Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Naslov Datum Kraj
Računovodski standard MSRP 9 in SRS 3 za nefinančne ustanove 30. 9. 2020 Ljubljana
Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT General Controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov 14. 10. 2020 Ljubljana
Odloženi davki 22. 10. 2020 Ljubljana
Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami) povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev 12. 11. 2020 Ljubljana

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
Seminar Poznavanje strojev, opreme in naprav z vidika ocenjevanja vrednosti 24. 9. 2020 Ljubljana
Spletni seminar: Začetni revizijski posli – MSR 510 9. 10. 2020 ZOOM
Spletni seminar: Pravo za nepravnike (4. predavanje) – Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin 13. 10. 2020 ZOOM
Spletna delavnica Izvedba notranjerevizijskega posla (od A do Ž) – primer notranjega revidiranja v javnem sektorju 20. 10. 2020 ZOOM
Spletna delavnica Ocenjevanje vrednosti hotelov v povezavi s covidom 28. 10. in 29. 10. 2020 ZOOM
Delavnica Analiziranje računovodskih izkazov in "oko za prevare" 4. 11. 2020 Ljubljana
Delavnica Izvedba notranjerevizijskega posla (od A do Ž), primer notranjega revidiranja v banki 10. 11. 2020 Ljubljana
Seminar: Pravo za nepravnike (5. predavanje) – Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 19. 11. 2020 Ljubljana
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
28. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2020 ZOOM
23. letna konferenca računovodij 6. in 7. oktober 2020 ZOOM
23. letna konferenca ocenjevalcev 11. in 12. november 2020 ZOOM
23. letna konferenca notranjih revizorjev 26. in 27. november 2020 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju (DNR) 23. in 24. 4. ter 7., 8. in 9. 2020
Posebnosti računovodenja v javnem sektorju in drugih organizacijah zasebnega prava 7., 8., 9. in 15. 5. 2020
Standardi ocenjevanja vrednosti 7., 8. in 9. 5. 2020
Finančna matematika in statistične metode 28. 5. 2020
Upravljanje s tveganji in notranje kontrole 6., 11., 12. in 13. 6. 2020
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti 18. in 19. 6. 2020 od 15.00 do 19.45


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Obvestilo

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je določila oznake seminarjem, ki jih bodo kot dodatno izobraževanje uveljavljali pooblaščeni revizorji, ki bodo dovoljenje podaljšali še na podlagi Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS 110/2009)

Naslov Datum oznaka po prejšnjem pravilniku
Pravo za nepravnike: Nepremičninsko pravo 13. 10. 2020 B
Seminar Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT General Controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov 14. 10. 2020 A
Odloženi davki 22. 10. 2020 A
Ocenjevanje vrednosti hotelov v povezavi s covidom 28. in 29. 1. 2020 B
Delavnica Analiziranje računovodskih izkazov in "oko za prevare" 4. 11. 2020 A
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev 12. 11. 2020 A
Pravo za nepravnike: Osnove insolvenčnega iz izvršilnega prava 19. 11. 2020 B
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj