Politika o varstvu zasebnosti

Vaša zasebnost nam veliko pomeni. Zato skrbno varujemo vse osebne podatke, ki jih delite z nami in vedno jasno povemo,
na kakšen način obdelujemo vaše osebne podatke.
V tem dokumentu opisujemo, kako uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke. Tukaj pa tudi najdete navodila o tem,
kako nas kontaktirati v primeru vprašanj o osebnih podatkih. Na ta vprašanja bomo z veseljem odgovorili. Prosimo vas, da si
preberete tudi našo Izjavo o piškotkih, kjer boste izvedeli, kako si-revizija.si uporablja piškotke in podobno tehnologijo.
Spletna stran si-revizija.si je vzpostavljena z namenom obveščanja širše javnosti o izdelkih in/ali storitvah Slovenskega
inštituta za revizijo.
Ta izjava o zasebnosti velja za vse vrste informacij, ki jih zbiramo.
Izjavo o zasebnosti bomo občasno spreminjali. Če vam vaša zasebnost veliko pomeni, redno obiskujte to stran in izvedeli
boste vse o spremembah. Če bomo vnesli spremembe v Izjavo o zasebnosti, ki bodo vplivale na vas (na primer, če
nameravamo obdelovati vaše osebne podatke za druge namene, kot so bili v preteklosti navedeni v tej Izjavi o zasebnosti),
vas bomo o tem obvestili, preden bomo začeli z novimi dejavnostmi.
Pomembno: če se s to Izjavo o zasebnosti ne strinjate, morate prenehati uporabljati naše storitve. Če se z našo Izjavo o
zasebnosti strinjate, lahko dalje spremljate naše objave.
Kakšne vrste osebnih podatkov zbiramo?
Slovenski inštitut za revizijo zbira in uporablja osebne podatke, ki nam jih posredujete. Za prijavo na novice in vabila na
dogodke zadostuje podatek o vašem elektronskem naslovu. Za pripravo personaliziranih novic zbiramo podatke o prebranih
novicah in obiskanih povezavah, uporabljamo piškotke za spremljanje uporabnika ter izdelamo profil vaših interesnih vsebin
glede na vašo preteklo in prihodnjo uporabo naših storitev. Za prijavo na izobraževalne dogodke potrebujemo podatke o
imenu in priimku, naslovu, datumu rojstva, izobrazbi, itd. Za izvedbo pogodbenih obveznosti potrebujemo zraven vašega
imena in priimka še podatke o davčni številki, naslovu stalnega prebivališča, elektronski pošti in telefonski številki.
Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta
prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Za potrebe zagotavljanja
varnosti našega informacijskega sistema v spletnem dnevniku samodejno zbiramo podatke o vašem IP naslovu, datumu in
času dostopa, razliki v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT), vsebini zahtevka (specifična stran), stanju
dostopa oz. kodi stanja HTTP, količini prenesenih podatkov, spletni strani, ki zahteva dostop ter o vašem brskalniku (različica
operacijskega sistema programske opreme brskalnika, jezikovne nastavitve). Brez, da bi nam posredovali vsaj vaš IP naslov,
ki ga bomo zabeležili v spletnem dnevniku, ne morete uporabljati našega spletnega mesta.
Navedene podatke bomo zbirali zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij z namenom preprečevanja slučajnih
dogodkov ali nezakonitih ali zlonamernih dejanj. Obdelava je zato potrebna zaradi naših zakonitih interesov in temelji na
točki f 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
Osebne podatke spletnega dnevnika bomo obdelovali največ 6 mesecev , potem bomo podatke izbrisali, če ne bomo imeli
drugega zakonitega razloga za nadaljnjo obdelavo.

Osebni podatki, ki jih zbiramo samodejno
Tudi če pri nas ne naročite storitve, ob vašem obisku naše spletne strani ali aplikacij avtomatsko zbiramo določene podatke.
Ti vključujejo vaš IP-naslov, datum in čas dostopa do naših storitev, strojno in programsko opremo ali brskalnik, ki ga
uporabljate, in podatke o operacijskem sistemu vašega računalnika, različici aplikacije in jezikovne nastavitve. Zbiramo tudi
podatke o klikih in prikazanih straneh. V sklopu delovanja spletnih strani uporabljamo tudi piškotke. Več o piškotkih lahko
preberete v Izjavi o uporabi piškotkov.
Privolitev za piškotke
S klikom na gumb »V redu« dajem privolitev, da lahko kot upravljavec osebnih podatkov za namen analiziranja spletnih
obiskov v moj računalnik namestite piškotke in podatke o uporabljenih piškotkih ter anonimiziran IP naslov posredujete
obdelovalcu Google Inc., ki je v tretji državi. Osebne podatke bomo obdelovali tako dolgo, dokler boste ohranili sledilne
piškotke. Z izbrisom piškotkov lahko sledenje kadarkoli prekinete. Piškotke lahko izbrišete s pomočjo funkcij, vgrajenih v vaš
brskalnik ali s klikom na gumb »Izbriši piškotke« v tem dokumentu.

Osebne podatke, zbrane na podlagi vaše privolitve z uporabo piškotkov, bomo obdelovali največ 24 mesecev, nato bomo
podatke anonimizirali/izbrisali.
Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi piškotkov in te privolitve, obdelujemo na podlagi točke a 6. člena Splošne uredbe o
varstvu podatkov.
Za kakšne namene zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke?
Zbrane vaše osebne podatke uporabljamo na več načinov. Vaše osebne podatke bomo uporabljali za:
a) za izpolnitev javnega pooblastila,
b) za izpolnitev pogodbe,
c) pošiljanje elektronskih novic in obvestil,
č) komuniciranje z vami (z vami smo v stiku tudi v drugih primerih, med drugim prek elektronske pošte, navadne pošte,
telefona ali SMS sporočila - izbrana metoda je odvisna od kontaktnih informacij, ki ste jih delili z nami),
d) izboljšanje naših storitev (osebne podatke uporabljamo tudi v analitične namene kot del našega truda, da izboljšamo
naše storitve in izkušnje uporabnikov. Podatke pa lahko uporabimo tudi za testiranje, odpravljanje težav in izboljšavo
delovanja in kakovosti naših spletnih storitev. Glavni cilj je optimizacija in prilagajanje naše spletne platforme vašim
potrebam, zaradi česar je našo stran lažje in bolj prijetno uporabljati. Prizadevamo si, da za te analitične namene
uporabljamo le psevdonimizirane podatke .),
e) za pravne zadeve (poleg naštetega moramo v nekaterih primerih uporabiti vaše podatke za reševanje pravnih sporov, za
regulativne preiskave in skladnost ali za upoštevanje zakonitih zahtev organov pregona.).
Razen zgoraj navedenih podatkov bomo izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbirali podatek o naslovu
spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter vašem IP naslovu, ko ste dali privolitev in čas privolitve in druga sporočila,
ki nam jih boste poslali za izvrševanje vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Za namene spremljanja odjav in
omejitev obdelave bomo zbirali datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi ste bili
obveščeni o odjavi in druga sporočila, povezana z izvrševanjem vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Imate pravico, da se od elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na dogodke kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo
privolitev.
Z vsakim sporočilom, ki bo vseboval novico, obvestilo ali vabilo, bomo poslali tudi povezavo na spletno stran z enostavno
odjavo oziroma preklicem privolitve, vaš preklic privolitve pa lahko vedno sporočite tudi na elektronski naslov info@acs.si.
Osebne podatke bomo obdelovali tako dolgo, dokler ne bomo prejeli vaše zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic
privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic
oziroma vabil na dogodke ter za potrebe profiliranja. Po odjavi oziroma preklicu privolitve bomo podatke izbrisali v roku 30
dni.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Podatke zbrane za izvedbo pogodbe, bomo hranili še 5 let po prenehanju pogodbe.
Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil po elektronski pošti ter
skladno s predpisi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov.
Kontaktni podatki
Upravljavec osebnih podatkov je:
Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska cesta 106, Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 568 55 54, e-pošta: info@si-revizija.si
Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni ter obdelovalci, ki izvajajo naloge v sklopu zagotavljanja delovanja
spletnih strani.

V skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, imate v zvezi z varstvom
vaših osebnih podatkov naslednje pravice:

Pravica do dostopa do podatkov
Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.
Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti
(info@acs.si) ali pisno po pošti.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot
upravljavec obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:
• obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora),
• osebne podatke smo obdelali nezakonito,
• osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.
Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:
• za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali
pisno po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju
namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (info@acs.si) ali
pisno po pošti.

Pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru:
• če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove
uporabe,
• vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo
pravnih zahtevkov potrebujete vi sami,
• ste vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.
Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste
obdelav pa lahko izvajamo le:
• z vašo privolitvijo,
• za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
• zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
• zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.
Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po
elektronski pošti (info@acs.si) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do
omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do prenosljivosti
Podatke, ki ste nam jih posredovali in ki smo jih zbrali pri vaši uporabi storitve, lahko prenesete. Podatke v prenosljivi obliki
lahko zahtevate osebno na našem sedežu.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu
Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu,
zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve,
če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo
pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta:
gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.