Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum Kraj
Seminar Prodajne strategije uporabne pri prodaji storitev 15. 10. 2019 Ljubljana
3. delavnica o transfernih cenah: Neopredmetena sredstva, sprememba poslovnega modela in pregled sodne prakse 17. 10. 2019 Ljubljana
Notranje revidiranje kapitalske ustrenosti 22. 10. 2019 Ljubljana
4. delavnica o transfernih cenah: Storitve v skupini, postopek skupnega dogovora (MAP) in vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA) 24. 10. 2019 Ljubljana
Pravo za nepravnike (5. predavanje) - Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 12. 11. 2019 Ljubljana
Seminar z delavnico Metode ocenjevanja neopredmetenih sredstev 14. 11. 2019 Ljubljana
Komunikacijska delavnica z orodji SDI 10. 12. 2019 Ljubljana
Konference

Pri Slovenskem inštitutu za revizijo bomo organizirali naslednje konference:

Naslov

Datum

Kraj

22. letna konferenca notranjih revizorjev 28. 11. 2019 
in 29. 11. 2019
Laško

Ostale konference

Trenutno ni objavljenih vabil.

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin 19., 20., 21., 26., 27. in 28. september 2019
Poročanje o oceni vrednosti premičnin 10. oktober 2019
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene 18., 19. in 24. oktober 2019


Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

 

 

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Mednarodni seminarji
Seminar Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj