Popoldanska delavnica Informacijske tehnologije za revizorje - 1. del
28.1.2020

Oblačne storitve, izsiljevalsko programje, lov na kite (angl. Whaling) in androidi – informacijske tehnologije so čedalje kompleksnejše, v polnozaposlenem revizijskem vsakdanjiku pa nimamo časa niti, da bi se seznanili z njihovimi osnovami, kaj šele z vsemi novodobnimi trendi. Delavnica Osnove informacijskih tehnologij za revizorje je namenjena revizorjem računovodskih izkazov, notranjim revizorjem, ocenjevalcem vrednosti podjetij in drugim, ki želijo obnoviti temeljna znanja s področja informacijskih tehnologij in hkrati spoznati tudi nekatere bolj razširjene sodobne trende tega zanimivega področja. Poleg tega bomo predstavili še prvi del celovitega okvira za pregled splošnih računalniških kontrol, ki ga pripravljamo na Slovenskem inštitutu za revizijo in predstavlja pripomoček za spoznavanje informacijskega okolja organizacije.

Delavnica je zasnovana kot del sklopa vsebin s področja informacijskih tehnologij za revizorje. V naslednji delavnici se bomo posvetili pridobivanju zagotovil o delovanju notranjih kontrol, ki so vgrajene v informacijske tehnologije, zlasti pridobivanju zagotovil o delovanju splošnih računalniških kontrol v sklopu revizije računovodskih izkazov.

 

15.00–16.30 Informacijske rešitve, strežniki, zbirke podatkov in komunikacijske tehnologije
16.30–16.45 Odmor
16.45–18.15 Sodobne informacijske storitve in naprave

Maja Hmelak

Mag. Maja Hmelak je strokovna sodelavka na Računskem sodišču Republike Slovenije. Njeno posebno strokovno področje so revizije učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti delovanja informacijskih tehnologij. Pred tem je vrsto let delala kot revizorka informacijskih sistemov v finančnih institucijah, proizvodnih in trgovskih organizacijah v različnih evropskih državah.

 

Uroš Žust

Uroš Žust je direktor oddelka Risk Assurance Services v Slovenski pisarni PwC. V reviziji informacijskih sistemov deluje že več kot 14 let, zadnjih pet let je deloval kot vodja revizij informacijskih sistemov in projektov kibernetske varnosti za družbo Deloitte v Las Vegasu. Njegovo posebno strokovno področje so revizije informacijskih sistemov po standardih PCAOB (SOX).

Delavnica bo ob 15.00 v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 240,34 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 204,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima delavnica oznako C.
Delavnica je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.