizacije (Uradni list, marec 2022).

Sobe lahko rezervirate direktno prek spletnega obrazca, pri službi rezervacij na info@thermana.si ali 03 4232 100

Udeležence vabimo, da podaljšajo svoje bivanje in povabijo na oddih svoje spremljevalce ter bivajo po ugodnejši ceni:

polpenzion cena: 79,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior
68,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****
nočitev z zajtrkom cena: 75,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior
64,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško****

Cena vključuje polpenzion, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško, dnevno vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč (v hotelu TPL) in kopalna brisača v sobi, dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. ure. V primeru, da je na dan prihoda soba prosta, nudimo možnost vstopa v sobo pred 14. uro.  
Na program veljajo redni otroški popusti:

do 5 let gratis (spijo s starši)  
od 5 do 9,99 let starosti 50 % na dodatnem ležišču 40 % na svojem ležišču
od 10 do 13,99 let starosti 30 % na dodatnem ležišču 20 % na svojem ležišču

Zaradi organizacije vas prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 1. septembra 2023. Če boste morebiti zadržani, se od konference odjavite, ker vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 23. letno konferenco revizorjev znaša 483,12 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) je udeležnina skupaj z gradivom 410,65 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 434,80 evra.

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

• za prijavljenih 2 do 5  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 5  udeležencev iz iste družbe nudimo 15 % popust;
• za prijavljenih 2 do 5 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust;
• za prijavljenih več kot 5 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 25 % popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 12 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Konferenca je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za pooblaščene revizorje ovrednotena z oznako A.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava