Obrazci

Ocenjevalci vrednosti (podjetij, nepremičnin, strojev in opreme) v izobraževanju pridobijo znanja, potrebna za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog. Ker pa izdaja v skladu z zakonom o revidiranju ocenjevalcem vrednosti dovoljenje za opravljanje nalog strokovni svet, morajo vsi, ki so končali ustrezno izobraževanje v okviru Inštituta, na strokovni svet nasloviti

Zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
Zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
Zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

odvisno od dovoljenja, ki ga želijo pridobiti.

 

Dovoljenje za opravljanje nalog ocenjevalca vrednosti velja dve leti od izdaje. Njegov imetnik lahko vloži zahtevek za podaljšanje, če predloži dokazila, da je v dveh letih opravil najmanj 80 ur dodatnega izobraževanja (Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljševanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščene ocenjevalce vrednosti). Vsi, ki želijo dovoljenje podaljšati in izpolnjujejo omenjene pogoje, morajo na strokovni svet nasloviti

Zahtevek za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
Zahtevek za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
Zahtevek za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

odvisno od dovoljenja, ki ga želijo podaljšati.

Redno letno poročanje po ZRev-2
(objavljeno 19. 3. 2014)

Pravilnik o poročanju (čistopis)
Obrazec za poročanje POVS
Obrazec za poročanje POVP
Obrazec za poročanje POVN
Aplikacija za oddajo letnega poročila