Aktualne novice

22.10.2020

Triglav Zdravje vabi k sodelovanju samostojnega strokovnega sodelavca na področju financ in računovodstva (M/Ž).

Celotni razpis ...

22.10.2020

Triglav Zdravje vabi k sodelovanju direktorja financ in računovdostva (M/Ž).

Celotni razpis ...

22.10.2020

TPA svetovanje d.o.o. zaposli davčnega svetovalca

Celotni razpis ..

22.10.2020

TPA svetovanje d.o.o. zaposli pripravnika za delovno mesto davčnega svetovalca

Celotni razpis ...

7.10.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki so bile elektronsko izvedene 6. oktobra 2020 so bili v odbor preizkušenih računovodij in računovodij izvoljeni
Dr. Robert Horvat
Mihael Kranjc
Biljana Mikača
Dr. Barbara Mörec
Marko Simšič

Rok za pritožbe je 14. 10. 2020.

2.10.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 11. novembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 26. novembra 2020.

Ljubljana, 1. 10. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

23.9.2020

Revizija d.o.o., revizijska družba s sedežem v Mariboru, prisotna na slovenskem trgu že več kot 25 let, zaposli pooblaščeno revizorko/pooblaščenega revizorja.

Več o tem ...

23.9.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov, ki so bile elektronsko izvedene 22. septembra 2020 so bili v odbor preizkušenih revizorjev informacijskih sisstemov izvoljeni

Dr. Boštjan Delak
Mag. Maja Hmelak
Gašper Kranjc
Manuela Šribar
Matjaž Štiglic

Rok za pritožbe je 30. 9. 2020.

11.9.2020

Na volitvah članov revizijskega sveta, ki so bile elektronsko izvedene 8. septembra 2020 so bili v revizijski svet izvoljeni
Benjamin Fekonja,
Sanja Košir Nikašinović,
Dejan Šimenc in
Luka Vremec.

Rok za pritožbe je 16. 9. 2020.

3.9.2020

Revizijskim družbam, članicam Inštituta, je na voljo prevod dokumenta IAASB Delujoče podjetje v sedanjih spreminjajočih se okoliščinah – revizijski premisleki v zvezi z vplivom virusa COVID-19.

1.9.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

1. Člane sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 28. septembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

2. Volilno zasedanje se skliče 6. oktobra 2020.

Ljubljana, 1. 9. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

4.8.2020

Z žalostjo sporočamo, da je v soboto umrl izr. prof. dr. Stanko Koželj, dolgoletni predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde, član Strokovnega sveta in predsednik Sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Ohranili ga bomo v trajnem spominu kot spoštovanega strokovnjaka, sodelavca in prijatelja.

17.7.2020

Te dni je 90 let dopolnil prof. dr. Ivan Turk. Ob visokem jubileju mu izrekamo iskrene čestitke!!!

14.7.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE ČLANOV ODBORA SEKCIJE PREIZKUŠENIH REVIZORJEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 7. septembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 22. septembra 2020.

Ljubljana, 14. 7. 2020

30.6.2020

Leitner+Leitner d.o.o. iz Ljubljane išče knjigovodjo (M/Ž).

Celoten razpis ...

30.6.2020

Strokovni svet je na seji 23. 6. 2020, na predlog odbora sekcije PNR, na tretjo raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja uvrstil:
Impact of COVID-19 on internal auditors in the insurance sector (ECIIA)
COSO Risk appetite – Critical to success

30.6.2020

Strokovni svet Inštituta je na podlagi 37. člena Statuta Inštituta na seji 23. 6. 2020 sprejel Pravilnik o izvedbi volitev odborov sekcij.

24.6.2020

V oporo in pomoč tako pripravljavcem računovodskih izkazov kot revizorjem smo pripravili Pripomoček za zagotavljanje skladnosti (konsolidiranega) letnega poročila z določili ZGD-1.

Zagotavljanje skladnosti z ZGD-1 pri pripravi (in revidiranju) letnega poročila je prvi korak k izboljšanju kakovosti (revidiranih) letnih poročil. Menimo, da je treba pri pripravi računovodskih izkazov dosledno spoštovati zahteve zakonodaje. V tem delu ne moremo govoriti o pomembnosti oziroma nerazkrivanju "nepomembnih" informacij. ZGD-1 predpisuje različen obseg razkritij za različne družbe, kar smo poskusili ustrezno zajeti v pripravljenem pripomočku.

24.6.2020

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je direktor Inštituta 23. 6. 2020 sprejel

SKLEP

Začne se postopek za volitve članov revizijskega sveta, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo.

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

 
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je predsednica revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo 23. 6. 2020 sprejela

SKLEP

1. Člane sekcije zunanjih revizorjev pozivam, da do 8. avgusta 2020 predlagajo kandidate za člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje se skliče 8. septembra 2020.
 
Sonja Anadolli

Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

4.6.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe). Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:
Coronacrisis: ukrepi za javni sektor.

28.5.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board)  je objavil smernice, povezane s pandemijo COVID-19 za revizorje, ki jih je treba upoštevati pri izdaji revizorjevega poročila o zaključku revizije računovodskih izkazov. Slovenski inštitut za revizijo je smernico prevedel v slovenski jezik.

V stalnem odzivu IAASB na COVID-19 so bila objavljena tudi navodila v zvezi z delujočim podjetjem  in kasnejšimi dogodki, še več informacij in koristnih povezav pa najdete na spletni strani COVID-19 IAASB.

27.5.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 26. 5. 2020 sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij.
Sprememba Pravilnika se nanaša na podaljšanje roka vpis v seznam aktivnih računovodij iz dveh na tri leta.

21.5.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 20. 5. 2020 na predlog odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev sprejel prenovljeno 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja.

19.5.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila  predlog prenovljenega Stališča 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide. Javna razprava bo trajala do  5. 6. 2020.

19.5.2020

Sberbank išče notranjega revizorja oziroma notranjo revizorko.

Celoten razpis ...

18.5.2020

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

13.5.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

Na tej spletni strani  so dostopne tako informacije in strokovni članski s področja revidiranja, računovodskega poročanja, kot tudi drugih povezanih področjih. Priporočamo, da pri svojem delu uporabljate tudi vprašalnike, ki so objavljeni (na primer za revizijske komisije, neprekinjenega delovanja majhnih podjetij…)

Notranje revizorje opozarjamo na dokument COVID -19 Impact on Internal Audit.

11.5.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je določila oznake seminarjem, ki jih bodo kot dodatno izobraževanje uveljavljali pooblaščeni revizorji, ki bodo dovoljenje podaljšali še na podlagi Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS 110/2009).

8.5.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila predlog Stališča 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in revizijo pogodbe o poustanovitvi, Stališča 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke in Stališča 9 – Revidranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Javna razprava bo trajala do 21. 5. 2020.

8.5.2020

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel strokovni svet 17. 3. 2020, da se šteje, da dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, pooblaščenega ocenjevala vrednosti podjetij ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, ki potečejo v času izvajanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolezni COVID-19, ta ostanejo v veljavi v času trajanja ukrepov, ker ni mogoče zagotavljati dodatnega izobraževanja, je strokovni svet na seji 7. 5. 2020 sprejel tale sklep:

Ker se organizacija dodatnega izobraževanja z mesecem majem nadaljuje po prvotno načrtovanem programu v obliki webinarjev, so odpravljeni razlogi za zamrznitev veljavnosti dovoljenj, zato morajo vsi imetniki dovoljenj, ki so potekla v času trajanja ukrepov zaradi preprečevanja in obvladovanja COVID-19, dovoljenja podaljšati do 30. 6. 2020

7.5.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni  član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Accountancy Europe je izdala dve informativni listi (factsheets), ki obravnavata strokovna vprašanja ravnanj revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov v zvezi s COVID-19.

29.4.2020

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerimi se ponovno lahko opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja, kar pomeni, da odprava omejitev velja tudi za POVN.

29.4.2020

Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020, je na globalni ravni prišlo do močnega povečanja negotovosti. Med posledice povečane negotovosti sodi tudi močno povečana nihajnost kapitalskih trgov ter zastoj na nepremičninskih trgih. Pojavila se je potreba po ocenjevanju vrednosti premoženja, ki je pod pritiskom nastale gospodarske krize. Ta potreba izhaja iz transakcijskih motivov (nakup/prodaja), potreb računovodskega poročanja ali pa zavarovanega posojanja. Novonastale okoliščine ocenjevalce vrednosti postavljajo pred izziv, kako v razmerah, ko je dostop do tržnih podatkov omejen, ali pa podatki niso na razpolago, uporabnikom zagotoviti ocene vrednosti, ki zadostujejo pravilom stroke. Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in sprejel naslednjo strokovno razlago.

22.4.2020

PIT Leitner d.o.o. k sodelovanju vabi strokovnega, komunikativnega sodelavca (ali sodelavko), željnega novih izzivov in skupne rasti, za delovno mesto: strokovni pomočnik/analitik v reviziji.

Celoten razpis ...

17.4.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila predlog Stališča 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje. Javna razprava bo trajala do 4. 5. 2020.

10.4.2020

Strokovni svet Inštituta je sprejel Pojasnilo 1 k SRS 15 o računovodskem pripoznavanju državnih pomoči zaradi COVID 19. Po pridobitvi v soglasja z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance, bo Pojasnilo 1 k SRS15 tudi objavljeno v uradnem listu.

9.4.2020

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval problematiko opredelitve in razumevanja prihodkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

1.4.2020

The International Valuation Standards Council (IVSC), katerega član je tudi Slovenski inštitut za revizijo, je izdal priporočila o načinih obvladovanja negotovosti, ki so povezana z  ocenjevanjem vrednosti v obdobjih povečanega tveganja na kapitalskih trgih. Priporočila lahko preberete tukaj.

31.3.2020

Trenutna situacija tudi notranje revizorje postavlja pred nove izzive. Še vedno smo tukaj, še vedno opravljamo svoje delo, le prioritete so se spremenile. Odnosi, ki smo jih gradili v preteklosti, imajo pomemben vpliv na današnji vsakdan in našo vključenost v dnevne odločitve v organizaciji.

Vabimo vas k branju dveh kratkih prispevkov na priloženih povezavah.

Ostanite zdravi!

How the current Covid-19 situation has been impacting the work of Banks’ Internal Audit Functions?
IIA Factsheet: Internal Audit and Pandemics

27.3.2020

Z izbruhom pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020 je prišlo do pomembnih sprememb vrednosti premoženja na finančnih trgih in na večini ostali trgov, na katerih se trguje z različnimi premoženjskimi oblikami. Prišlo je tudi do spremenjenih okoliščin poslovanja, ki bodo pomembno vplivale na prihodnje denarne tokove podjetij in tveganja, povezana s temi denarnimi tokovi. Pojavila se je dilema, ali tovrstni enkratni dogodek, ki se je pojavil v letu 2020 lahko upoštevamo pri oceni vrednosti premoženja z datumom ocenjevanja vrednosti na 31.12.2019.

Omenjeno dilemo je obravnaval Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in v tej zvezi sprejel naslednjo strokovno razlago.

26.3.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo vrsto mednarodnih standardov; med drugim tudi Mednarodne standarde revidiranja.

IFAC  je na svoji spletni strani objavil tudi vrsto svetovnih strokovnih virov COVID-19 iz IFAC-ove mreže.

26.3.2020

Slovenski inštitut za revizijo je aktiven član Accountancy Europe, ki je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov.

Najnovejše in posodobljene informacije o tem kako se v Evropi revizorji in računovodski strokovnjaki odzivajo na strokovne izzive v zvezi s koronavirusom vedno najdete na tej povezavi.

Pazite nase in na druge okoli vas in ostanite zdravi!

25.3.2020

Na spodnjih povezavah najdete stališča, ki so jih danes objavili CEAOB, ESMA in ABA o posledicah COVID-19:

Odbor evropskih organov za nadzor revizorjev (Committee of European Auditing Oversight Bodies) - CEAOB
Evropski organ za vrednostne papirje in trge (The European Securities and Marjets Authotity ) - ESMA
Evropski bančni organ (Europen Banking Authority) - EBA

Prosimo, da se stališči seznanite in jih upoštevate pri svojem delu.

23.3.2020

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član Evropskega združenja računovodskih strokovnjakov (Accountacy Europe).  Accountancy Europe, ki  je vodilna evropska organizacija revizorjev in drugih računovodskih strokovnjakov, je na svoji spletni strani objavila publikacijo:

Koronavirusna kriza: posledice za poročanje in revidiranje

Slovenski inštitut za revizijo priporoča vsem pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam, da priporočila Accountancy Europe proučijo in tudi upoštevajo pri svojem delu.

Pa zdravi ostanite.

18.3.2020

Ker moramo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 tudi ocenjevalci ravnati skladno z  ukrepi Vlade Republike Slovenije, je odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti sprejel usmeritve za delo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin v času trajanja ukrepov.

18.3.2020

Širitev virusa Covid-19 bo imela velik vpliv na poslovanje vseh gospodarskih subjektov. Negotovost, s katero se soočajo gospodarski subjekti pri svojem poslovanju, je drastično narasla. To ima pomemben vpliv tako za pripravljavce računovodskih izkazov, kot za njihove revizorje.

10.3.2020

Generalni finančni urad FURS nam je posredoval obvestilo v zvezi z avtomatično izmenjavo informacij v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča - DAC 6 poročanje. 1. julija 2020 se namreč začne uporabljati Direktiva Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča.

2.3.2020

BV Finančna Skupina d.o.o. išče izkušenega finančnega analitika ali finančnega analitika začetnika – delo za polni delovni čas

Oglejte si razpis ...

28.2.2020

Predavanja iz Računovodenja in SRS, ki je na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju eden od izpitov za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za zakonite revizorje z dovoljenjem druge države članice ali revizorje iz tretje države, se bodo začela 5. marca 2020.

Več informacij in prijavnico dobite po elektronski pošti info@si-revizij.si ali po telefonu 01 568 56 36.

11.2.2020

Na podlagi 5. člena Pravilnika o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi je Inštitut razpisal izpitne roke.

11.2.2020

Na podlagi 13. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS 72/20) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo dne 5. 2. 2020 sprejel Pravilnik o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacijah in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi.

10.2.2020

Na podlagi 4. člena Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju potrdilo o strokovnih znanjih pridobi zakoniti revizor z dovoljenjem druge države članice ali revizor iz tretje države, ki da zahtevo za pridobitev potrdila in izpolnjuje naslednje pogoje:
– kot zakoniti revizor oziroma revizor tretje države ima veljavno dovoljenje druge države članice oziroma tretje države;
– opravil je preizkus strokovnih znanj.

Preizkus strokovnih znanj poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja iz naslednjih področij:
– računovodenje in slovenski računovodski standardi,
– davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb,
– gospodarsko pravo ter pravo družb in upravljanja podjetij,
– civilno pravo in gospodarske pogodbe,
– stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti,
– delovno in socialno pravo.

Preizkusi strokovnih znanj bodo organizirani takole:

Predmet Spomladanski Jesenski
Civilno pravo in gospodarske pogodbe 4. 3. 2020 1. 9. 2020
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb 23. 6. 2020 23. 9. 2020
Delovno in socialno pravo / Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti 7. 7. 2020 7. 9. 2020
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij 9. 6. 2020 14. 9. 2020
Računovodenje in slovenski računovodski standardi 1. 4. 2020 19. 10. 2020

Na izpit se prijavite s prijavnico.

Cena posameznega izpita je 200,00 v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. V ceno je všteto študijsko gradivo za posamezen predmet. Stroške izpita morajo kandidati plačati pred opravljanjem izpita.

Če želite obiskovati predavanja iz posameznega predmeta se lahko prijavite na elektronskem naslovu info@si-revizija.si. Predavanja se zaračunajo po ceniku.

5.2.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 5. 2. 2020 sprejel sklep, da se strokovne rešitve, ki jih sprejema odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in so objavljene v rubriki Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS uvrsti na 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja pod točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi.

5.2.2020

Strokovni svet Inštituta je na seji 5. 2. 2020 sprejel nove Smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja vrednosti. Smernice stopijo v veljavo 1. 3. 2020.

3.2.2020

Pošta Slovenije išče strokovnega sodelavca notranje revizije s strokovnim nazivom (M/Ž).

Oglejte si razpis ...

3.2.2020

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na spletni strani objavila predlog Stališča 14 – revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali z zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja. Javna razprava bo trajala do 14. 2. 2020.

23.1.2020

Nucleus Plus išče direktorja/direktorico računovodske družbe.

Oglejte si razpis ...

9.1.2020

Povabilo k oddaji ponudbe za "izvedbo notranje revizije javnega naročanja v družbi nigrad, d. d."

7.1.2020

FURS je vzpostavil klicni center za davke poslovnih subjektov. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 08 200 1003. Prejeli bodo informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitvi sobodajalcev, itd.

Več informacij je objavljenih na spletni strani.

16.12.2019

Objavljen je razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Izobraževanje se bo začelo 9. januarja 2020 zato pohitite s prijavami.

23.10.2019

Unistar LC d. o. o. išče vodjo finančno-računovodske službe (M/Ž).
Oglejte si razpis

14.10.2019

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

14.10.2019

Kandidate vpisane v izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja bi radi opozorili na pojasnilo ANR v zvezi s praktičnim usposabljanjem kandidatov ob vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja:

Skladno z novelo Zakona o revidiranju (1. odstavek 48. člena) morajo imeti vsi kandidati, ki zaprosijo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, opravljeno tudi praktično usposabljanje. To praktično usposabljanje posebej in podrobneje opredeljuje Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (od 20. člena dalje).

Za obdobje pred začetkom veljavnosti pravilnika bo Agencija upoštevala in presojala delovne izkušnje pridobljene na področju revidiranja; če je kandidat že delal v revizijski družbi in pridobival delovne izkušnje pred uveljavitvijo pravilnika in to po njegovi uveljavitvi nadaljuje. Kandidat praktično usposabljanje priglasi čim prej ter hkrati v prilogi navede, od kdaj dalje je začel pridobivati delovne izkušnje na področju revidiranja. Poleg tega za celotno obdobje (od začetka pridobivanja delovnih izkušenj do priglasitve praktičnega usposabljanja) navede podatke, kot so zahtevani v 24. členu Pravilnika in navede revizijsko družbo, pri kateri je pridobival delovne izkušnje ter način sodelovanja z revizijsko družbo ter dokazila o vrsti sodelovanja.

2.10.2019

Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo vabi podiplomske študente s področja računovodstva, revizije, davkov in financ, pa tudi drugih smeri, ki jih ta tematika zanima, k pripravi strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

26.9.2019

Na podlagi Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05, odslej Pravilnik) Slovenski inštitut za revizijo razpisuje izobraževanje iz točkovanja stanovanj za leto 2019. Kandidati, ki želijo opravljati preizkus znanja iz točkovanja stanovanj, morajo opraviti izobraževanje, ki traja 16 pedagoških ur. K izobraževanju se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo gradbene, elektro, strojne ali arhitekturne smeri.

Predavanja bodo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

25.9.2019

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bile 24. septembra 2019 v Kranjski Gori je bil v odbor izvoljen Marko Jagodic. Rok za pritožbe je 2. 10. 2019.

1.8.2019

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na:
- spremembe in dopolnitve Zakona o davku o odhodkov pravnih oseb
- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

26.6.2019

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnga člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2019 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. septembra 2019.

Ljubljana, 26. 6. 2019

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

8.5.2019

Objavljen je prevod Smernic za izvajanje Mednarodnih standardov ravnanja pri notranjem revidiranju. Smernice so dostopne aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem.

7.5.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

3.4.2019

Inštitut je prejel odgovor Ministrstva za finance na dopis, ki je obravnaval tematiko obdavčevanja amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku.

28.3.2019

Na voljo je  slovenski prevod Navodilo za upravljanje tveganj prevar – Povzetek  (Fraud Risk Management Guide Executive Summary).

25.3.2019

Združenje bank Slovenije je objavilo prenovljen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje.

Nov obrazec ter navodila za njegovo izpolnitev sta objavljena na spletni strani ZBS, do njiju pa lahko dostopate preko naslednje povezave: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja, 26.3.2019 oziroma preko rubrike z naslovom Smernice, pravila in navodila.

25.3.2019

Družba UNIOR d.d. objavlja povabilo k oddaji ponudb za revidiranje in sicer za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Podrobnosti povabila so razvidne iz priloženega povabila.

25.3.2019

Odbor Sekcije preizkušenih davčnikov Slovenskega inštituta za revizijo je obravnaval pojasnilo FURS glede amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku ter na podlagi razprave sprejela stališče, ki ga je povzela v dopisu, poslanem na FURS.

28.2.2019

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit).

21.2.2019

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 2019, Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

7.2.2019

Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana!
Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-revizija.si.

31.1.2019

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obrazec je pripravila delovna skupina za zavarovanja pri ZBS v sodelovanju s predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo. Namen je bil, da se s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja najdete tukaj.

14.1.2019

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za revizijo ne vodi več registrov revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Registri so na podlagi ZRev-2A objavljeni na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

7.1.2019

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28.12.2018

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju.

27.12.2018

Na Zavodu RS za zaposlovanje je objavljeno naslednje prosto delovno mesto v Luki Koper, d. d.:

Naziv delovnega mesta: vodja področja notranje revizije – M/Ž

Ključne naloge:
• Načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadziranje dela na področju notranje revizije
• Komuniciranje z zaposlenimi in vodenje 
• Ocenjevanje sistemov notranjih kontrol, dajanje zagotovil in svetovanje
• Opravljanje drugih del v skladu s hierarhijo pravil notranjega revidiranja, akti družbe in pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi 
• Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi revizorji, svetovalci in nadzorniki

Zahtevana izobrazba: 
1. VII. oz. VI/2 raven izobrazbe ekonomske/družboslovne smeri 
2. 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih

Od kandidatov pričakujemo predvsem:
• poznavanje predpisov s področja dela notranjega revidiranja in obveznih sestavin Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (IPPF), kar lahko dokazuje s strokovnim izpitom preizkušeni notranji revizor,
spoštovanje načel in pravil vedenja Kodeksa etike, to je neoporečnost, nepristranskost, zaupnost in usposobljenost 
• vodstvene izkušnje
• dobro poznavanje poslovnih aplikacij na področju dela, predvsem MS Office
• znanje angleškega jezika

Prednost pomenijo tudi:
• dodatna znanja s področja notranjih kontrol, upravljanja tveganj in upravljanja družb 
• izkušnje v gospodarski dejavnosti logistike in transporta 
• izkušnje s projektnim vodenjem

Pričakovane kompetence:
Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, strokovnost in samostojnost, komunikacijske sposobnosti, organizacijske sposobnosti, reševanje problemov, trajnostna naravnanost, usmerjenost k strankam, obvladovanje stresa, trajnostna naravnanost, ciljno vodenje, vodenje in razvoj sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom za vodilno delovno mesto sklenila za določen čas 2 leti, s poskusno dobo šest mesecev.

V kolikor bi kateri od vaših članov bil zainteresiran za zasedbo razpisanega prostega delovnega mesta lahko pošlje prijavo z življenjepisom na naslov Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper do vključno 7. 1. 2019.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo delovnega mesta se dobijo v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 931, 05 66 56 915)