Ocenjevalci

Predsednik:
Dr. Samo Javornik (POVP)

Člani:
Jure Kern (POVN) 
mag. Karin Lušnic (POVP)
Primož Povše (POVS)
dr. Igor Pšunder (POVN)


Poročilo o delu za leto 2020

Poročilo o delu sekcije za leto 2020 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2020, in sicer na strani poročila o delu.

 

Program dela za leto 2021

Projekt 1

Aktivna udeležba pri spremljanju sprememb in dopolnitev MSOV, spremljanje aktualne zakonodaje, in aktualiziranje posameznih ravni Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti.
Strokovni vodja projekta: mag. Karin Lušnic
Rok: stalna naloga


Projekt 2

Urejanje portala ocenjevalcev vrednosti. Objavljanje finančnih parametrov.
Strokovni vodja projekta: dr. Samo Javornik
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Organizacija in izvedba redne letne konference pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: junij 2021


Projekt 4

Izvedba izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 5

Organizacija in izvedba vsaj 3 seminarjev s področja ocenjevanja vrednosti podjetij.
Strokovni vodja projekta: mag. Karin Lušnic in člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 6

Organizacija in izvedba vsaj 3 seminarjev s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
Strokovni vodja projekta: dr. Igor Pšunder in Jure Kern
Rok: stalna naloga


Projekt 7

Organizacija in izvedba seminarja s področja ocenjevanja vrednosti strojev in opreme.
Strokovni vodja projekta: Primož Povše in člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 8

Izvedba strokovnih srečanj.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Projekt 9

Priprava vsaj 6 znanstvenih oziroma strokovnih člankov s področja ocenjevanja vrednosti za revijo SIR*IUS.
Priprava vsaj 6 prispevkov za rubriko iz prakse za prakso za revijo SIR*IUS
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga

 

Projekt 10

Sodelovanje z zakonodajnimi in strokovnimi organizacijami ter ostalo zainteresirano javnostjo
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga

 

Projekt 11

Spremljanje kovidne krize in priprava strokovnih rešitev
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: stalna naloga


Sekcija združuje ocenjevalce vrednosti s področja:
• ocenjevanja vrednosti podjetij,
• ocenjevanja vrednosti nepremičnin in
• ocenjevanja vrednosti strojev in opreme.

Delo sekcije se nanaša na obravnavo in pripravo predlogov za odločanje na organih Inštituta, ki zadevajo področje strokovnih standardov ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, določanje strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca in za pridobitev strokovnih nazivov pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

Sekcija organizira strokovno izobraževanje za ocenjevalce vrednosti ter opravlja še druge naloge in storitve, povezane z razvojem strokovnega področja ocenjevanja vrednosti.