SEMINAR (ZOOM): OCENJEVANJE VREDNOSTI IZGUBARSKIH PODJETIJ IN NJIHOVO PRESTRUKTURIRANJE
17.3.2021 -18.3.2021

Na seminarju o ocenjevanju vrednosti izgubarjev in prestrukturiranju, ki je namenjen strokovnim ocenjevalcem vrednosti, posojilodajalcem, svetovalcem za prevzeme in združitve, specialistom revizorjem za skrbne preglede, bodo udeleženci spoznali okvire za ocenjevanje vrednosti podjetij, ki poslujejo z izgubo, in ocenjevanje strategij za maksimiranje vrednosti. V dveh 3-urnih srečanjih po spletu bomo obdelali napovedovanje denarnega toka, analizo scenarijev ter vpliv izgub na tveganje in ceno kapitala. Po razpravi o različnih oblikah programov za prestrukturiranje in vrstah financiranja bomo pregledali še dinamiko modela odkupa z zadolžitvijo in podrobnosti modela preobrata.

1. webinar (17. 3. 2021)
14.00-17.00 Okviri za ocenjevanje vrednosti izgubarskih podjetij
• Kazalniki izgube
• Razlogi za izgube
• Nameni ocenjevanja vrednosti za izgubarska podjetja
  Strategije za izgubarska podjetja
• Likvidacija/prenehanje/razpustitev itd.
• Preoblikovanje
• Združitve in koalicije (pred financiranjem in po njem)
  Napovedovanje denarnega toka
• Izhodiščno leto – predračunavanje od spodaj navzgor
• Eksplicitne predpostavke napovednega obdobja
• Vprašanja končnega obdobja
• Uporaba scenarijev
 
2. webinar (18. 3. 2021)
14.00-17.00 Cena kapitala
• Stroški finančne stiske/beta modeli
• Spreminjanje vzvoda
  Financiranje
• Dolgoročno
• Obratni kapital
• Hibridni instrumenti
  Prestrukturiranje
• Operativno
• Finančno
  Modeli izgube in preobrata
• Modeli zasebnega kapitala
• Modeliranje stopenj preobrata

Steve Shaw

Steve Shaw vodi svoj program izobraževanja in svetovanja že od leta 1993. Podrobnosti o njegovi izobrazbi in delovnih izkušnjah:
• revizijski partner v kontinentalni Evropi (Belgija) pri Peat Marwicku in kasneje pri KPMG-ju, in sicer v 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja;
• šolan razvijalec sinhronskih programov (na platformi Adobe Acrobat Connect Pro (virtualna učilnica);
• praktik iz nevrolingvističnega programiranja (NLP) in akreditirani trener NLP-ja.

Njegove trenutne obveznosti vključujejo oblikovanje in vodenje specialističnega izobraževanja s področja korporativnih financ (strukturiranje poslov pri združitvah in prevzemih, ocenjevanje vrednosti podjetij in napredna pogajanja v zvezi z združitvami in prevzemi), delavnice v zvezi z analizami realnih opcij, načrtovanjem scenarijev in delavnice Monte Carlo, delavnice o določanju vrednosti neopredmetenih sredstev, o razporeditvi nabavnih cen in oslabitvah ter moderatorske delavnice o poslovnem načrtovanju.
V zadnjih 19 letih so bile njegove stranke med drugim KPMG (Audit, Corporate Finance, Transaction Services, Transfer Pricing and Forensic), Oracle Corporation, Bull-Integris, Dendrite, BNP Paribas, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Eli Lilly, Erst & Young, United Technologies (Otis Elevators), Slovenski inštitut za revizijo in romunsko Združenje ocenjevalcev vrednosti (ANEVAR).
Več podatkov in uporabnih informacij lahko najdete na njegovi spletni strani Financial Seminars.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili. O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 347,70 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 295,55 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 312,93  €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico priznajo 7 ur.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava