3. DELAVNICA: OCENJEVANJE TVEGANJ ZA PREVARE
19.5.2021

Na delavnici se bomo posvetili obravnavi gospodarskih kaznivih dejanj in vlogi notranjega revizorja pri preprečevanju, odkrivanju in pravilnem ukrepanju pri zaznavi sumov prevar.

Z obravnavo praktičnih primerov bomo proučevali posamezna kazniva dejanja (npr. zlorabo položaja, ponarejanje listin ipd.) ter se posvetili splošnim smernicam, ki jih priporočajo mednarodni notranjerevizijski standardi za delo notranjega revizorja na tem področju.

Prevare negativno vplivajo na organizacije; finančno, na ugled podjetja ter imajo psihološke in družbene posledice. Organizacije morajo imeti močan notranji kontrolni sistem, ki vključuje programe ozaveščanja, preprečevanja, predčasnega odkrivanja in pravilnega ukrepanja ter postopke ocenjevanja tveganja za prevare.

Delavnica je zasnovana na Practice Guide: Internal Auditing and Fraud (IIA). Udeleženci bodo na delavnici sodelovali z delom na praktičnih primerih, vseskozi pa je delavnica tudi interaktivno zasnovana.

Na delavnici se bomo posvetili predvsem naslednjim temam:
• Gospodarska kazniva dejanja in ključni kazalniki prevar
• Prevare, odgovornost zanje in namen forenzične preiskave
• Razumevanje postopka notranje preiskave
• Celovit sistem za ustrezno preprečevanje, odkrivanje in pravilno ukrepanje pri zaznavi sumov prevar (npr. sistem za predčasno odkrivanje prevar)
• Odgovornost notranjega revizorja na področju preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj
• Komuniciranje s poslovodstvom, nadzornim svetom in drugimi deležniki v zvezi z zaznanimi sumi kaznivih dejanj

Praktični del:
Kako organizirati delavnico za oceno tveganja za prevare, ki bo ozaveščala naše zaposlene?
• Preiskovanje prevar: kdaj, kako, zakaj da in zakaj ne, na kakšen način ... (udeleženci delajo na primeru v skupinah)
• Ali obstajajo notranje kontrole, ki preprečujejo in predčasno odkrivajo zlorabe?
• Linija za sporočanje prevar: DA ali NE

Notranji revizor in ozaveščanje zaposlenih o prevarah: kako izvajati ozaveščanje?
9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Odmor
12.30–14.00 Predavanje

Janja Skamlič

Janja Skamlič, CFE, vodi oddelek za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Ima več kot 18 let izkušenj, predvsem na področju forenzičnih preiskav in odkrivanja prevar. Vodila je zapletene forenzične preiskave v Sloveniji in tujini, zlasti v balkanski regiji. Janja je delala za različne stranke, vključno z vlado. Prav tako je vodila več implementacij orodja za sporočanje nepravilnosti in preiskovanje zlorab. Je članica Združenja pooblaščenih preiskovalcev prevar v Austinu v Teksasu in ima kvalifikacijo CFE (Certified Fraud Examiner), ki ga je izdalo isto združenje.

 

Vitja Gričar

Vitja Gričar, CFE, je menedžer v oddelku za forenziko in integriteto pri EY Slovenija. Vitja je začel svojo karierno pot v policiji, kasneje pa bil več kot 10 let samostojni svetovalec več mednarodnih svetovalnih podjetij za upravljanje tveganj (Risk Advisory, FTI, G3) in odkrivanje zlorab (Nardello&Co.). Ima obsežne izkušnje na področju usposabljanja kadrov, med drugim kot izvajalec na Upravni akademiji. Je član Združenja pooblaščenih preiskovalcev prevar v Austinu v Teksasu in imetnik kvalifikacije CFE (Certified Fraud Examiner), ki ga je izdalo isto združenje.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 312,93  €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava