Seminar RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK POSLOVNIH ZDRUŽITEV
3.6.2020

Poudarki iz vsebine: opredelitev poslovne združitve, razlike med poslovno združitvijo in pravno združitvijo, prevzem, podjetje, prevzemnik, kaj ni poslovna združitev, uporaba prevzemne metode, prevzem v več stopnjah, obdobje obračuna, poštena vrednost prevzetih sredstev in obveznosti, učinek transakcije, davčna nevtralnost in odlog obdavčitve – ali je pri prevzemu sploh relevantna, skrite rezerve in odloženi davki, priglasitev, odloženi davki iz pravne združitve

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–13.45 Predavanje

Mag. Saša Jerman

Mag. Saša Jerman je pooblaščena revizorka in preizkušena davčnica ter ustanoviteljica in direktorica družbe Jerman&Bajuk, d. o. o., ki se ukvarja z računovodskim, davčnim in pravnim svetovanjem. Je podpredsednica strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in predsednica odbora sekcije preizkušenih davčnikov. Poleg svetovanja se aktivno ukvarja s predavanji s področja davkov in računovodstva.

Seminar bo potekal kot webinar preko aplikacije Zoom. Za sodelovanje na webinarju morate imeti na računalniku nameščeno aplikacijo Zoom.  Pred webinarjem, vam bomo poslali povezavo, preko katere bo potekal.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar prizna 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako B, in sicer se prizna 6 ur.