Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Naslov Datum Kraj
Seminar MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki 11. 2. 2020 Ljubljana
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih 5. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkrtija 11. 3. 2020 Ljubljana
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov 27. 5. 2020 Ljubljana

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
Seminar Ocenjevanje vrednosti podjetij za računovodsko poročanje 27. 1. 2020 Ljubljana
Popoldanska delavnica Informacijske tehnologije za revizorje - 1. del 28. 1. 2020 Ljubljana
Seminar Novosti o DDV-ju v letu 2020 in praktično o mednarodnih transakcijah z blagom 30. 1. 2020 Ljubljana
Popoldanska delavnica Informacijske tehnologije za revizorje - 2. del - Splošne računalniške kontrole v reviziji računovodskih izkazov 12. 2. 2020 Ljubljana
Seminar: Pravo industrijske lastnine 13. 2. 2020 Ljubljana
Seminar Upravljanje in nadzor nad porabo sredstev evropske kohezijske politike 3. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami 10. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Obdačitev dohodkov fizičnih oseb iz naslova kapitala in najemnin 24. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Kako notranji revizorji vplivamo na organizacijo 6. 4. 2020 Ljubljana
Seminar Proračunski in računovodski vidik upravljanja javnih sredstev 15. 4. 2020 Ljubljana
Seminar Obdavčenje z DDV-jem pri mednarodnem poslovanju 16. 4. 2020 Ljubljana
Delavnica Vzorčenje 6. 5. 2020 Ljubljana
Prenovljena delavnica: PRAKTIKUM – Odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 12. 5. 2020 Ljubljana
Delavnica Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 10. 6. 2020 Ljubljana
Seminar: DDV pri čezmejnih stortivah 17. 6. 2020 Ljubljana
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
20. davčna konferenca 23. in 24. januar 2020 Portorož
23. letna konferenca računovodij 21. in 22. maj 2020 Ptuj
23. letna konferenca ocenjevalcev 11. in 12. junij 2020 Portorož
21. letna konferenca revizorjev 8. in 9. september 2020 Portorož
28. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2020 Kranjska Gora

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Računovodenje in davki (izobraževanje POVN) 16. in 17. 1. 2020
Civilno pravo in gospodarske pogodbe 31. 1. 2020
Gospodarske pogodbe in civilno pravo (POVN, POVS) 13. 2. 2020
Računovodenje in slovenski računovodski standardi 5., 6. in 7. 3. 2020
Pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju 5. in 6. 3. 2020 od 15.00 do 19.00
Zakonodaja na področju javnih financ 6., 7., 14., 20. in 21. 3. 2020
Osnovna pravna znanja (POVN, POVS) 19. in 20. 3. 2020
Poslovne finance in finančno analiziranje 2., 3. in 4. 4. 2020 od 15.00 do 20.00
Osnove poslovnih financ (POVN, POVS) 9. in 10. 4. 2020
Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju (DNR) 23. in 24. 4. ter 7., 8. in 9. 2020
Posebnosti računovodenja v javnem sektorju in drugih organizacijah zasebnega prava 7., 8., 9. in 15. 5. 2020
Standardi ocenjevanja vrednosti 7., 8. in 9. 5. 2020
Finančna matematika in statistične metode 28. 5. 2020
Upravljanje s tveganji in notranje kontrole 6., 11., 12. in 13. 6. 2020
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti 18. in 19. 6. 2020 od 15.00 do 19.45


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj