Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2021 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Naslov (področje) Datum Kraj Predavatelj(ica)
Pranje denarja, prevare in korupcija
(revizija)
29. 9. 2021   Mateja Vrankar, Maruša Hauptman
Odzivi revizorja na možne zlorabe v revidirani družbi
(revizija)
13. 10. 2021   Sanja Košir Nikašinović, Janja Skamlič
Prihodki – SRS in MSRP
(računovodstvo)
26. 10. 2021   Mateja Vrankar, Maruša Hauptman
MSRP 16 – Najemi vključno praktični primeri iz prakse
(računovodstvo)
1. 12. 2021   Žiga Ivančič, Primož Kovačič
Poudarki pri revidiranju RI za leto 2021
(revizija)
7. 12. 2021   Katarina Sitar Šuštar
Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPo za leto 2020
(računovodstvo)
14. 12. 2021   Dušan Hartman, Saša Jerman

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
4. delavnica: preprečevanje pranja denarja 16. 6. 2021  
5. delavnica: revizija skladnosti poslovanja z GDPR-jem 15. 9. 2021  
6. delavnica: intervju kot metoda preiskovanja prevar 20. 10. 2021  
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
22. konferenca revizorjev 9. in 10. september 2021 Portorož

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
22. letna konferenca revizorjev 9. in 10. september 2021 Portorož
29. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2021 Kranjska Gora
24. konferenca notranjih revizorjev 25. in 26. november 2021 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Civilno pravo in gospodarske pogodbe 28. in 29. januar 2021
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ 28. in 29. januar ter 3., 4., 5. in 6. februar 2021
Uvod v revidiranje informacijskih sistemov 5. februar 2021
Izvajanje, poročanje in spremljanje napredovanja NR poslov 11. in 12. februar ter 5. in 6. marec 2021
Gospodarsko pravo in civilne pogodbe 11. februar 2021
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene 11., 12. in 13. februar 2021


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj