23. LETNA KONFERENCA RAČUNOVODIJ
6.10.2020 -7.10.2020

Letošnja, že 23. letna konferenca preizkušenih računovodij in računovodij, ki se bo odvila 6. in 7. oktobra 2020 bo postregla z mnogimi aktualnimi temami, zato si že danes rezervirajte termin, da se boste konference zanesljivo udeležili. Ob možnosti, da se srečate s svojimi kolegi in tudi na ta način razrešite kakšen problem, ali pa potrdite svoje razmišljanje o njem, se bomo precej ukvarjali z različnimi davčnimi temami, saj je dejstvo, da gresta računovodenje in davki z roko v roki. Predstavili bomo tako vidik delovanja FURS-a pri pobiranju javnih dajatev in njihov pogled na delovanje računovodij kot tudi druge aktualne teme z različnih davčnih področij. Pogledali bomo kako so odloženi davki povezani s slabitvami terjatev, kakšne so davčne posledice poslov med družbo in družbeniki in kakšno je obračunavanje DDV-ja po posebnih ureditvah.

V »strogo« računovodskem delu programa bomo pogledali kakšni so dejanski učinki nove računovodske ureditve najemov in po daljšem premoru predstavljamo tudi temo računovodskega predračunavanja v gospodarski družbi. Tema utegne biti še posebej zanimiva, saj bo osvetlila tudi vidike, ki jih ob pripravi predračuna ni bilo mogoče niti predvideti, kaj šele upoštevati. Pozabili nismo niti na javne zavode.

In če se strinjamo s krilatico, da so »ljudje naše največje bogastvo«, je precejšen del tem konference posvečen prav ljudem. Pa naj gre za to, kako se računovodje vidimo sami (in kako nas vidijo drugi), koliko smo ljudje pravzaprav sploh vredni in kako se to odraža v izkazih, pa tudi o tem, kakšne možnosti za delo imajo nekoliko starejši, ki so še vitalni in si ne želijo izpreči. Odgovorili bomo tudi na vprašanje zakaj se nam dogaja, da se nam zastavljeni cilji večkrat oddaljujejo in kako lahko to spremenimo. In čeprav si obljubimo, da se ne bomo jezili, da bomo več telovadili, da bomo postavili mejo... vedno znova zdrsnemo nazaj v star vzorec obnašanja. Pa lahko to presekamo? Lahko! S poznavanjem delovanja našega uma lahko hitreje dosežemo zastavljene cilje, dosežemo lahko, da naše "zaobljube" trajajo in da se končno odrečemo občutku krivde, češ, da se nismo dovolj potrudili.

V večernem delu prvega dne pripravljamo zanimivo presenečenje.

Verjamemo, da smo našteli dovolj razlogov, da se konference udeležite in se že veselimo srečanja z vami.

Torek, 6. oktober 2020
8.30–9.00 Sprejem in registracija
9.00–9.20

Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Mihael Kranjc, predsednik Sekcije računovodij in preizkušenih računovodij

9.20–9.45 Aktualnosti na področju računovodstva in pri delovanju Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
9.45–10.30 Pobiranje javnih dajatev in delovanje FURS-a v razmerju do računovodij
mag. Janko Preac, direktor Uprave za davke na Generalnem finančnem uradu
10.30–11.15 Odmor (volitve članov Odbora)
11.15–12.00 Portret (slovenskega) računovodje: kakšni smo in kako nas vidijo drugi
dr. Robert Horvat, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
12.00–12.45 Bistvene ugotovitve nadzornika nad revizorji, ki bi jih morali poznati tudi računovodje
Mateja Cimerman, namestnica direktorice Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
12.45–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.15 Pomembnost notranjih kontrol in vzpostavitev sodil za razmejevanje odhodkov po dejavnosti v javnih zavodih
Marija Ribič
15.15–16.00 Nova računovodska ureditev najemov – dan potem
dr. Barbara Mörec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
16.00–16.30 Odmor
16.30–17.15 (Ne)izkazovanje človeškega kapitala v računovodskih izkazih organizacij
dr. Samo Javornik, direktor Regia Group, d. d.
17.15–18.00 Si več, kot misliš, da si!
Saša Einsiedler
19.00 Družabni večer s PUB KVIZOM (restavracija Gemina XIII)
   
Sreda, 7. oktober 2020
9.00–9.45 Odloženi davki, povezani s slabitvami terjatev
mag. Saša Jerman, direktorica Jerman & Bajuk, d. o. o.
9.45–10.30 Možnosti dela upokojencev (ali »siva ekonomija« na legalen način)
Tilen Božič, sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.30–11.15 Izzivi računovodskega predračunavanja v družbi Postojnska jama, d. d.
Marko Simšič, direktor FRS, Postojnska jama, d. d.
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.30 Pravni vidiki urejanja delovnopravnih razmerij
Tamara Kek, odvetnica
12.30–13.15 Davčne posledice poslov med družbo in družbeniki
Sabina Pirnat, Aleksander Ferk, PricewaterhouseCoopers, d. o. o.
13.15–14.00 DDV po posebnih ureditvah
mag. Rosana Dražnik, direktorica Finera, d. o. o.
14.00 Zaključek konference

Janko Preac

Janko Preac je direktor Uprave za davke v Finančni Upravi RS. Leta 1993 se je zaposlil v carinski upravi RS in opravljal naloge carinika, od leta 2004 je bil uslužbenec Davčne uprave RS. Najprej je opravljal naloge na Davčnem uradu Ptuj kot kontrolor, nato se je leta 2007 zaposlil na Generalnem davčnem uradu. Ob združitvi carinske in davčne uprave leta 2014 je prevzel naloge namestnika direktorja v Upravi za davke, dve leti kasneje je postal direktor uprave. Sodeloval je v več projektih, predvsem na področjih posodabljanja, prenove ter informatizacije poslovnih procesov na področju odmere, kontrole in informiranja.

 

Mag. Robert Horvat

Dr. Robert Horvat je predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in predstojnik Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov o računovodenju in reviziji ter tudi nosilec več študijskih predmetov s tega področja.

 

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je namestnica direktorice Agencije na javni nadzor nad revidiranjem, kjer je kot vodja Sektorja za nadzor odgovorna za opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji, pokriva pa tudi področja licenciranja, poročanja in sistema izobraževanja pooblaščenih revizorjev. Poleg navedenega vodi tudi finančni in splošni sektor Agencije. Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), na področjih nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.

Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja v eni izmed revizijskih družb BIG4.

 

Marija Ribič

Marija Ribič je pridobila strokovni naziv preizkušena računovodja in preizkušena notranja revizorka. Ukvarja se s svetovanjem na področju računovodstva in davkov poslovnim subjektom v zasebnem in javnem sektorju. Od uvedbe obveznih notranjih revizij v javnem sektorju izvaja notranje revizije pri proračunskih uporabnikih. S svojim delom je pridobila bogate izkušnje na področju poslovanja gospodarskih subjektov in izvajanja notranjega finančnega nadzora  v javnem sektorju, ki obsega sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja.

 

Dr. Barbara Mörec

Dr. Barbara Mörec je preizkušena računovodkinja in docentka s področja računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na zunanje računovodsko poročanje, ter aktivno sodeluje na domačih in tujih strokovnih posvetih in konferencah, ki obravnavajo to problematiko. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je nosilka dodiplomskih in podiplomskih predmetov s tega področja.

 

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Njegovo področje specializacije je poslovno in finančno prestrukturiranje podjetij. Kot zunanji predavatelj sodeluje v podiplomskih programih FELU MBA in IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo. Od leta 2015 opravlja funkcijo direktorja družbe REGIA GROUP d.d.

 

Saša Einsiedler

Saše Einsiedler se mnogi spomnite z radia in televizije. Z nabiranjem življenjskih izkušenj pa je svoje delovanje in izobraževanje usmerila v odgovore na vprašanja »Zakaj nekaterim ljudem uspeva in zakaj drugim ne. Kaj delajo tisti, ki so uspešni? Ali obstajajo principi razmišljanja in delovanja, ki prinašajo uspeh?« Odgovore je našla na izobraževanjih doma in v tujini in jih z veseljem deli s tistimi, ki od svojega življenja želijo več. Danes je Saša Einsiedler licencirana trenerka uspešnosti po Jacku Canfieldu, mednarodna licencirana trenerka persolog DISC, hipnoterapevtka, DreamBuilder coach, mediatorka, komunikacijska trenerka, avtorica, motivacijska govornica, podjetnica in mama 5 otrok.

 

Saša Jerman

Mag. Saša Jerman ima več kot 30 let strokovnih izkušenj na področju davka, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 zaposlena v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Od konca leta 2007 ustanoviteljica, solastnica in direktorica družbe za davčne, računovodske in pravne storitve ter svetovanje in izobraževanje Jerman & Bajuk d.o.o., vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb ter davkov.
Je predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ima večletne izkušnje pri vodenju in izvedbi zahtevnih projektov na poslovnem, davčnem in revizijskem področju.

 

Tilen Božič

Tilen Božič je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, smer finance. V zadnjih letih je opravil različna usposabljanja doma in v tujini, in sicer s področja mednarodne obdavčitve, davčnega postopka, računovodstva, revizije, prestrukturiranja in prevzemov ter občasno tudi predaval o teh temah.
Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen v eni izmed štirih priznanih mednarodnih revizijskih družb, od leta 2011 do 2014 pa je bil davčni svetovalec v zasebni domači svetovalni družbi in kasneje tudi direktor manjšega računovodskega podjetja.
Od 1. avgusta 2014  do 23. septembra 2016 je bil poslanec DZ. Bogate izkušnje si je nabral z delom v delovnih telesih DZ, in sicer kot član komisije za nadzor javnih financ, podpredsednik odbora za finance in monetarno politiko ter kot član odbora za zadeve Evropske unije. 

Od leta 2016 do 2018 je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance, konec leta 2018 pa je postal državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Marko Simšič

Marko Simšič je po končani srednji ekonomski šoli v Postojni nadaljeval študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija, kjer je leta 2007 tudi diplomiral. Takoj po diplomi se je zaposlil v podjetju Batagel& Co., od leta 2011 pa je zaposlen v družbi Postojnska jama kot direktor finančno-računovodske službe. Prav tako je član dveh nadzornih svetov družb v skupini Postojnska jama. Od leta 2013 je nosilec naziva preizkušeni računovodja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Od leta 2015 je član upravnega odbora Zveze računovodji, finančnikov in revizorjev Slovenije. Poleg računovodstva je Marko že skoraj 30 let zapisan gasilstvu, kjer je opravljal različne naloge, trenutno pa je predsednik Gasilske zveze Postojna.

 

Tamara Kek

Tamara Kek, odvetnica iz Ljubljane, ima dolgoletne izkušnje na področju davčnega, delovnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred začetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja spadajo ustavno pravo, davčno-finančno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo in upravno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega prava in delovnega prava. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

 

Aleksander Ferk

Aleksander Ferk je zaposlen pri PwC kot vodja področja davkov na davčnem oddelku. Njegovo glavno strokovno področje obsega svetovanje s področja davka od dohodkov pravnih oseb (vključno s transfernimi cenami), glede domačega in mednarodnega obdavčevanja, poslovnega prestrukturiranja, vključno z združitvami in prevzemi, ter davčno revizijo. Aleksander je bil med 1. septembrom 2017 in 1. septembrom 2018 napoten na delo v pisarno PwC Belgija, kjer se je prvenstveno ukvarjal s svetovanjem na področju mednarodne obdavčitve in transfernih cen. Sodeloval je tudi pri številnih davčnih skrbnih pregledih, pregledu davčnega položaja in nadzorih skladnosti z vidika slovenske zakonodaje za številne slovenske stranke in multinacionalke iz različnih dejavnosti. Aleksander je avtor številnih člankov, objavljenih v davčnih revijah Davčno-finančna praksa, Denar in Kapital ter tudi v časniku Finance. Prav tako redno predava na številnih delavnicah, seminarjih oz. okroglih mizah o transfernih cenah in davku od dohodkov pravnih oseb.

 

Sabina Pirnat

Sabina Pirnat je po pridobitvi diplome na Pravni fakulteti v Ljubljani začela karierno pot na davčnem področju v mednarodni svetovalni družbi PwC. Ima šest let delovnih izkušenj z različnih davčnih področij, ki jih je pridobila tako z delom v Sloveniji kot tudi v Nemčiji, in sicer za širok nabor družb v telekomunikacijski, finančni, farmacevtski ter drugih dejavnostih.

Njena področja svetovanja obsegajo področje obdavčenja pravnih oseb, transfernih cen, dohodnine ter mednarodnih napotitev. Aktivno je vključena v številne projekte davčnega skrbnega pregleda pri prodajah ter nakupih različnih slovenskih podjetij ter pri poslovnem prestrukturiranju podjetij.

Ob tem izvaja tudi številna svetovanja na mednarodnem davčnem področju, in sicer s projekti, kot so interpretacije konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja ter EU Direktiv v primeru čezmejnih plačil, svetovanje glede postopkov in dokumentacije za uveljavljanje nižanja davčnih odtegljajev, analize obstoja stalne poslovne enote, priprava mnenj in dokumentacije v primeru mednarodnih napotitev fizičnih oseb.

Redno objavlja strokovne članke za revije, kot sta Davčno-Finančna praksa ter Pravna praksa, ter izvaja seminarje tako za svoje stranke kot tudi druga združenja (Združenje Bank Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo).

 

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o., je magistra davčnega prava in preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z davčnimi žulji s področja obdavčitve pravnih in fizičnih oseb ter mednarodnih davkov, njeno specialno področje dela pa je davek na dodano vrednost. Kot davčna svetovalka in zastopnica zavezancev v davčnoinšpekcijskih nadzorih si je nabrala bogate izkušnje, ki jih na seminarjih v deli z udeleženci. Objavila je številne članke o davčni tematiki.

Konferenca bo v dvorani Tacit v Grand Hotelu Primus na Ptuju, v katerem je predvidena tudi nastanitev. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo s priloženim obrazcem, ki ga pošljete po elektronski pošti na naslov natasa.oresek@terme-ptuj.si ali hotel.primus@terme-ptuj.si. Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 02 749 24 506. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v Grand hotelu Primus v enoposteljni sobi 91,00 € v Bungalovih pa 50,00 €.

Obrazec za rezervacijo hotelske sobe.

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 30. septembra 2020. O sprejetju prijave vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 23. konferenco računovodij znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur. Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako: B.