Seminar Obdavčenje z DDV-jem pri mednarodnem poslovanju
16.4.2020

Na seminarju bomo ponovili osnove obdavčenja z DDV-jem pri čezmejnem poslovanju v EU-ju, še posebej verižne dobave, obveznost identifikacije za DDV v drugih državah ter pošiljčne posle. Obravnavali bomo tudi t. i. Quick Fixe, ki veljajo od 1. 1. 2020 in so določili enotna pravila glede določenih vidikov čezmejnih transakcij, in v zvezi s tem reševali konkretne primere.

9.00–10.30 Obdavčenje z DDV-jem pri čezmejnem poslovanju v EU-ju, s primeri
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Quick Fixi
12.15–12.30 Odmor
12.30–13.45 Quick Fixi – reševanje primerov

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar je mag. posl. ved in dela kot direktorica davčnega in pravnega oddelka pri mednarodni družbi PwC Svetovanje, d. o. o. Ukvarja se z vsemi vrstami davkov, specializirana pa je za svetovanje na področju DDV-ja, predvsem v mednarodnih transakcijah. Ima več kot 15 let izkušenj s svetovanjem mednarodnim podjetjem in korporacijam. Pri delu redno sodeluje v čezmejnih projektnih skupinah in vodi skrbne preglede. Je predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, redno pa objavlja tudi članke z davčnega področja in predava na konferencah Slovenskega inštituta za revizijo.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana. Seminar bo v angleškem jeziku.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako B, in sicer se prizna 6 ur.