Seminar: Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov
27.5.2020

Seminar bo potekal kot webinar preko aplikacije Zoom.

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in KPMGNa seminarju bomo obravnavali

• kaj so ročne knjižbe,
• povezavo s standardom MSR,
• namen revidiranja ročnih knjižb,
• podatke in informacije, potrebne za revidiranje ročnih knjižb,
• praktične primere testiranja ročnih knjižb,
• prihodnost testiranja ročnih knjižb,
• kaj so informacije pripravljene s strani naročnika,
• vrste informacij v okviru revidiranja računovodskih izkazov,
• povezavo preveritve informacij z MSR-ji,
• načine vzorčenja informacij (random sampling, haphazard, MUS),
• način dokumentiranja preveritve informacij, pripravljenih s strani naročnika.

9.00–11.15 Ročne knjižbe
11.15–11.45 Odmor
11.45–13.15 Preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika

Matej Vrčkovnik, pooblaščeni revizor, ACCA, je zaposlen kot menedžer v KPMG Slovenija in ima 13 let izkušenj v reviziji.

Seminar bo potekal kot webinar preko aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 6 ur (s področja revizije).