23. LETNA KONFERENCA OCENJEVALCEV VREDNOSTI
11.11.2020 -12.11.2020

Na konferenco pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je s polno hitrostjo vplul črni labod in kot ogromna križarka naše lepo zloščene čolničke (spet) razmetal križemkražem po pristanišču, ki se mu reče ocenjevanje. Z izrazom črni labod označujemo dogodke, za katere je značilno troje: so redki, imajo izjemno velik učinek in so retrospektivno predvidljivi. Ko v naše življenje pripluje takšna veličastna ptica, poskušamo iskati dokaze za njen obstoj, čeprav je v naši naravi, da se večino življenja pretvarjamo, da črnih labodov preprosto ni. Pravijo, da koronavirus ni črni labod, temveč le virus. In njegovemu obstoju se bomo morali prilagoditi. Ključ do uspeha bo, ko bomo v svoje razmišljanje vključili predvsem »antiznanje«, torej to, česar ne vemo. »Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo, a vem, da si bova spet segla v roko…,« poje eden od upokojenih slovenskih estradnikov. Pa res smemo upati, da se bomo še kdaj rokovali?

Tudi na področju določanja diskontnih stopenj in delovanja finančnih institucij lahko pričakujemo nepričakovano. O tem bomo razpravljali. Življenje ni virus. Je tudi kaj drugega. Recimo vzporedni virtualni svet, v katerem moramo poskrbeti za varnost naših poročil. Pa klimatske spremembe, ki diktirajo razvoj tehnologije. Pa avtomatski modeli ocenjevanja vrednosti, ki pritiskajo na zadnja vrata in nas želijo izriniti. Pa makroekonomija, ki se zavija v črnino. Tudi pojem obvladovanje je dobil novo vsebino. Se za to plača premija? Kaj bo z nepremičninami v gradnji, ki so bile spet ujete z na pol spuščenimi hlačami? Nam bo ostala samo še oskrba s sončno energijo in bodo nepremičnine s slabšo energetsko učinkovitostjo res izgubile boj proti energetsko varčnim stavbam? O tem in še o čem bo tekla beseda. Zanimivo bo, strokovno in nadvse dinamično.

Vabljeni!

Sreda, 11. novembra 2020
8.30-9.00 Registracija udeležencev 
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
dr. Samo Javornik, predsednik sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
9.15–10.00 Technology change in the context of climate change mitigation (predavanje bo v angleškem jeziku)
dr. Jonas Sonnenschein, Umanotera
10.00–10.45 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
mag. Tomaž Košak, Banka Slovenije
10.45–11.00 Odmor
11.00–11.45 Ocenjevanje vrednosti v davčnih postopkih
Predstavnik FURS-a
11.45-12.45 Ocenjevanje vrednosti bank in zavarovalnic
Blaž Kmetec
12.45-13.15 Odmor
13.15-14.00 Elektronsko podpisovanje poročil o oceni vrednosti
dr. Boštjan Kežmah, dr. Urška Kežmah
14.00-15.30 Okrogla miza: Ocenjevanje s pomočjo elektronskih modelov
Uvodno predavanje in moderiranje: mag. Dr. Samo Javornik
Sodelujoči: mag. Boris Tuma, Borut Barlič, Ajda Kaluža, Uroš Orešič
   
Četrtek, 12. novembra 2020
9.00–9.45 Določanje diskontnih stopenj v obdobju finančne represije
Dr. Igor Lončarski
9.45-10.30 Borzne cene in pribitek za obvladovanje
Mag. Ivan Kebrič
10.30-11.15 Nepremičnine za gradnjo
Dr. Dušan Zupančič
11.15–11.30 Odmor
11.30–12.15 Ocena vrednosti sončne elektrarne s podudarkom na na donosu zasnovanem načinu
Miroslav Lesjak, Bisol
12.15–13.00 Funkcionalna zastarelost pri nepremičninah slabše energetske učinkovitosti
Renato Strojko
13.00–13.45 Predstavitev dela delovnih skupin
13.45 Zaključek konference

Borut Barlič

Borut Barlič je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, zaposlen  v podjetju Caris, d. o. o., in ima več kot 10 let izkušenj na področju nepremičnin in vodenja projektov. Ukvarja se predvsem z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin za večino slovenskih bank, raziskavami trga, transakcijami večjih nepremičnin in svetovanjem. V zadnjih letih je aktiven tudi na področju digitalne transformacije in razvoja programskih rešitev.

 

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Njegovo področje specializacije je poslovno in finančno prestrukturiranje podjetij. Kot zunanji predavatelj sodeluje v podiplomskih programih FELU MBA in IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo. Od leta 2015 opravlja funkcijo direktorja družbe REGIA GROUP d.d.

 

Mag. Ivan Kebrič

Mag. Ivan Kebrič je zaključil šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil na Inštitutu za ekonomska raziskovanja, kjer se je ukvarjal predvsem s kvantitativnimi in makroekonomskimi analizami. Leta 1987 je tudi magistriral na Ekonomski fakulteti.
Z osamosvojitvijo Slovenije je bila povezana tudi privatizacija družbene lastnine, kar je povzročilo hiter razvoj področja ocenjevanja vrednosti podjetij. S tem področjem se je Ivan Kebrič ukvarjal od leta 1991. Je tudi predavatelj pri predmetu Ocenjevanje vrednosti podjetij  in avtor več člankov ter referatov, s katerimi pogosto sodeluje na konferencah ocenjevalcev vrednosti.

 

Dr. Boštjan Kežmah

Dr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član Odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi.

 

Dr. Urška Kežmah

Dr. Urška Kežmah je odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstva osebnih podatkov in prava informacijskih tehnologij. Predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

 

Mag. Tomaž Košak

Mag. Tomaž Košak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letu 1995 se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je od leta 1998 opravljal naloge samostojnega analitika v Analitsko-raziskovalnem centru. V letu 2000 je bil imenovan za pomočnika direktorja Analitsko-raziskovalnega centra, v letu 2004 pa za direktorja oddelka Finančna stabilnost, sedanji oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna  politika. Od januarja 2020 dela v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika kot strateški svetovalec. Od leta 2007 je bil član več odborov v ESCB-ju (BSC, ATC, FSC) in v letih 2010 do 2013 tudi član EFC-ja, delovnega telesa ECOFIN ter od 2009 član odbora CMF-ja pri OECD-ju. Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja finančnih storitev v RS, katere naročnik je bilo Ministrstvo za finance RS v 2001. Njegova bibliografija obsega od strokovnih referatov do raziskovalnih nalog, objavljenih v domači strokovni literaturi in tujini.

 

Miroslav Lesjak

Miroslav Lesjak, u.d.i.e., elektroprojektant, je vodja elektro projektive Bisol Group, d. o. o., od 2010. Primarna področja njegovega dela so projektiranje in vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn, tehnična podpora v prodaji in nabavi, razvoj novih produktov.

 

Dr. Igor Lončarski

Dr. Igor Lončarski je izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področij modelov vrednotenja naložb, upravljanja finančnih naložb, vrednotenja podjetij in vedenjskih financ. Visokošolsko izobraževanje je začel na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga leta 2007 zaključil na Universiteit van Tilburg na Nizozemskem z doktoratom s področja zamenljivih obveznic in odločitev podjetij o izboru virov financiranja. Sodeluje pri izobraževalnih programih na Centru Poslovne Odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) in pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Je avtor strokovnih in znanstvenih prispevkov, predavatelj na tujih znanstvenih konferencah, član uredniških odborov tujih znanstvenih revij in urednik znanstvene revije Risk Management (založnik Palgrave Macmillan). Svetovalno sodeluje s finančnimi institucijami, podjetji in nevladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

 

Ajda Mrzel Kaluža

Ajda Mrzel Kaluža je magistrica aktuarstva in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij. Magistrirala je iz avtomatskih modelov vrednotenja nepremičnin. Kot vodja Oddelka za vrednotenje na NLB je vodila skupino pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in podjetij ter bila odgovorna za vrednotenje vseh zavarovanj bančnih kreditov. Je ustanoviteljica in direktorica družbe Arvio, ki ponuja napredne tehnologije za podporo postopku ocenjevanja vrednosti nepremičnine.

 

Dr. Jonas Sonnenschein

Dr. Jonas Sonnenschein, od leta 2019 je zaposlen v Umanoteri kot vodja projektov. Njegovo področje delovanja so podnebne spremembe, zelena proračunska reforma, okoljska ekonomija, sprememba vedenjskih vzorcev.

 

Renato Strojko

Renato Strojko se ukvarja s samostojnim vodenjem različnih projektov . Ima bogate izkušnje iz gospodarstva na področju strojništva in vodenja projektov v gradbeništvu. Končal je študij na Strojni fakulteti v Ljubljani, smer proizvodno strojništvo, ter ima licenco evropskega varilnega inženirja in inštituta REFA  v Nemčiji. S področja energetike je končal magistrski študij na Fakulteti za energetiko v Krškem, kjer je tudi zunanji strokovni sodelavec, občasno predava ter je neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic. Na SIR-u je končal šolanje za pooblaščenega ocenjevalca strojev in opreme, kjer tudi predava izbrana poglavja iz ocenjevanja vrednosti strojev in opreme. Objavlja članke s področja energetike in ocenjevanja vrednosti.

 

Renato Strojko

Mag. Boris Tuma MRICS, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, direktor RE/MAX Commercial, je strokovnjak na področju poslovnih nepremičnin z več kot 20-letnimi izkušnjami na različnih vodstvenih položajih v mednarodnih finančnih družbah. Več let je vodil slovensko izpostavo Erste Group Immorent, katere glavna dejavnost je bila financiranje nepremičninskih projektov ter razvoj lastnih projektov. Kasneje je opravljal različne vodilne funkcije v avstrijski HETI in slovenskem DUTB-ju, kjer je bil zadolžen za prodajo težko prodajljivih nepremičnin. Je direktor in soustanovitelj družbe RE/MAX Commercial, nepremičninske agencije, specializirane za svetovanje pri transakcijah s poslovnimi nepremičninami. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri SIR-u in član RICS-a.

 

Dr. Dušan Zupančič

Dr. Dušan Zupančič je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Deluje v družbi SVING konzultanti, d. o. o., Ljubljana. Ukvarja se z vrednotenjem, tehničnimi skrbnimi pregledi, ocenami investicij in študijami izvedljivosti na področju graditeljstva. Je sodni izvedenec in cenilec za področje gradbeništva in nepremičnin. Bil je učitelj na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Poklicno je v letih 2005–2008 sodeloval v nepremičninskih skladih na Hrvaškem, kjer je bil tudi član nadzornega sveta Terre Mediterranee iz Pule. Občasno sodeluje s podjetji za upravljanje in vrednotenje nepremičnin iz Avstrije, Nemčije in Velike Britanije. Ima več kot 30 let prakse in delovnih izkušenj.

 

Miroslav Lesjak

Miroslav Lesjak, u.d.i.e., elektro projektant, Vodja elektro projektive Bisol Group d.o.o. od 2010. Primarna področja njegovega dela so projektiranje in vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn, tehnična podpora v prodaji in nabavi in razvoj novih produktov. Več kot dvanajst let  je bil odgovorni projektant elektro stroke, ukvarjal se je s projektiranjem elektro inštalacij industrijskih in javnih objektov. Sedaj je več kot devet let zaposlen v  BISOL Group d.o.o., kjer je njegovo delo projektiranje in vzdrževanje fotonapetostnih elektrarn v Sloveniji in v tujini.

 

Blaž Kmetec je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je zaposlen na Zavarovalnici Triglav kot izvršni direktor za področje financ. Ima 19-letne delovne izkušnje s področja finančne analize, upravljanja premoženja, ocenjevanja vrednosti, finančnega managementa, upravljanja s tveganji in zavarovalništva. Je nosilec naziva CFA in aktivni član CFA Society Slovenia.

 

Aljoša Oberžan

Aljoša Oberžan je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Leta 2009 se je zaposlil v Finančni upravi RS, kjer zadnji dve leti dela kot Višji finančni inšpektor, z več kot 14-letnimi delovnimi izkušnjami na področju davkov.

Konferenca bo potekala preko aplikacije Zoom.

Na konferenco se prijavite s prijavnico preko spletne strani. Če ste registrirani v SIS, se prijavite tukaj.
Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 4. novembra 2020. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 23. letno konferenco ocenjevalcev vrednosti znaša 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta, znaša udeležnina 317,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Oznaka konference za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako: B.