SEMINAR OSLABITVE (MRS 36, MSRP 9)
21.1.2021

Zaradi pandemije se okoliščine poslovanja družb zaostrujejo in predvsem postajajo zelo negotove. Negotovost vpliva tudi na vrednosti sredstev v računovodskih izkazih ter morebitno potrebo po oslabitvi. To bo eno ključnih področij pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2020.

Da bomo ustrezno opremljeni glede zahtev po oslabitvi tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev, bomo osvežili znanje MRS 36 in MSRP 9 ter oba standarda osvetlili v luči trenutnih razmer.

9:00-10:30 Predavanje
10:30-10.45 Odmor
10:45-12:15 Predavanje
12.15-13.00 Odmor
13:00–13:45 Predavanje

Mag. Simona Korošec Lavrič

Mag. Simona Korošec Lavrič je pooblaščena revizorka z več kot 20-letnimi izkušnjami v največjih mednarodnih revizijskih družbah. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila tudi naziv magistrica znanosti.
Ukvarja se s svetovanjem na področju zahtevnejših računovodskih vprašanj, pripravo letnih poročil in strokovnih mnenj, vodenjem projektov uvajanja novih rešitev in drugo. Na pobudo in po naročilu strank predava  o  MSRP-jih. Deluje tudi kot zunanja članica revizijskih komisij nadzornih svetov.

Predava tudi v okviru Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Zveze računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije, Združenja poslovnih finančnikov Slovenije, Časnika Finance idr. Kot visokošolska predavateljica predava na fakulteti Gea College v Ljubljani.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako A (področje računovodstva).