Seminar: Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb iz naslova kapitala in najemnin
24.3.2020

Na seminarju bo celovita predstavljena obdavčitev fizičnih oseb za primer prejema obresti, dividend, dobičkov iz kapitala in najemnin. Tovrstni dohodki se obdavčujejo cedularno po proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove in se ne vštevajo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni (t. i. dokončen davek). V zadnjem obdobju je bilo na tem področju veliko nove sodne prakse, prav tako je v letu 2020 prišlo do nekaterih novosti (tako se npr. dviguje davčna stopnja s 25 % na 27,5 %; spreminja se višina normiranih stroškov, ki je priznana pri najemninah; odkupi lastnih poslovnih deležev ne bodo več obdavčeni po pravilih o obdavčitvi dobičkov iz kapitala, temveč kot dividende; posebnosti so tudi na področju naknadnih vplačil kapitala in pri ugotavljanju davčne osnove od dobička iz kapitala itd.). Na seminarju bo tako na pregleden način predstavljena obdavčitev fizičnih oseb, upoštevajoč sodno prakso ter aktualne novosti v letu 2020 na področju obresti, dividend, dobičkov iz kapitala in najemnin.

9.00–10.30 Obdavčitev obresti in dividend
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Obdavčitev dobička iz kapitala
12.15–13.45 Obdavčitev najemnin

Blaž Pate

Blaž Pate je odvetnik, specialist za davčno pravo. Pretežno se ukvarja z davčnim pravom. Je avtor številnih člankov ter predavatelj na področju davkov.

 

Jure Mercina

Jure Mercina je odvetnik. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z davčnim pravom s poudarkom na neposrednih davkih. Redno predava in izdaja članke v priznanih strokovnih revijah.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.