Delavnica Vzorčenje
14.5.2020

V skladu z Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2300 – Izvajanje posla morajo notranji revizorji prepoznati, proučiti, ovrednotiti in dokumentirati dovolj informacij za dosego ciljev posla. Pri tem lahko notranji revizorji informacije pridobivajo tudi s pomočjo vzorčenja.

Prav tako Mednarodni standard revidiranja (MSR) 500 daje navodila o načinih, ki jih ima revizor na voljo za izbiranje postavk za preizkušanje, revizijsko vzorčenje pa je eden od teh načinov, ki jih podrobneje obravnava MSR 530. MSR 530 tako obravnava revizorjevo uporabo statističnega in nestatističnega vzorčenja pri oblikovanju in izbiranju revizijskega vzorca, izvajanju preizkusov kontrol in preizkusov podrobnosti ter ovrednotenju izidov na podlagi vzorca.

15.00–16.30 Predavanje
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Predavanje

Tina Toman Pfajfar

Tina Toman Pfajfar, preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, CRMA, se z notranjim revidiranjem ukvarja že vrsto let. Poleg praktičnih izkušenj se kot predsednica odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in predavateljica trudi širiti strokovno znanje.

 

Nataša Prah

Nataša Prah, pooblaščena revizorka, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, se z revidiranjem, predvsem zunanjim, ukvarja že vrsto let. Poleg aktivnega sodelovanja z revizorji Evropske komisije sodeluje tudi z revizijskimi organi držav članic Evropske unije in tistih držav, ki bi se Evropski uniji želele priključiti. Aktivno deluje tudi kot predavateljica v tujini in doma.

Delavnica bo ob 15.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnica vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 240,34 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 204,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima delavnica oznako B.
Delavnica je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako B, in sicer se prizna 4 ure.