Seminarji

Pomembna naloga Slovenskega inštituta za revizijo je skrb za razvoj revizijske stroke in z njo povezanih strok, ki se kaže v organiziranju različnih oblik izobraževanja njegovih članov. V ta namen pripravlja tele seminarje oziroma delavnice:

Naslov Datum
Delavnica Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti v skladu z zahtevami MSUK 1 v revizijskih družbah, ki niso vključene v mreže družb 28. 9. 2022
Ponovitev seminarja Izvedba notranjrevizijskega posla (s praktičnim primerom) 30. 9. 2022
Seminar (ZOOM) Virtualna sredstva (kripto) – računovodska in davčna obravnava, revizijski postopki in postopki v skladu z ZPPDFT-2 3. 10. 2022
Seminar Kakovostni pregled nepremičnin 5. 10. 2022
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami 11. 10. 2022
Seminar Načrtovanje notranjerevizijskega posla 12. 10. 2022
Seminar Seminar Poslovanje z e-dokumenti 13. 10. 2022
Seminar Nakupi in prevzemi podjetij – najpogostejši mehanizmi določanja končne kupnine (»Locked-box« in »Closing accounts«) ter vloga finančnega svetovalca pri sestavi kupoprodajne pogodbe (SPA) 18. 10. 2022
Seminar Nepremičnine in DDV 19. 10. 2022
Seminar Računovodenje poslovnih terjatev, rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev ter njihova davčna obravnava 20. 10. 2022
Seminar Spremembe MSR 315 25. 10. 2022
25. letna konferenca notranjih revizorjev 24. in 25. 11. 2022

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je sprejela načrt seminarjev z oznako A, ki jih bo v letu 2022 organiziral Slovenski inštitut za revizijo.

Naslov Datum Predavatelji Področje
Delavnica Vzpostavitev sistema upravljanja kakovosti v skladu z zahtevami MSUK 1 v revizijskih družbah, ki niso vključene v mreže družb 28. 9. 2022 Mateja Cimerman, Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Seminar (ZOOM) Virtualna sredstva (kripto) – računovodska in davčna obravnava, revizijski postopki in postopki v skladu z ZPPDFT-2 3. 10. 2022 Marša Vošinek, Sergej Bižal Računovodstvo
Seminar Revidiranje razkritij v računovodskih izkazih ter revizorjevi postopki v zvezi z drugimi informacijami 11. 10. 2022 Primož Koder, Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Seminar Računovodenje poslovnih terjatev, rezervacij in aktivnih časovnih razmejitev ter njihova davčna obravnava 20. 10. 2022 Saša Jerman Računovodstvo
Seminar Spremembe MSR 315 25. 10. 2022 Manuela Šribar, Mateja Vrankar Revidiranje
Revidiranje bank 15. 11. 2022 Katarina Kadunc Revidiranje
Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1) 22. 11. 2022 dr. Marjan Odar Računovodstvo
Poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2022 8. 12. 2022 Katarina Sitar Šuštar Revidiranje
Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPo za leto 2021 14. 12. 2022 Dušan Hartman, Saša Jerman Računovodstvo

 

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2022, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele seminarje:

Naslov Datum Predavatelj
Seminar Kakovostni pregled nepremičnin 5. 10. 2022 Andreja Borštnar, Mag. Miha Tomšič
Seminar Seminar Poslovanje z e-dokumenti 13. 10. 2022 Mag. Peter Čepin
Seminar Nakupi in prevzemi podjetij – najpogostejši mehanizmi določanja končne kupnine (»Locked-box« in »Closing accounts«) ter vloga finančnega svetovalca pri sestavi kupoprodajne pogodbe (SPA) 18. 10. 2022 Tilen Vahčič
Seminar Nepremičnine in DDV 19. 10. 2022 Mag. Aleksandra Heinzer
Konference

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako A za tele konference:

Naslov Datum Kraj
25. letna konferenca notranjih revizorjev 24. in 25. 11. 2022 Laško

Agencija za javni nadzor je izdala  soglasja za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021, ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanju pooblaščenih revizorjev z oznako B za tele konference:

Naslov Datum Kraj
Trenutno ni objavljenih vabil    

Datumi in kraji konferenc se bodo spremenili le izjemoma, programi pa bodo objavljeni na teh straneh, čim bodo potrjeni na odborih sekcij.

Možnost obiskovanja predavanj v okviru izobraževanj pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Več predavanj si lahko ogledate tukaj.

Podroben predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za preizkušene davčnike, preizkušene notranje revizorje, preizkušene računovodje in preizkušene revizorje informacijskih sistemov.
Na posamezna predavanja se kandidat prijavi s prijavnico. K opravljanju izpitov lahko pristopijo le kandidati, ki so vpisani v izobraževanje.

Napovedujemo

Naslov Datum
Trenutno ni objav  
Prijava/odjava na obvestila o izobraževanjih

V primeru, da želite biti obveščeni o seminarjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo, se na novice lahko naročite tukaj.

Odjava na novice pa je mogoča tukaj