SEMINAR (ZOOM): POUDARKI PRI SESTAVITVI DDPO-ja ZA LETO 2020
5.2.2021

Za DDPO: Pregledi aktualnih sprememb in sodne prakse DDPO-ja za leto 2020, analiza sprememb računovodskih standardov v letu 2020 z vplivom na DDPO, vpliv kovidnih ukrepov na davčno osnovo, na omejitve pri izplačilu dobička, nagrad iz uspešnosti poslovanja, odkupe lastnih delnic, na projekcije bodočega davčnega dobička in s tem povezanim vplivom na odložene davke. Poudarki glede davčno nepriznanih odhodkov, davčnih olajšav ter pojavnih oblik skritih rezerv ter njihove obdavčitve.

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–13.45 Predavanje

Saša Jerman

Mag. Saša Jerman je pooblaščena revizorka in preizkušena davčnica ter ustanoviteljica in direktorica družbe Jerman&Bajuk, d. o. o., ki se ukvarja z računovodskim, davčnim in pravnim svetovanjem. Je podpredsednica strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo in predsednica odbora sekcije preizkušenih davčnikov. Poleg svetovanja se aktivno ukvarja s predavanji s področja davkov in računovodstva.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.