Spletni seminar (zoom): PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA
6.3.2024

Osredotočili se bomo na vlogo, ki jo imajo revizorji pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma pri zavezancih, opredeljenih v ZPPDFT-ju.

V uvodu je seminar namenjen seznanitvi z osnovnimi pojmi in definicijami pranja denarja ter prepoznavanju osnovnih metod, ki jih zavezanci lahko uporabljajo za zaznavanje sumljivih finančnih transakcij. To vključuje razumevanje zakonodajnih zahtev in predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja.

V drugem delu bodo predstavljeni primeri iz prakse, ki se nanašajo na ugotovitve revizijskih pregledov. Osredotočili se bomo predvsem na oceno tveganja pri zavezancih, metodologijo priprave ocene tveganja zavezanca in na smernice s tega področja.

V zaključnem delu seminarja bo obravnavana vloga revizorja pri zagotavljanju ustreznosti in učinkovitosti programov preprečevanja pranja denarja. Dodali pa bomo še pregled in oceno politik in postopkov zavezancev, prepoznavanje morebitnih tveganj in pripravo priporočil za izboljšanje.
9.00–10.30 Uvod: regulativni okvir, osnovni pojmi in tipologije pranja denarja in financiranja terorizma
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Primeri iz prakse: ugotovitve revizijskih pregledov
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Vloga revizorja pri postopkih preprečevanja pranja denarja

Sergej Bižal

Sergej Bižal je senior menedžer v oddelku za forenziko in integriteto pri družbi Ernst & Young Slovenija. Ima večletne izkušnje na področju upravljanja tveganj, z odkrivanjem nezakonito pridobljenega premoženja in forenzičnimi preiskavami. Pred prihodom v družbo EY je svetoval tujim finančnim in drugim podjetjem pri upravljanju regulativnih, političnih in varnostnih tveganj v kompleksnih in zahtevnih mednarodnih okoljih. V družbi EY redno sodeluje pri revizijskih pregledih postopkov za preprečevanje pranja denarja pri zavezancih, ki jih opredeljuje ZPPDFT. Pridruženi član Association of Certified Fraud Examiners, Austin, Texas, je v okviru iste organizacije v postopku pridobivanja licence za preizkušenega preiskovalca prevar (CFE – Certified Fraud Examiner).

 

Gaja Novkovič

Gaja Novkovič je zaposlena v oddelku za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Ima več let izkušenj s preprečevanjem, zaznavo in preiskovanjem prevar, tako v finančnem sektorju, kot v raznovrstnih gospodarskih družbah. V EY je Gaja del ekipe, ki izvaja revizijske preglede postopkov za preprečevanje pranja denarja pri zavezancih, forenzične preiskave, notranje revizije ter preglede skladnosti. Gaja je pridružena članica Association of Certified Fraud Examiners, Austin, Texas in je v okviru iste organizacije v postopku pridobivanja licence za preizkušenega preiskovalca prevar (CFE – Certified Fraud Examiner).

Seminar bo od 9.00 dalje potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje revizija).

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava