23. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV
26.11.2020 -27.11.2020

Ugled je vse, kar imamo. Misel, s katero se veliko ukvarja dr. Damjana Pondelek, direktorica družbe Urednica, d. o. o., naša gostja na konferenci, in misel, s katero smo se v zadnjem času ukvarjali tudi ostali.

Ugled je rdeča nit letošnje konference. Na podlagi vaših predlogov smo k sodelovanju povabili kar nekaj domačih strokovnjakov, pa tudi regijsko direktorico globalne zavarovalniške skupine.

Izbrani predavatelji bodo vsak s svojega zornega kota razmišljali o ugledu: o tem, kaj se podjetnik nauči iz lastnih napak, kaj o notranji reviziji in njenem ugledu meni regulator finančnega trga, na kaj moramo biti pozorni notranji revizorji zaradi vpliva IT-tveganj na ugled organizacije, kako državni notranji revizor ohrani svojo verodostojnost.

Notranji revizorji bomo z vami delili praktične izkušnje, v zaključnem delu pa bosta strokovnjakinji dali še nekaj nasvetov za izboljšanje ugleda.

Četrtek, 26. novembra 2020

8.30–9.00 Registracija
9.00–9.15 Uvodni nagovor
9.15–10.00 Kaj Banka Slovenije pričakuje od preizkušenega notranjega revizorja
Irena Jean Vodopivec, Banka Slovenije
10.00–10.45 Kaj se lahko podjetnik nauči iz svojih napak
Štefan Pavlinjek, Skupina ROTO
10.45–11.00 Odmor
11.00–11.30 Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar, predsednica odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev
11.30–12.00 Sodelovanje skladnosti in notranje revizije
Nenad Mrdaković, Coface PKZ d.d.
12.00–12.30 Obvladovanje tveganja ugleda notranjerevizijske službe v praksi – izzivi in priložnosti
Saša Bašin, Sava RE d.d.
12.30–13.00 Odmor
13.00–13.45 Tveganje izgube ugleda zaradi produkta
Katarina Kadunc, Deloitte revizija d.o.o.
13.45–14.30 The reputation in all we have (predavanje bo v angleškem jeziku)
Ileana Scarlat, Coface

 

Petek, 27. novembra 2020

8.30–9.00 Registracija
9.00–9.30 Verodostojnost državnega notranjega revizorja
Lea Jagodič Lekočevič, Dušan Sterle, Urad za nadzor proračuna
9.30–10.15 Družinski dragulji za zagotavljanje kibernetske varnosti
Boštjan Kežmah
10.00–10.15 Odmor
10.15–10.45 Notranja revizija 3.0: Izzivi oddelkov notranje revizije v prihodnosti
Kristina Mencinger
10.45–11.30 Kako lahko testiranje aplikacij in simulacije vdorov pomagajo organizacijam pri obvladovanju varnostnega tveganja
Milan Gabor, Viris d.o.o.
11.30–12.00 Odmor
12.00–12.45 Ali umetna inteligenca lahko nadomesti človeka?
Igor Kononenko
12.45–13.45 Ugled in zaupanje je vse, kar imate
Damjana Pondelek, Urednica, d.o.o.
13.45 Zaključek konference

 

Torek, 1. december 2020

16.30-17.30 Zaupanje je gonilo poslovanja – kako LinkedIn uporabiti za grajenje zaupanja in ugleda
Manca Korelc

Saša Bašin

Saša Bašin, preizkušena notranja revizorka. Svojo poklicno pot je začela v mednarodni revizijski hiši PricewaterhouseCoopers, kjer je sodelovala predvsem pri revizijah v finančnem sektorju, nato pa je delo nadaljevala v zavarovalnici KD Življenje na področju davkov in standardov. Z notranjo revizijo se ukvarja zadnjih 7 let, najprej kot notranja revizorka na zavarovalnici Adriatic Slovenica, nedavno pa se je kot specialistka pridružila notranjerevizijski službi Save Re, kjer pokriva različne notranjerevizijske posle v celotni skupini Save.

 

Milan Gabor

Milan Gabor je certificirani etični heker in rad analizira, kreka, heka in uničuje razne informacijske sisteme. Je lastnik in direktor podjetja Viris. Poleg vsega uživa v predavanjih in obiskih hekerskih konferenc. Še vedno sanja o letenju z jadralnim padalom.

 

Lea Jagodič Lekočevič

Lea Jagodič Lekočevič je univerzitetna diplomirana pravnica. Diplomirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Do leta 2002 je delala v gospodarstvu in od leta 2002 na Ministrstvu za finance na področju državnih pomoči.  Od leta 2016 dela na pravnem področju na Uradu RS za nadzor proračuna.

 

Katarina Kadunc

Katarina Kadunc je revizijska partnerica v družbi Deloitte in ima 17 let delovnih izkušenj. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija) zaključila izobraževanje na Slovenskem inštitutu za revizijo ter pridobila naziv pooblaščene revizorke. V letu 2009 je pridobila licenco združenja ACCA, v letu 2014 je pridobila licenco za preizkušeno notranjo revizorko, v letu 2020 pa licenco za pooblaščenega revizorja na Hrvaškem. Vodi notranjerevizijske ekipe za več strank, opravila je številne presoje kakovosti delovanja notranje revizije za velike družbe v Sloveniji in tujini. Kot pooblaščena revizorka je zadolžena za vodenje revizij računovodskih izkazov, predvsem bank (NKBM, SKB, Unicredit, Addiko…), pa tudi storitvenih (Slovenske železnice, Pristop…) in proizvodnih družb (Pivovarna Laško Union, SlJ, Titan…).

Je redna predavateljica na temo računovodskih standardov, letnega poročanja, notranje revizije, upravljanje s tveganji in podobnih tem.

 

Dr. Boštjan Kežmah

Dr. Boštjan Kežmah je preizkušeni revizor informacijskih sistemov ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko opremo z izkušnjami s področja upravljanja, varnosti in revizije informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologij razvoja varnih informacijskih rešitev in računalniške forenzike. Je predavatelj in avtor na mnogih dogodkih v Sloveniji in tujini, z bogatimi izkušnjami v zavarovalništvu, bančništvu, energetiki, telekomunikacijah. Kot član Odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov redno spremlja spremembe strokovnih in zakonskih podlag stroke in aktivno sodeluje pri njihovi razlagi.

 

Manca Korelc

Manca Korelc je samostojna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami v svetu digitalnega marketinga, ki pomaga podjetjem pri uporabi LinkedIna za marketing in prodajo.

V zadnjih 6 letih je izvedla več kot 230 predavanj in delavnic za podjetja in organizacije. Svoje znanje predaja tudi na delavnicah Marketing Magazina, Londonski šoli za PR in Netfork Akademiji. Poleg predavanja in pisanja je njena velika poslovna strast povezovanje, zato je soorganizatorka LinkedInovih dogodkov, ki so namenjeni izobraževanju in spoznavanju LinkedInovih kontaktov.

Svoje ljubezni do pisanja, raziskovanja skritih kotičkov Slovenije, kolesarjenja in jezer je združila v projekt Moja jezera, za katerega je prejela nagrado POMP za posebne dosežke v vsebinskem marketingu in dve nagradi Netko za odličnost digitalnega marketinga. Je tudi avtorica knjige o jezerih The Slovenia Lakes.

 

Igor Kononenko

Igor Kononenko je doktor računalniških znanosti in redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je tudi predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje, v katerem trenutno deluje 5 profesorjev, 5 asistentov z doktoratom, 3 mladi raziskovalci in 4 raziskovalci. Njegova raziskovalna področja so umetna inteligenca, strojno učenje, nevronske mreže in kognitivno modeliranje. Je (so)avtor 225 člankov na teh področjih ter 13 učbenikov (dve knjigi sta izšli v Angliji). Je član uredniškega odbora znanstvenih revij Applied Intelligence Journal in Informatica Journal, dvakrat je bil predsednik programskega odbora Mednarodne kognitivne konference v Ljubljani in enkrat v Kamniku. Poleg umetne inteligence ga zanima tudi naravna inteligenca in relacija med znanostjo in duhovnostjo ter duhovna modrost.

 

Kristina Mencigar

Kristina Mencigar, univ. dipl. ekon., se je po končanem študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti, smer računovodstvo, revizija in davščine, zaposlila v računovodskem servisu, kjer je bila skrbnica strank različnih pravnoorganizacijskih oblik podjetij. Leta 2017 se je zaposlila v podjetju Paloma, d. d., kot strokovna sodelavka za finance in računovodstvo, kjer je bila odgovorna za usklajevanje glavne knjige z analitičnimi evidencami, pripravo mesečnih računovodskih izkazov in za implementacijo sistema ERP na področju računovodstva in financ. Od leta 2018 je zaposlena v podjetju DORSSEN HRM, d. o. o., na delovnem mestu vodje oddelka za računovodstvo in davke. Na dosedanjem delovnem mestu si prizadeva k nenehnemu razvoju in optimizaciji poslovnih procesov za dosego ciljev podjetja.

 

Nenad Mrdaković

Nenad Mrdaković je začel karierno pot na področju skladnosti v Skupini Petrol, kjer je leta 2015 vzpostavil sistem skladnosti poslovanja ter spisal strategijo za njen nadaljnji razvoj. Posebno pozornost je namenil regulatorni skladnosti in učinkovitemu odzivanju na spreminjajočo se zakonodajo ter usposabljanju zaposlenih na interaktivnih delavnicah. V tej vlogi je aktivno deloval v več delovnih skupinah Trgovinske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

Od leta 2018 je zaposlen pri Coface PKZ, d. d., kot direktor skladnosti poslovanja. Poleg opravljanja nalog nosilca ključne funkcije je intenzivno vpet tudi v celovito integracijo ključnih aktov matične družbe Coface. V letu 2020 je postal zadolžen za celotno območje regije Adriatik.

Nenad Mrdaković je končal Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter opravil pravosodni državni izpit. Je soavtor znanstvene monografije in več strokovnih člankov s področja skladnosti, varstva osebnih podatkov in drugih aktualnih pravnih vsebin.

 

Dr. Damjana Pondelek

Dr. Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica, je strokovnjakinja za strateški in krizni menedžment in svetovalka vodstvom in kolektivom v zahtevnih okoliščinah.

 

Ileana Scarlat

Ileana Scarlat has broad experience in both internal and external audit matters, accumulated during various roles held in Audit positions. She has started her professional audit career in 1997 at PricewaterhouseCoopers where she spent almost 7 years working in external audit and business consulting services. Further, she moved to banking sector where she was in charge with coordination of internal audit activity (2004 -2008 Raiffeisen Banca pentru Locuinte, 2008-2009 Eximbank). Starting with 2010, she joined insurance sector, Allianz Tiriac Asigurari SA, as head of internal audit department.  Later on, starting with November 2018 and until present, she is working in trade credit insurance industry, as Coface Regional Audit Director for Central and Eastern Europe. Here as an integrated part of Group Audit, she is coordinating the audit activity for CEE and Central Europe region and she is directly managing a team of five auditors based in different countries of the region.

 

Dušan Sterle

Dušan Sterle je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in preizkušeni državni notranji revizor. Med letoma 2007–2015 je bil zaposlen na Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF) pri Evropski komisiji kot koordinator politik EU-ja in kot uradnik za mednarodne odnose na področju zaščite finančnih interesov EU-ja, boja proti goljufijam in korupciji. Od 1. aprila 2017 je direktor Urada RS za nadzor proračuna

 

Tina Toman Pfajfar

Tina Toman Pfajfar, preizkušena notranja revizorka, CRMA, se z notranjim revidiranjem ukvarja že vrsto let. Poleg praktičnih izkušenj se kot predsednica odbora Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in predavateljica trudi širiti strokovna znanja s področja stroke.

Konferenca bo potekala preko aplikacije Zoom.

Na konferenco se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 23. letni konferenci notranjih revizorjev boste odšteli 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne preizkušene notranje revizorje, pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike drugih strokovnih nazivov in člane Inštituta znaša udeležnina 317,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem ter pooblaščenim revizorjem za konferenco prizna 13 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor na revidiranjem konferenci določila oznako B.