Mednarodni standardi revidiranja (MSR)

IFAC – Priročnik mednarodnih objav s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) določa, da se mora revidiranje v Sloveniji izvajati ob upoštevanju temeljnih revizijskih načel in drugih pravil revidiranja, ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo, ter mednarodnih standardov revidiranja in mednarodnih stališč o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju računovodij sprejema Mednarodni odbor za pravila revidiranja.

IFAC – Priročnik Mednarodnih standardov revidiranja in obvladovanja kakovosti
(čistopis veljaven od junija 2020)

 

1. Slovar

 

2. Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti

 • MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev

 

3. Mednarodni standardi revidiranja

 • MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR
 • MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle
 • MSR 220: Obvladovanje kakovosti revizije računovodskih izkazov
 • MSR 230: Revizijska dokumentacija
 • MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov
 • Prenovljeni MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji
 • Prenovljeni MSR 260: Obveščanje pristojnih za upravljanje
 • MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju
 • MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov
 • MSR 315 (prenovljeni): Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj
  pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja
 • MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije
 • MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije
 • MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb
 • MSR 500: Revizijski dokazi
 • MSR 501: Revizijski dokazi – Posebne presoje za izbrane postavke
 • MSR 505: Zunanje potrditve
 • MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja
 • MSR 520: Analitični postopki
 • MSR 530: Revizijsko vzorčenje
 • MSR 540 (prenovljen): Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji
 • MSR 550: Povezane stranke
 • MSR 560: Kasnejši dogodki
 • MSR 570 (prenovljen): Delujoče podjetje
 • MSR 580: Pisne predstavitve
 • MSR 600: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov)
 • MSR 610 (prenovljen): Uporaba dela notranjih revizorjev
 • MSR 620: Uporaba dela revizorjevega veščaka
 • MSR 700 (prenovljen): Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
 • MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
 • MSR 705 (prenovljen): Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
 • MSR 706 (prenovljen): Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
 • MSR 710: Primerjalne informacije
 • MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze
  MSR 720 (prenovljen): Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze
 • MSR 800 (prenovljen): Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene
 • MSR 805 (prenovljen): Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza
 • MSR 810 (prenovljen): Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov

IFAC – Priročnik Mednarodnih objav

IFAC – Priročnik Mednarodnih objav
(čistopis veljaven od junij 2021)


1. Predgovor

 

2. Okvir

 

3. Mednarodni standardi poslov preiskovanja

 • MSP 2400 (prenovljen) – Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti
 • MSP 2410 – Preiskovanje medletnih računovodskih informacij

 

4. Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil

 • MSZ 3000 (prenovljen 2016) – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti
 • MSZ 3400 – Preverjanje predračunskih računovodskih informacij
 • MSZ 3402 – Poročila o zagotovilih o kontrolah v storitveni organizaciji
 • MSZ 3410 – Posli dajanja zagotovil za poročila o toplogrednih plinih
 • MSZ 3420 – Posli dajanja zagotovil za poročanje o kompiliranju predračunskih informacij

 

5. Mednarodni standardi sorodnih storitev

 • MSS 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov
 • MSS 4410 – Posli kompiliranja

 

6. Mednarodna obvestila za revizijsko prakso

 • MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov

IFAC – Priročnik Mednarodnih standardov revidiranja in obvladovanja kakovosti – 2009, 2013, 2014, 2018

 

1. Slovar

 

2. Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti

 • MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev
 • MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev (objavljeno 6. 12. 2018)

 

3. Mednarodni standardi revidiranja

 • MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR
  MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle
  MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 220: Obvladovanje kakovosti revizije računovodskih izkazov
  MSR 220: Obvladovanje kakovosti revizije računovodskih izkazov (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 230: Revizijska dokumentacija
  MSR 230: Revizijska dokumentacija (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov
  MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji
  Prenovljeni MSR 250
 • MSR 260: Obveščanje pristojnih za upravljanje 
  Prenovljeni MSR 260
 • MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju
  MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov
  MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 315: Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj
  pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja
  Prenovljeni MSR 315
  MSR 315
  : Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj
  pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije
  MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja
  MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije
  MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb
  MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 500: Revizijski dokazi
  MSR 500: Revizijski dokazi (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 501: Revizijski dokazi – Posebne presoje za izbrane postavke
 • MSR 505: Zunanje potrditve
 • MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja
  MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 520: Analitični postopki
 • MSR 530: Revizijsko vzorčenje
 • MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji
  MSR 540: Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji (objavljeno 6. 12. 2018)
  Prenovljeni MSR 540
 • MSR 550: Povezane stranke
  MSR 550: Povezane stranke (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 560: Kasnejši dogodki
  MSR 560: Kasnejši dogodki (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 570: Delujoče podjetje
  Prenovljeni MSR 570
 • MSR 580: Pisne predstavitve
  MSR 580: Pisne predstavitve (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 600: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov)
  MSR 600: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov) (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 610: Uporaba dela notranjih revizorjev
  Prenovljeni MSR 610
 • MSR 620: Uporaba dela revizorjevega veščaka
 • MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
  Prenovljeni MSR 700
 • MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
 • MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
  Prenovljeni MSR 705
 • MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
  Prenovljeni MSR 706
 • MSR 710: Primerjalne informacije
  MSR 710: Primerjalne informacije (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze
  Prenovljeni MSR 720
 • MSR 800: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene
  Prenovljeni MSR 800: Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 805: Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza
  Prenovljeni MSR 805: Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSR 810: Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov
  Prenovljeni MSR 810: Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov (objavljeno 6. 12. 2018)

IFAC – Druge mednarodne objave s področij revidiranja, dajanja zagotovil in sorodnih storitev – 2012, 2013, 2014

IFAC – Priročnik Mednarodnih objav s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike – 2010


1. Predgovor

 

2. Okvir

 

3. Mednarodni standardi poslov preiskovanja

 • MSP 2400 – Posli preiskovanja računovodskih izkazov
  Prenovljeni MSP 2400 – Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti
 • MSP 2410 – Preiskovanje medletnih računovodskih informacij

 

4. Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil

 • MSZ 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti
 • MSZ 3000 (april, 2016) – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti
 • MSZ 3400 – Preverjanje predračunskih računovodskih informacij
 • MSZ 3402 – Poročila o zagotovilih o kontrolah v storitveni organizaciji
  MSZ 3402 – Poročila o zagotovilih o kontrolah v storitveni organizaciji (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSZ 3410 – Posli dajanja zagotovil za poročila o toplogrednih plinih
  MSZ 3410 – Posli dajanja zagotovil za poročila o toplogrednih plinih (objavljeno 6. 12. 2018)
 • MSZ 3420 – Posli dajanja zagotovil za poročanje o kompiliranju predračunskih informacij
  MSZ 3420 – Posli dajanja zagotovil za poročanje o kompiliranju predračunskih informacij (objavljeno 6. 12. 2018)

 

5. Mednarodni standardi sorodnih storitev

 • MSS 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov
 • MSS 4410 – Posli kompiliranja

 

6. Mednarodna obvestila za revizijsko prakso

 • MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov