Delavnica IZVEDBA NOTRANJEREVIZIJSKEGA POSLA (od A do Ž) – primer notranjega revidiranja v javnem sektorju
30.9.2020

Obravnavali bomo postopke izvajanja posameznega notranjerevizijskega posla. Skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje vsak notranjerevizijski posel vključuje štiri faze, in sicer načrtovanje posla, izvajanje posla, poročanje o izidih posla in spremljanje napredovanja oz. izvajanja priporočil.

Za izvedbo navedenih štirih ključnih faz pa mora notranji revizor opraviti določene aktivnosti, ki jih boste v okviru posamezne faze podrobneje spoznali na konkretnem primeru iz javnega sektorja.

15.00-16.30 Predavanje Načrtovanje in izvedba posla
16.30-16.45 Odmor
16.45-18.15 Predavanje Poročanje in spremljanje izvajanja priporočil

Mojca Ferjančič Podbregar, preizkušena državna notranja revizorka in preizkušena državna revizorka, z večletnimi izkušnjami notranjega revidiranja v javnem sektorju.

Delavnica bo ob 15.00 v predavalnici B, Dunajska cesta 106 (v 2. nadstropju), Ljubljana.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 207,40 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma pooblaščenega revizorja znaša udeležnina skupaj z gradivom 176,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 4 ure.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.