Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum Kraj
Komunikacijska delavnica z orodji SDI 10. 12. 2019 Ljubljana
Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2019 9. 1. 2020 Ljubljana
Seminar Novosti o DDV-ju v letu 2020 in praktično o mednarodnih transakcijah z blagom 30. 1. 2020 Ljubljana
Seminar MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki 11. 2. 2020 Ljubljana
Seminar Upravljanje in nadzor nad porabo sredstev evropske kohezijske politike 3. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Računovodske prevare in praktični primeri ter odziv na tveganje prevar v računovodskih izkazih 5. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Izkaz denarnih tokov v skladu z MRS 7 - določila standarda, primeri in razkrtija 11. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Kako notranji revizorji vplivamo na organizacijo 6. 4. 2020 Ljubljana
Seminar Obdavčenje z DDV-jem pri mednarodnem poslovanju 16. 4. 2020 Ljubljana
Delavnica Vzorčenje 6. 5. 2020 Ljubljana
Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo organizirali naslednje konference:

Naslov

Datum

Kraj

20. davčna konferenca 23. in 24. januar 2020 Portorož

Ostale konference

Konferenca
Datum
Kraj
23. letna konferenca računovodij 21. in 22. maj 2020 Ptuj
23. letna konferenca ocenjevalcev 11. in 12. junij 2020 Portorož
21. letna konferenca revizorjev 8. in 9. september 2020 Portorož
28. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2020 Kranjska Gora

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Trenutno ni razpisanih predavanj  


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj