Seminar: PRAKTIČNI PRIMERI NOTRANJEREVIZIJSKIH PREGLEDOV (NOTRANJI REVIZORJI ZA NOTRANJE REVIZORJE)
13.3.2024

V današnjem svetu vedno večje dinamičnosti poslovanja je notranja revizija ključna za zagotavljanje učinkovitosti, skladnosti in zmanjšanje tveganj v organizacijah. Predavatelji bodo v tem edinstvenem seminarju predstavili raznolike notranjerevizijske pristope, ki se uporabljajo neposredno v dejanskem poslovnem svetu. Sledili bomo resničnim primerom različnih področij in industrij, pri čemer bomo predstavili metode in pristope, ki jih notranji revizorji uporabljajo pri pregledu izbranih področij. S tem se želimo osredotočiti na praktično uporabnost in vlogo notranje revizije pri ustvarjanju vrednosti in obvladovanju tveganj.

9.00–10.00 Kadrovska funkcija
10.00–10.05 Kratek odmor
10.05–11.05 Presoja sposobnosti in primernosti
11.05–11.35 Odmor
11.35–12.35 Varnost in zdravje pri delu
12.35–12.40 Kratek odmor
12.40–13.40 Neprekinjeno poslovanje

Mag. Andreja Istenič

Mag. Andreja Istenič je vodja Štabne službe za notranjo revizijo v družbi Slovenske železnice, d. o. o. Z notranjim revidiranjem se ukvarja že več kot 20 let v različnih gospodarskih panogah. Svojo poklicno pot je začela v velikem trgovskem podjetju, kjer je bila njena vloga vzpostavitev notranjerevizijske dejavnosti. Nadaljevala je v bančnem in nato zavarovalniškem sektorju. Zadnjih osem let vodi notranjerevizijsko službo v družbi Slovenske železnice, ki pokriva izvedbo notranjerevizijskih pregledov vseh procesov in projektov v vseh dejavnostih Skupine Slovenske železnice. Je nosilka nazivov preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, pridobljenih pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ter mednarodne licence CRMA – Certification in Risk Management Assurance. Je tudi habilitirana predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 

Jana Žagar

Jana Žagar je notranja revizorka v banki Sparkasse. Ima dolgoletne izkušnje iz notranjega revidiranja v bančnem sektorju, izkušnje pa je pridobivala tudi na področju revidranja pokojninske družbe in družbe za upravljanje. Kot notranja revizorka je pokrivala različna področja bančnega poslovanja, v največji meri področje upravljanja tveganj in regulatornega poročanja. Je nosilka naziva preizkušena notranja revizorka, pridobljenega pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Mateja Rupnik

Mateja Rupnik je notranja revizorka v Cinkarni Celje, d. d. Z notranjo revizijo se je začela ukvarjati leta 2009, pred tem je delovala na področju finančnih trgov. Prve izkušnje z dejavnostjo notranjega revidiranja je pridobila v bančnem okolju, kjer je bilo njeno primarno področje poslovanje z gospodarskimi družbami. Zadnjih nekaj let je notranja revizorka v industrijskem sektorju, kjer zaradi majhnosti služb notranje revizije revidira različna področja in procese. Je nosilka naziva preizkušena notranja revizorka.

 

Matic Štern

Matic Štern je notranji revizor v Telekomu Slovenije. Nosilec mednarodne licence CISA se v notranji reviziji ukvarja pretežno z revidiranjem tveganj v poslovnih procesih družbe s poudarkom na področjih IT-ja in kibernetske varnosti. Pred tem je že od zaključka dodiplomskega študija pridobival delovne izkušnje na več področjih upravljanja in razvoja informacijskih rešitev, vzpostavitve in optimizacije procesov upravljanja IT-ja in upravljanja aktivnosti IT projektov. V času aktivnega udejstvovanja na raznih IT področjih je svoje znanje nadgrajeval tudi s podiplomskim študijem MBA ter na področju informacijsko-upravljalskih ved.

Seminar bo od 9.00 dalje potekal v predavalnici B.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 329,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 279,99 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 296,46 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

• za prijavljenih več kot 4  udeležencev iz iste družbe nudimo 10 % popust;
• za prijavljenih več kot 4 udeležencev iz kolektivnega člana-revizijske družbe ali kolektivnega člana-pravne osebe nudimo 20 % popust..

Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava