SEMINAR (ZOOM): NOVO NOTRANJE REVIDIRANJE V ČASU KRIZE
3.2.2021
9.00–10.30

1. sklop: Kako se svet spreminja
• Prihodnja »nova normalnost«
• Prihodnja oblika organizacij/podjetij
• Vplivi na oceno tveganj v organizacijah
- Povečanje pomembnih tveganj pri poslovanju, kot so tveganja, povezana z denarnim tokom in likvidnostjo, kibernetsko varnostjo in goljufijami, zaradi krize
• Dolgoročni vplivi na notranjo revizijo

10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15

2. sklop: Sedanji vplivi na notranjo revizijo

• Moteno/prekinjano delo pri opravljanju notranje revizije
• Obseg zmanjševanja virov notranje revizije
• Povečane delovne obremenitve
• Posledice dela od doma
• Prerazporejanje zaposlenih na dejavnosti prve in druge obrambne linije
• Zagotavljanje novih poslovnih pristopov v realnem času

12.15–14.00

3. sklop: Česa se bo treba naučiti za v prihodnje
• Vzdrževanje tesnega dialoga z revizijsko komisijo nadzornega sveta
• Vračanje na obvezne sestavine Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja, ki ga je izdal Inštitut notranjih revizorjev (IIA)
• Kadar sta prva in druga obrambna linija ogroženi, postane tretja še pomembnejša
• Posebna revizija odzivnosti organizacije na koronavirus
• Posledice za velikost in sposobnosti notranje revizije

9.00–10.30 Predavanje
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Predavanje
12.15–12.30 Predavanje
12.30–14.00 Predavanje

Profesor Andrew D. Chambers

Profesor Andrew D. Chambers, BA, PhD, FBCS, CITP, FCCA, FCA, FIIA, FRSA,
je član  Britanskega združenja za napredek znanosti (BA), doktor znanosti, član Britanskega društva za računalništvo (FBCS), pooblaščeni strokovnjak za informacijsko tehnologijo (CITP), član Združenja pooblaščenih računovodij (FCCA), član Inštituta pooblaščenih računovodij (FCA), član Inštituta za industrijsko upravo (FIIA) in član Kraljevske akademije naravoslovnih znanosti (FRSA).

Profesor Andrew Chambers je bil dekan vodilne poslovne šole Cass Business School v Londonu, kjer je deloval prvi profesor za notranje revidiranje na svetu.  Služboval je kot direktor Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in bil dvakrat tudi član Odbora za Mednarodne standarde notranjega revidiranja (v letih 1992–5 in 2008–14). Leta 2014 je bil imenovan za zaslužnega člana svetovnega inštituta notranjih revizorjev z navedbo: ‘Izreden zagovornik, avtor, praktik in izvedenec za to dejavnost, ki je s svojim vodenjem in zavezanostjo notranjemu revidiranju dosegel napredek te stroke na svetovni ravni.'  Leta 2008 je prejel nagrado Inštituta notranjih revizorjev (IIA) Združenega kraljestva za izjemne storitve (Distinguished Service Award), nato pa leta 2014 še svetovno nagrado IIA, spominsko nagrado Bradforda Cadmusa. V uvodniku londonskega časopisa The Times (15. sept. 2006) je bil opisan kot ‘svetovna avtoriteta za področje upravljanja podjetij’, podobno se je nanj skliceval tudi  Center za študij finančnih inovacij (21. junija 2011).

Profesor Chambers je avtor knjig, kot so: Chambersov priročnik za upravljanje podjetij (Chambers Corporate Governance Handbook – 8. izdaja 2020, Bloomsbury, ISBN za elektronsko izdajo (EPUB) 9781526514080); Tollejev priročnik notranjega revizorja (Tolley’s Internal Auditor’s Handbook – 2. izdaja 2009, ISBN 9781405735674, 750 strani); Priročnik za revidiranje izvajanjarevidiranje poslovnih procesov in procesov informacijskih tehnologij (The Operational Auditing Handbook - Auditing Business & I.T. Processes– 2. izdaja, Wiley, april 2010, ISBN 0470744766, 884 strani). Poleg navedenih pa še okrog 25 drugih knjig s tega področja ter prevodov.  V njegovo delovanje  pa spada tudi izvajanje pregledov zagotavljanja kakovosti notranjega revidiranja.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 6 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako B.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.