Seminar Kako notranji revizorji vplivamo na organizacijo.
6.4.2020

Poslanstvo notranje revizije je »… krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije.«, kar predstavlja odlično iztočnico naše nadaljnje usmerjenosti pri delovanju.
Ali ste že razmišljali o tem, kako bi zase in za svojo notranjerevizijsko skupino lahko opredelili po svoji meri izdelano vizijo, ki vam bo pomagala razjasniti "zakaj delate to, kar delate" v sedanji organizaciji in vlogi? Ali lahko to bolj vpliva na organizacijo? 

Na seminarju si bomo izmenjali védenja in stališča o tem,
• kako nas lahko odgovori na vprašanje »zakaj« vodijo do večjega vplivanja nas samih in naše organizacije,
• ali so kultura in vrednote pomembne in kako vplivajo na naša prizadevanja za spremembo določenega načina delovanja, praks,
• ali lahko (še) kaj storimo v zvezi s paradigmo notranje revizije.

Ali se navdušujete nad izzivanjem sedanjega stanja in si zamišljate, kaj si želijo uporabniki, kadar iščete načine dejavnega delovanja? Če je tako, se nam pridružite na seminarju v aprilu, ko si bomo izmenjevali znanje in ustvarjalne zamisli pri iskanju načinov za zagon pozitivnih sprememb s pomočjo pobud in dejavnosti notranje revizije.

Paul Koechlin je strokovnjak za področja notranje revizije, poslovnih financ in skladnosti z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v mednarodnih in večkulturnih okoljih (Evropa, Azija, Afrika).

Zaposlen je bil pri dveh velikih in svetovno pomembnih ameriških multinacionalkah, nato je nekaj časa preživel v Franciji, Združenem kraljestvu, Belgiji in več državah Afrike, leta 2008 pa se je preselil v Luksemburg.

Tam od leta 2017 vodi notranjo revizijo družbe Cargolux Airlines International, eno največjih družb za letalski tovorni promet v Evropi.

Od leta 2019 je tudi član upravnega odbora luksemburške sekcije Inštituta notranjih revizorjev (IIA).

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana. Seminar bo v angleškem jeziku.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.