Kolektivni član

Podrobnosti
Naziv: BM Veritas revizija d.o.o.
Tip: Članarina - Revizijska družba(Mala družba)

Slovenski inštitut za revizijo je strokovna organizacija katere kolektivni člani so pooblaščeni revizorji in revizijske družbe z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma revizijske družbe z veljavnim dovoljenjem za opravljanje storitev revidiranja. Za pravilnost podatkov jamčijo kolektivni člani. Uporabnikom svetujemo, da njihov status preverijo še v okviru registra revizijskih družb oziroma pooblaščenih revizorjev https://www.anr.si/registri/