Seminar: DDV PRI ČEZMEJNIH STORITVAH
17.6.2020

Na seminarju bomo s pomočjo praktičnih primerov predstavili problematiko DDV-ja pri čezmejnih storitvah. Opozorili bomo na opredelitev kraja opravljene storitve, pomen in problematiko stalne poslovne enote za DDV, opozorili na tveganja pri storitvah, opravljenih v tujini. Posebno pozornost bomo posvetili tudi problematiki dobave z montažo in storitev na nepremičninah. Odgovorili pa bomo tudi na večna vprašanja, kdaj nastane obveznost za obračun DDV-ja, o čem poročati v DDV-obrazcu.

9.00–10.30 • Opredelitev sedeža in stalne poslovne enote za DDV,
• kaj je pomembno pri določitvi kraja obdavčitve,
• storitve na nepremičninah – kdaj govorimo o njih, kaj moramo paziti, kje so obdavčene.
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 • Posebnosti pri določanju kraja obdavčitve,
• najemi avtomobilov,
• večna vprašanje glede storitev izobraževanja in DDV,
• kdo mora plačati davek in kdaj.
12.15–12.30 Odmor
12.30–14-00 • Elektronske storitve in DDV,
• mali davčni zavezanec v mednarodni transakciji,
• dobava z montažo – kaj moram paziti.

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik, magistra davčnega prava in preizkušena davčnica, je davčna svetovalka v družbi Finera svetovanje. Z davčnim svetovanjem se ukvarja že več kot 15 let. V tem času si je pridobila bogate izkušnje pri delu z mednarodnimi družbami in slovenskimi zavezanci, ki poslujejo na mednarodnih trgih. Stranke zastopa tudi v davčnoinšpekcijskih nadzorih, kjer spoznava dejavnike, ki so problematični z vidika davčnega organa. Kot predavateljica sodeluje na raznih dogodkih in redno objavlja članke z davčnega področja.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako: B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako  B.