Ponovitev seminarja IZVEDBA NOTRANJREVIZIJSKEGA POSLA (s praktičnim primerom)
3.9.2020

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju zahtevajo, da notranji revizorji:
• pripravijo in dokumentirajo načrt za vsak notranjerevizijski posel;
• prepoznajo, proučijo, ovrednotijo in dokumentirajo dovolj informacij za dosego ciljev notranjerevizijskega posla;
• poročajo o izidih notranjerevizijskega posla.

Na seminarju bodo udeleženci:
• spoznali podrobnejše zahteve standardov, ki se nanašajo na izvedbo notranjerevizijskih poslov;
• spoznali enega od možnih načinov izpolnjevanja zahtev teh standardov na podlagi predstavitve primera iz prakse;
• lahko izmenjali svoje izkušnje in poglede na izvedbo notranjerevizijskih poslov in na ta način spoznali tudi druge pristope k njihovi izvedbi;
• spoznali dileme, vprašanja, probleme notranjih revizorjev pri izvedbi notranjerevizijskih poslov in razpravljali o možnih rešitvah.

9.00-10.30 Uvod
Zahteve Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Revizijska ocena tveganj, načrtovanje dela (službe) notranje revizije in načrtovanje notranjerevizijskega posla
10.30-10.45 Odmor
10.45-12.15 Priprava in ključni elementi načrta notranjerevizijskega posla
Izvajanje in dokumentiranje revizijskih postopkov (prepoznavanje, proučitev in ovrednotenje informacij ter njihovo dokumentiranje)
12.15-13.00 Odmor
13.00-15.00 Nadziranje izvajanja revizijskih postopkov
Priprava in ključni elementi poročila o izvedbi notranjerevizijskega posla
Zaključna razprava

Maja Romih je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let na področju notranjega revidiranja. Od leta 2010 je zaposlena v Zavarovalnici Triglav kot direktorica Službe notranje revizije.

Diana Žižek je univerzitetna diplomirana ekonomistka in preizkušena notranja revizorka. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let na področju notranjega revidiranja. Od leta 2012 je zaposlena v Zavarovalnici Triglav kot strokovni vodja notranje revizije.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici A, Dunajska cesta 106 (v 4. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.