DELAVNICA MSRP 9 IN SRS 3 ZA NEFINANČNE USTANOVE
30.9.2020

Seminar sta v sodelovanju pripravila in organizirata Slovenski inštitut za revizijo in Ernst & YoungPregled zahtev MSRP 9 in SRS za nefinančne ustanove, prikaz praktičnih primerov knjiženj, predstavitev novosti v interpretaciji MSRP 9 in SRS 3 (IASB, Zveza RFR, idr.) in izkušnje iz prakse (EY).

9.00–10.30 Zahteve MSRP 9 in SRS 3 (1. del)
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Zahteve MSRP 9 in SRS 3 (2. del) in primeri
12.15–12.45 Kosilo
12.45–13.30 Praktični primeri klasifikacije in merjenja in izračuna pričakovanih kreditnih izgub
13.30–14.15 Novosti v interpretaciji MSRP 9 in SRS 3, izkušnje iz prakse

Marša Vošinek je menedžerka v EY Ljubljana z več kot 6-letnimi izkušnjami na področju revizije in svetovanja. V zadnjih letih je izvajala veliko projektov s področja MSRP 9 in SRS 3: računovodska obravnava, priprava politik, implementacija ECL-kalkulatorjev, optimizacija procesov idr.

Seminar bo ob 9.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.
Seminar je v skladu s 4. členom Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev vrednoten z oznako A, in sicer se prizna 6 ur (s področja računovodstva).