Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2021 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Naslov (področje) Datum Kraj Predavatelj(ica)
Poslovodske predstavitve (MSR 580)
(revizija)
9. 3. 2021 ZOOM Katarina Sitar Šuštar
Posli s povezanimi osebami
(revizija)
10. 3. 2021 ZOOM Dejan Šimenc
Obračunavanje poslovnih združitev po MSRP 3 in konsolidirani računovodski izakazi
(računovodstvo)
1. 4. 2021 ZOOM Katarina Kadunc, Nina Kravanja Novak
Uporaba kodeksa etike in standardov neodvisnosti
(revizija)
19. 4. 2021   Mateja Cimerman, Katarina Sitar Šuštar
Revidiranje prihodkov
(revizija)
11. 5. 2021   Damjan Ahčin
Odloženi davki
(računovodstvo)
25. 5. 2021   Jure Marko
Uporaba standardov, ki opredeljujejo posle preiskovanja, dajanja zagotovil in sorodne storitve ter revizorjevo poročanje v skladu s temi standardi
(revizija)
1. 6. 2021   Katarina Sitar Šuštar, Barbara Žibret Kralj
Pranje denarja, prevare in korupcija
(revizija)
29. 9. 2021   Mateja Vrankar, Maruša Hauptman
Odzivi revizorja na možne zlorabe v revidirani družbi
(revizija)
13. 10. 2021   Sanja Košir Nikašinović, Janja Skamlič
Prihodki – SRS in MSRP
(računovodstvo)
26. 10. 2021   Mateja Vrankar, Maruša Hauptman
MSRP 16 – Najemi vključno praktični primeri iz prakse
(računovodstvo)
1. 12. 2021   Žiga Ivančič, Primož Kovačič
Poudarki pri revidiranju RI za leto 2021
(revizija)
7. 12. 2021   Katarina Sitar Šuštar
Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPo za leto 2020
(računovodstvo)
14. 12. 2021   Dušan Hartman, Saša Jerman

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
Seminar Vodenje ženskih timov 16. 3. 2021 ZOOM
1. delavnica: zlorabe pri poslovanju z dobavitelji: zlorabe pri naročanju, korupcijska dejanja in nasprotja interesov 17. 3. 2021 ZOOM
Seminar Ocenjevanje vrednosti izgubarskih podjetij in njihovo prestrukturiranje 17. in 18. 3. 2021 ZOOM
Seminar Novela ZGD-1K 23. 3. 2021 ZOOM
Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev ter delovni čas kot obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi 8. 4. 2021  
Seminar Analiza temeljnih vzrokov za notranje revizorje 12. 4. 2021 ZOOM
Seminar Upravljanje tveganj pri revidiranju 13. 4. 2021 ZOOM
2. delavnica: žvižgači – prihodnja zakonska obveznost 21. 4. 2021  
Seminar "Bogastvo" pravnih podlag in obremenitev dela fizičnih oseb 22. 4. 2021  
Seminar Notranje kontrole na področju obdavčitve z davkom na dodano vrednost 4. 5. 2021 ZOOM
3. delavnica: ocenjevanje tveganj za prevare 19. 5. 2021  
Seminar Osnovna in napredna uporaba programa MS Excel v praksi 26. 5. 2021  
4. delavnica: preprečevanje pranja denarja 16. 6. 2021  
5. delavnica: revizija skladnosti poslovanja z GDPR-jem 15. 9. 2021  
6. delavnica: intervju kot metoda preiskovanja prevar 20. 10. 2021  
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
22. konferenca revizorjev 9. in 10. september 2021 Portorož

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
24. konferenca računovodij 20. in 21. maj 2021 Ptuj
24. konferenca ocenjevalcev 10. in 11. junij 2021 Laško
29. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2021 Kranjska Gora
24. konferenca notranjih revizorjev 25. in 26. november 2021 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Civilno pravo in gospodarske pogodbe 28. in 29. januar 2021
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ 28. in 29. januar ter 3., 4., 5. in 6. februar 2021
Uvod v revidiranje informacijskih sistemov 5. februar 2021
Izvajanje, poročanje in spremljanje napredovanja NR poslov 11. in 12. februar ter 5. in 6. marec 2021
Gospodarsko pravo in civilne pogodbe 11. februar 2021
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene 11., 12. in 13. februar 2021


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj