Spletni seminar z delavnico (zoom): RAZPOREJANJE NAKUPNE CENE (PURCHASE PRICE ALLOCATION – PPA)
25.3.2024 -26.3.2024

Ta delavnica, ki poteka v dveh triurnih spletnih srečanjih, obsega pa pregled standardov poročanja MSRP v zvezi s poslovnimi združitvami (MRS 38, MSRP 3 in MSRP 13). Delavnica bo udeležencem omogočila tudi pripravo strokovnih podlag za razporejanje nakupne cene (PPA) v okolju MSRP-jev in izvedbo preizkusa oslabitve v skladu z MRS-jem 36 bodisi v vlogi neodvisnega svetovalca za naročnike bodisi v vlogi podpore revizorjem pri pregledovanju razporejanja nakupne cene (PPA) in/ali analize oslabitev, ki so jih izvedli drugi. Delavnica vključuje podrobno obravnavo primera, pri katerem bo vsak udeleženec pripravil razporeditev nakupne cene po modelu PPA.

Kaj se bodo udeleženci naučili?
• Razumeti zahtev pri poročanju
• Prepoznati neopredmetena sredstva in denar ustvarjajoče enote
• Delati s postopkom razporejanja nakupne cene (MSRP 3)
• Pripraviti model PPA
• Analizirati dobro ime in izide modela PPA
• Načrtovati in izvajati preizkuse oslabitve v skladu z MRS-jem 36

Seminar bo potekal v angleškem jeziku.

1. srečanje (25. marec 2024)
13.00-16.00 Poslovne združitve in poštena vrednost
• Ozadje MSRP-ja 3
• Interakcija med MSR-jem 38 in MSRP-jem 3
• Pristopi k ocenjevanju vrednosti neopredmetenih sredstev

Postopek razporejanja nakupne cene
• Opredelitev prevzemnika in denar ustvarjajočih enot
• MSRP 3 – štiristopenjski okvir

Model MSRP 3
• Pregled modelov
• Zahtevani vhodni podatki
 
2. srečanje (26. marec 2024)
13.00-16.00 Model MSRP
Vrednost podjetja
• Umerjanje vrednosti podjetja
• Analiza izidov
• Bilanca stanja po razporejanju nakupne cene
• Tehtana povprečna donosnost sredstev
• Pregled dobrega imena in razkritja

Preizkušanje oslabitev
• Pregled MSR-ja 36
• Postopek načrtovanje in preizkušanja
• Praktična uporaba

Steve Shaw

Steve Shaw vodi svoj program izobraževanja in svetovanja že od leta 1993. Podrobnosti o njegovi izobrazbi in delovnih izkušnjah:
• revizijski partner v celinski Evropi (Belgija) pri Peat Marwicku in kasneje pri KPMG-ju, in sicer v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja;
• šolani razvijalec sinhronskih programov (na platformi Adobe Acrobat Connect Pro – virtualna učilnica);
• praktik iz nevrolingvističnega programiranja (NLP) in akreditirani trener NLP-ja.

Njegove trenutne obveznosti vključujejo oblikovanje in vodenje specialističnega izobraževanja s področja korporativnih financ (strukturiranje poslov pri združitvah in prevzemih, ocenjevanje vrednosti podjetij in napredna pogajanja v zvezi z združitvami in prevzemi), delavnice v zvezi z analizami realnih možnosti in načrtovanjem scenarijev ter delavnice Monte Carlo, delavnice o določanju vrednosti neopredmetenih sredstev, o razporeditvi nabavnih cen in oslabitvah ter moderatorske delavnice o poslovnem načrtovanju.
V zadnjih 19 letih so bile njegove stranke med drugim KPMG (Audit, Corporate Finance, Transaction Services, Transfer Pricing and Forensic), Oracle Corporation, Bull-Integris, Dendrite, BNP Paribas, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Eli Lilly, Erst & Young, United Technologies (Otis Elevators), Slovenski inštitut za revizijo in romunsko Združenje ocenjevalcev vrednosti (ANEVAR).

Več podatkov in uporabnih informacij lahko najdete na njegovi spletni strani.

Seminar bo od 13.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 381,86 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 324,58 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 343,67  €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 8 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava