Pravila stroke

Avtorske pravice: Vsebine na tej spletni strani so last Slovenskega inštituta za revizijo. Vse pravice pridržane. Informacije v spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah, zato se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Naveden mora biti tudi vir.

Tu si lahko ogledate dokumente katerih vsebino morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati preizkušeni revizorji informacijskih sistemov. Večina dokumentov je dostopnih v elektronski obliki, pri ostalih pa je navedeno, kje jih je mogoče naročiti oziroma kje so bili objavljeni, in si jih lahko ogledate:
Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov (Uradni list RS. št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011).
Sprememba Hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov (Uradni list RS, št. 65/08 z dne 20. 3. 2015)

a. Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18)
Avtentična razlaga določba Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2
b. Zakoni, ki urejajo revidiranje informacijskih sistemov, in predpisi, izdani na njihovi podlagi
c. Standardi dajanja zagotovil in revidiranja IS
d. Kodeks poklicne etike preizkušenega revizorja informacijskih sistemov

a. Smernice dajanja zagotovil in revidiranja IS
b. Mednarodna orodja in tehnike za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na področju IT
c. pojasnila Strokovnega sveta Inštituta
d. navodila sveta Inštituta

a. metodološka gradiva Inštituta in priročniki Inštituta
b. strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini)
c. splošno sprejeta načela revidiranja informacijskih sistemov v tuji praksi