Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Naslov Datum Kraj
Revidiranje pomembnih tveganj 3. 12. 2020 ZOOM

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
Spletni seminar Poudarki pri pripravi računovodskih izkazov za 2020 8. 12. 2020 ZOOM
Spletni seminar: Pravo za nepravnike (5. predavanje) – Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 9. 12. 2020 ZOOM
Spletni seminar Poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2020 15. 12. 2020 ZOOM
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
23. letna konferenca notranjih revizorjev 26. in 27. november 2020 ZOOM
21. davčna konferenca 14. in 15. januar 2021 ZOOM
24. konferenca računovodij 20. in 21. maj 2021 Ptuj
24. konferenca ocenjevalcev 10. in 11. junij 2021 Laško
22. konferenca revizorjev 15. in 16. september 2021 Portorož
29. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2021 Kranjska Gora
24. konferenca notranjih revizorjev 25. in 26. november 2021 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju (DNR) 23. in 24. 4. ter 7., 8. in 9. 2020
Posebnosti računovodenja v javnem sektorju in drugih organizacijah zasebnega prava 7., 8., 9. in 15. 5. 2020
Standardi ocenjevanja vrednosti 7., 8. in 9. 5. 2020
Finančna matematika in statistične metode 28. 5. 2020
Upravljanje s tveganji in notranje kontrole 6., 11., 12. in 13. 6. 2020
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti 18. in 19. 6. 2020 od 15.00 do 19.45


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Obvestilo

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je določila oznake seminarjem, ki jih bodo kot dodatno izobraževanje uveljavljali pooblaščeni revizorji, ki bodo dovoljenje podaljšali še na podlagi Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS 110/2009)

Naslov Datum oznaka po prejšnjem pravilniku
Delavnica Analiziranje računovodskih izkazov in "oko za prevare" 4. 11. 2020 A
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev 12. 11. 2020 A
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj