Seminar (ZOOM): Aktualnosti na področju DDV-ja
17.11.2020

Na seminarju bosta predavateljici predstavili aktualne vsebine na področju DDV-ja v Sloveniji in na ravni EU-ja. Med drugim bosta pojasnili predvidene novosti DDV-jeve zakonodaje na ravni EU-ja za leto 2021, posledice spremembe sodne in davčne prakse na področju sale & lease back transakcij, opozorili na možnosti popravkov DDV-ja kakor tudi  posebnosti pri identifikaciji za DDV v primeru t. i. malih zavezancev.

9.00–10.30 Predavanje
• Kdaj lahko popravljamo obveznost za DDV
• Sodba SEU-ja SCT in koristi za prakso zavezancev
• Značilnosti sale & lease back transakcije
• Sprememba sodne in davčne prakse pri sale & lease back transakcijah in posledice v praksi
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
• Posebnosti pri identifikaciji za DDV
• Problematika malih zavezancev v Sloveniji pri identifikaciji za DDV
• Pregled stanja novosti na ravni EU-ja
• Najnovejše smernice Odbora za DDV
• Zasebni zahtevki za davčno stališče v čezmejnih primerih
12.45–13.45 E-Commerce paket od leta 2021 (e-tržnice, VEM, spremembe pri uvozu blaga)

Rosana Dražnik

Rosana Dražnik, magistra davčnega prava in preizkušena davčnica, je davčna svetovalka v družbi Finera svetovanje. Z davčnim svetovanjem se ukvarja že več kot 15 let. V tem času si je pridobila bogate izkušnje pri delu z mednarodnimi družbami in slovenskimi zavezanci, ki poslujejo na mednarodnih trgih. Stranke zastopa tudi v davčnoinšpekcijskih nadzorih, kjer spoznava dejavnike, ki so problematični z vidika davčnega organa. Kot predavateljica sodeluje na raznih dogodkih in redno objavlja članke z davčnega področja.

 

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar je magistra poslovnih ved in preizkušena davčnica pri SIR-u. Dela kot direktorica v družbi PricewaterhouseCoopers, kjer vodi Oddelek za davčno in pravno svetovanje. Pri svojem delu se srečuje z vsemi vidiki domačega in mednarodnega obdavčenja in vodi kompleksne davčne projekte in skrbne preglede. Je habilitirana predavateljica na oddelku za Denar in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Redno objavlja članke z davčnega področja v domačih in tujih publikacijah.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma člane Inštituta znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.