Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Seminar (ZOOM) Zahtevnejši primeri pri mednarodnem poslovanju z blagom – vključno z dobavo blaga z instaliranjem 14. 2. 2023
Saminar Revizorjevo poročanje o reviziji računovodskih izkazov 16. 2. 2023
Seminar Kako prepoznati in oceniti tveganja zaradi podnebnih sprememb? 21. 2. 2023
Seminar Nekatere aktualne teme s področja računovodske obravnave po MSRP-jih 22. 2. 2023
Seminar (ZOOM) Posebni davčni obračuni 28. 2. 2023
2. spletna delavnica (ZOOM): Z mentalnim treningom do učinkovitega delovanja, zavestnega vodenja in novih rezultatov 2. 3. 2023
Seminar Analitični postopki 8. 3. 2023
Seminar z delavnico (ZOOM) Diskontiranje denarnih tokov (k osnovam) 14. in 15. 3. 2023
Seminar (ZOOM) Razkritja po MSRP-jih 21. 3. 2023
Seminar Funkcionalna zastarelost objekta in upravno stanje objekta 22. 3. 2023
Seminar Kibernetska varnost s poudarkom na vzpostavitvi ključnih notranjih kontrol 28. 3. 2023
3. spletna delavnica (ZOOM): Obvladovanje konfliktov in čuječa komunikacija v delovnem okolju 30. 3. 2023
4. spletna delavnica (ZOOM): Strategije ravnanja in delovanja pri toksičnih ljudeh v delovnem okolju 4. 5. 2023
5. spletna delavnica (ZOOM): Kako zmanjšati perfekcionizem na delovnem mestu za večjo poslovno učinkovitost, uspešnost in zadovoljstvo 25. 5. 2023
Seminar Uvod v transferne cene 5. 4. 2023

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2023 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov   Datum Predavatelji Področje
Seminar Revizorjevo poročanje o reviziji računovodskih izkazov   16. 2. 2023 Helena Kobal

Revizija

Seminar Nekatere aktualne teme s področja računovodske obravnave MSRP   22. 2. 2023 Dušan Hartman

Računovodstvo

Seminar Analitični postopki BDO revizija 8. 3. 2023 Manuela Šribar Revizija
Seminar Razkritja po MSRP PwC 21. 3. 2023 Dušan Hartman Računovodstvo
Seminar Revizorjeva zagotovila v zvezi s trajnostnim poročanjem   4. 4. 2023 Mag. Barbara Žibret Kralj Revizija
Seminar Razumevanje računovodskih izkazov, likvidnosti in solventnosti   13. 4. 2023 Mihael Kranjc Računovodstvo
Seminar Računovodenje stroškov materiala in storitev, stroškov dela in stroškov povračil in odhodkov (SRS 12, SRS 13, SRS 14) in davčna vprašanja povezana z njimi   18. 4. 2023 Mihael Kranjc, mag. Aleksandra Heinzer Računovodstvo
Seminar Računovodske ocene in vključevanje veščakov Deloitte 17. 5. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Seminar Revizijsko vzorčenje EY 23. 5. 2023 Simon Podvinski, Polona Repinc Kofol

Revizija

Seminar MSRP 17 Zavarovalne pogodbe EY 8. 6. 2023 Aleš Lapajne Računovodstvo
Seminar Revidiranje prihodkov MSRP 15 v povezavi s SRS 15 PwC 13. 6. 2023 Damjan Ahčin Revizija
Konferenca revizorjev   7. in 8. 9. 2023 Različni predavatelji  
Seminar Poglobljeni pogled zapletenih področij računovodenja najemov pri najemnikih in najemodajalcih   27. 9. 2023 Mag. Andreja Mušič

Računovodstvo

Delavnica Notranje kontrole     Katja Dolinšek Zajc, Jerneja Potočnik Revizija
Seminar Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov   10. 10. 2023 Matej Vrčkovnik Revizija
Seminar MSPR 3 poslovne združitve in transakcije pod skupnim upravljanje BDO revizija 17. 10. 2023 Mateja Vrankar Računovodstvo
Seminar Računovodski izkazi v insolvenčnih postopkih in projekcije poslovanja v skladu z ZFPPIPP   19. 10. 2023 Mihael Kranjc, mag. Đorđe Mihajlović Računovodstvo
Seminar Revizijski postopki pri konsolidaciji vključno s predvidenimi spremembami MSR 600 Deloitte 24. 10. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen iz prakse   7. 11. 2023 Danuška Bobek Gospodarič, Marko Mehle Računovodstvo
Seminar Kaj mora revizor vedeti, ko revidira družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe   14. 11. 2023 Mag. Boris Jagodič, mag. Matej Loncner Revizija
Delavnica Vzorčenje   29. 11. 2023 Mag. Nataša Prah Revizija
Seminar poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2023   december Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPO za leto 2023   december Dušan Hartman, mag. Saša Jerman Računovodstvo

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar (ZOOM) Zahtevnejši primeri pri mednarodnem poslovanju z blagom – vključno z dobavo blaga z instaliranjem 14. 2. 2023 Aleksandra Heinzer
Seminar Kako prepoznati in oceniti tveganja zaradi podnebnih sprememb? 21. 2. 2023 Mojca Dolinar
Seminar (ZOOM) Posebni davčni obračuni 28. 2. 2023 Blaž Pate
Seminar z delavnico (ZOOM) Diskontiranje denarnih tokov (k osnovam) 14. in 15. 3. 2023 Steve Shaw
Seminar Funkcionalna zastarelost objekta in upravno stanje objekta 22. 3. 2023 Aleksandra Velkovrh
Seminar Kibernetska varnost s poudarkom na vzpostavitvi ključnih notranjih kontrol 28. 3. 2023 Uroš Žust, Tevž Delak
Seminar Uvod v transferne cene 5. 4. 2023 Marko Mehle, Danuška Bobek Gospodarič
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
26. konferenca računovodij 25. in 26. maj 2023 Ptuj
26. konferenca ocenjevalcev vrednosti 1. in 2. junij 2023 Laško
24. konferenca revizorjev 7. in 8. september 2023 Laško
31. konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 20. in 21. september 2023 Kranjska Gora
26. konferenca notranjih revizorjev 23. in 24. november 2023 Laško

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj