Seminar Novosti o DDV-ju v letu 2020 in praktično o mednarodnih transakcijah z blagom
27.9.2019

V letu 2020 nas čaka nov paket novosti na področju DDV-ja. Vlada je v začetku poletja že pripravila predlog sprememb ZDDV-1, ki ga je poslala v državni zbor. Večina novosti je v zvezi z ukrepi, sprejetimi na ravni EU-ja, t. i. "quick fixes". Na seminarju bomo s praktičnimi primeri pogledali, kaj novega nas čaka v letu 2020, in opozorili na pasti novih predpisov ter kako se nanje čim bolje pripraviti. Del seminarja bomo namenili tudi večnim dilemam na področju mednarodnega poslovanja z blagom.

Novosti 2020

• Kako bodo novosti vplivale na naše poslovanje,
• kako ustrezno dokazati oproščeno dobavo v EU-ju po novem,
• katere administrativne pogoje bomo morali izpolnjevati, da bo dobava oproščena DDV-ja,
• kateri dobavi je treba pripisati prevoz v primeru verižnih oziroma zaporednih dobav – novo pravilo v 2020,
• konsignacijska skladišča v EU-ju in možnosti poenostavitve,
• ostale novosti.

Mednarodne transakcije z blagom

• Nepravi trikotni posli: na kaj moramo biti pozorni,
• posebnosti pri uvozu in izvozu blaga in postopek 42 00 kot poseben carinski postopek,
• kdaj se moramo zaradi transakcij z blagom registrirati za DDV v tujini.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 Predavanje
12.30–12.45 Odmor
12.45-14.15 Predavanje

Rosana Dražnik, Finera svetovanje, d. o. o., je magistra davčnega prava in imetnica licence za preizkušeno davčnico pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pri svojem delu se vsakodnevno srečuje z davčnimi žulji s področja obdavčitve pravnih in fizičnih oseb ter mednarodnih davkov, njeno specialno področje dela pa je davek na dodano vrednost. Kot davčna svetovalka in zastopnica zavezancev v davčnoinšpekcijskih nadzorih si je nabrala bogate izkušnje, ki jih na seminarjih deli z udeleženci. Objavila je številne članke o davčni tematiki.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).
Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem posvetu določila oznako B.