Standardi

Spodaj dostopni standardi so rezultat lastnih strokovnih dognanj ali pa prevedene izdaje tujih strokovnih inštitucij. Na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo jih lahko brezplačno prenesete za lastno uporabo.

 

Mednarodni standardi revidiranja

Mednarodni standardi revidiranja
Izdaja: IFAC
Leto: 2014
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo

 

Slovenski računovodski stadnardi 2016

Slovenski računovodski standardi 2024
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2024

 

Slovenski računovodski stadnardi 2016

Slovenski računovodski standardi 2016
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2016

 

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

Mednarodni standardi računovodskega poročanja
Izdaja: Evropska komisija
Leto: 2017

 

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2022
Izdaja: IVSC
Leto: 2022
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo

 

Slovenski poslovnofinančni standardi

Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2013

 

Mednarodni stadnardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
Izdaja: IIA
Leto: 2017 (veljavno od 1. 1. 2017)
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo

 

Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
Izdaja: ISACA
Leto: 2014
Prevod: Slovenski odsek ISACA