Seminar z delavnico URBANISTIČNI PARAMETRI V OCENJEVANJU VREDNOSTI NEPREMIČNIN
15.9.2020

Na izobraževanje ste vabljeni vsi, ki bi radi samostojno odgovorili na vprašanja naročnikov, kot so:

• Ali je ta objekt možno legalizirati?
• Ali lahko to stavbo postavim na tem zemljišču?
• Kaj lahko gradim na zemljišču z režimom OPPN?
• Kolikšna je vrednost legalizacije, komunalnega prispevka, takse za uzurpacijo?

Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja bomo poiskali skupaj s praktičnimi primeri. Prvi sklop predavanja bo teoretičen, druga dva pa praktična, kjer je zaželeno, da imate s seboj prenosni računalnik ali tablico z dostopom do interneta.

Pripomočki, ki jih morajo imeti udeleženci? Prenosni računalnik.

9.00 – 10.30 Predavanje – pravne podlage
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje – urbanizem obstoječih objektov
12.15–13.45 Predavanje – urbanizem zemljišč za gradnjo

Andreja Borštnar je univ. dipl. inž. arhitekture, smer urbanizem. Je ocenjevalka vrednosti nepremičnin, neodvisna strokovnjakinja za izdelovanje energetskih izkaznic, odgovorna projektantka PA pri ZAPS-u in sodna izvedenka za urbanizem. Po delu pri ŠKŠ arhitektih, v Ljubljanskem urbanističnem zavodu in Cenilni družbi ima zdaj svoje podjetje ATEU, kjer delujejo na področju urbanizma, upravnih postopkov v gradbeništvu in ocenjevanju vrednosti nepremičnin v povezavi s projekti.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako C.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev seminar akreditirala, in sicer se članom Zbornice priznajo 3 kreditne točke – sklop B (Teorija in referenčna praksa).

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.