Izobraževanje

Obveščamo vas, da so glede na razvoj dogodkov, povezanih z nevarnostjo okužbe s koronavirusom COVID-19, od 16. marca 2020 do preklica ODPOVEDANI OZIROMA PRESTAVLJENI vsa predavanja, seminarji in izpiti. O nadomestnih terminih vas bomo obvestili.

Aktualne informacije pristojnih državnih institucij najdete na povezavi: Preventiva za skrb in zdravje - Koronavirus COVID-19.

Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo.

Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2020 organiziral Slovenski inštitut v sodelovanju z revizijskimi družbami.

Naslov Datum Kraj
Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov 27. 5. 2020 Ljubljana

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Kraj
Seminar Predpisi o stvarnem premoženju države in občin ter ocena vrednosti stavbne pravice
Seminar je do nadaljnjega prestavljen. O novem datumu vas bomo obvestili.
18. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Obdačitev dohodkov fizičnih oseb iz naslova kapitala in najemnin
Seminar je do nadaljnjega prestavljen. O novem datumu vas bomo obvestili.
24. 3. 2020 Ljubljana
Seminar Proračunski in računovodski vidik upravljanja javnih sredstev
Seminar je do nadaljnjega prestavljen. O novem datumu vas bomo obvestili.
15. 4. 2020 Ljubljana
Prenovljena delavnica: PRAKTIKUM – Odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 12. 5. 2020 Ljubljana
Delavnica Vzorčenje 14. 5. 2020 Ljubljana
Seminar Vzdrževanje strojev in opreme 14. 5. 2020 Ljubljana
Delavnica Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 10. 6. 2020 Ljubljana
Seminar DDV pri čezmejnih stortivah 17. 6. 2020 Ljubljana
Seminar Svetovanje pri notranjem revidiranju 18. 6. 2020 Ljubljana
Ponovitev seminarja Izvedba notranjrevizijskega posla (s praktičnim primerom) 3. 9. 2020 Ljubljana
Seminar z delavnico Urbanistični parametri v ocenjevanju vrednosti nepremičnin 15. 9. 2020 Ljubljana
Delavnica Analiziranje računovodskih izkazov in "oko za prevare" 7. 10. 2020 Ljubljana
Seminar Revidiranje splošnih kontrol v informacijskem sistemu (IT General Controls) v obsegu, ki je potreben pri revidiranju računovodskih izkazov 14. 10. 2020 Ljubljana
Odloženi davki 22. 10. 2020 Ljubljana
Seminar z delavnico Revidiranje presoj in ocen (vključno z dobrim imenom, naložbenimi nepremičninami …), povezano z razkritji v letnem poročilu z vidika MSRP-jev 12. 11. 2020 Ljubljana
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
23. letna konferenca ocenjevalcev 11. in 12. junij 2020 Portorož
21. letna konferenca revizorjev 8. in 9. september 2020 Portorož
28. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov 22. in 23. september 2020 Kranjska Gora
23. letna konferenca računovodij 6. in 7. oktober 2020 Ptuj

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Poslovne finance in finančno analiziranje 2., 3. in 4. 4. 2020 od 15.00 do 20.00
Osnove poslovnih financ (POVN, POVS) 9. in 10. 4. 2020
Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju (DNR) 23. in 24. 4. ter 7., 8. in 9. 2020
Posebnosti računovodenja v javnem sektorju in drugih organizacijah zasebnega prava 7., 8., 9. in 15. 5. 2020
Standardi ocenjevanja vrednosti 7., 8. in 9. 5. 2020
Finančna matematika in statistične metode 28. 5. 2020
Upravljanje s tveganji in notranje kontrole 6., 11., 12. in 13. 6. 2020
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti 18. in 19. 6. 2020 od 15.00 do 19.45


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj