Poročila o delu

Letna poročila oziroma poročila o delu, na podlagi zakona o revidiranju in statuta inštituta, sprejema svet Slovenskega inštituta za revizijo, poročilo pa obravnava tudi Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora ter Državni zbor.

    Poročilo o delu za leto 2018
Poročilo o delu za leto 2017 Poročilo o delu za leto 2016 Poročilo o delu za leto 2015
Poročilo o delu za leto 2014 Poročilo o delu za leto 2013 Poročilo o delu za leto 2012
Poročilo o delu za leto 2011 Poročilo o delu za leto 2010 Poročilo o delu za leto 2009
Poročilo o delu za leto 2008 Poročilo o delu za leto 2007 Poročilo o delu za leto 2006
Poročilo o delu za leto 2005 Poročilo o delu za leto 2004 Poročilo o delu za leto 2003
Poročilo o delu za leto 2002