Standardi

Spodaj dostopni standardi so rezultat lastnih strokovnih dognanj ali pa prevedene izdaje tujih strokovnih inštitucij. Na spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo jih lahko brezplačno prenesete za lastno uporabo.

 

 

Mednarodni standardi revidiranja

Mednarodni standardi revidiranja
Izdaja: IFAC
Leto: 2014
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013

Mednarodni standardi
ocenjevanja vrednosti 2022

Izdaja: IVSC
Leto: 2022
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo
Slovenski računovodski stadnardi 2016

Slovenski računovodski standardi 2024
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2024
Slovenski poslovnofinančni standardi

Slovenski poslovnofinančni standardi
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2013
Slovenski računovodski stadnardi 2016

Slovenski računovodski standardi 2016
Izdaja: Slovenski inštitut za revizijo
Leto: 2016
Mednarodni stadnardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju

Mednarodni standardi strokovnega
ravnanja pri notranjem revidiranju

Izdaja: IIA
Leto: 2017 (veljavno od 1. 1. 2017)
Prevod: Slovenski inštitut za revizijo
Mednarodni standardi računovodskega poročanja

Mednarodni standardi
računovodskega poročanja

Izdaja: Evropska komisija
Leto: 2017
Standardi dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

Standardi dajanja zagotovil
in revidiranja informacijskih sistemov

Izdaja: ISACA
Leto: 2014
Prevod: Slovenski odsek ISACA