Knjižnica

Knjižničnega gradiva ne izposojamo.

Obisk knjižnice je možen samo po predhodni najavi.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure, izven uradnih ur pa vprašanja sprejemamo samo na naš elektronski naslov prek obrazca na dnu strani in zagotavljamo vam, da boste odgovor prejeli v najkrajšem možnem času.

The Speed of Risk: Lessons Learned on the Audit Trail, 2ND EDITION

Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA

In this 2nd edition of Lessons Learned on the Audit Trail, author Richard Chambers shares fresh perspectives on the lessons in the first edition and imparts new lessons learned during the last few years. He has invested more than four decades serving the profession. His belief and motivation in writing this new edition is that if he can help just one internal auditor to be better prepared for the challenges and opportunities that lie ahead, then the effort will have been worth it.

Team Leader’s Guide to Internal Audit Leadership

Bruce R. Turner, AM, CRMA, CISA, CFE

The book is tailored for team leaders, aimed at helping to shape, expand, and advance the knowledge of an increasingly important stakeholder group (team leaders). It provides fresh, timely, and higher-level insights on the expanding role of team leaders, and the need for them to deliver internal auditing services on a day-to-day basis that optimize the value proposition for the benefit of internal audit’s stakeholders.

Mergers, Acquisitions, and Sales: How Internal Audit Adds Value and Effectiveness

Carl Pitchford

Learn how you can bring value to your organization during business mergers, acquisitions, and sales transactions. A must-have reference tool, this book belongs in every internal auditor’s library.

Data Analysis and Sampling Simplified

Donald A. Dickie, PhD

This is a book about data—about how to reduce large data sets down to the critical few high-risk subsets—and how to select items or transactions for testing. Most of the book is devoted to data analysis, or what is more formally described as analytical procedures. Every audit is different, yet all audits follow the same basic path—planning, fieldwork, reporting, and follow-up. Each of the four phases of an audit is composed of distinct activities. With respect to data analysis and sampling, it is important to appreciate that different analytical activities occur at different stages in the audit process. Numerous exhibits and case studies are included in each chapter, helping the reader review practical applications of the concepts presented. This is a practical guide for audit practitioners to use when conducting data analysis and sampling during the course of an audit.

Trusted Advisors: Key Attributes of Outstanding Internal Auditors

Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA

Avtor v uvodu opisuje, zakaj in kako obojestransko zaupanje (v razmerju med notranjim  revizorjem in nadzornim organom) predstavlja osnovo za uspešno izvajanje notranjega revidiranja. Kadar predstavnik nadzornega organa notranjemu revizorju ne zaupa, ga ne pokliče za nasvet, prav tako pa tudi z vso resnostjo ne sprejema njegovih opozoril in priporočil.

Posledično je v nadaljevanju izpostavljena potreba po tem, da si notranji revizorji prislužijo status zaupanja vrednega svetovalca (Trusted  advisors). Za dosego takega statusa je potrebnih 9 lastnosti oz. značilnosti notranjega revizorja, ki so razdeljene v tri skupine, in sicer na osebnostne lastnosti (etična odpornost, osredotočanje na rezultate, intelektualna radovednost in odprtost), odnose (dinamična komunikacija, poglobljeni odnosi in navdihujoči vodja) ter strokovnost (kritična miselnost in strokovno znanje). Na podlagi dolgoletnih izkušenj  s številnimi primeri podrobno opisuje navedene lastnosti, zakaj so pomembne in  kako notranji revizorji lahko izboljšajo posamezno lastnost.

Knjiga je namenjena notranjim revizorjem, ki želijo izboljšati status notranje revizije v organizaciji. V njej lahko najdemo odgovore, zakaj v nekaterih primerih notranji revizorji niso uspešni, zakaj njihova opozorila niso vzeta dovolj resno, zakaj njihove ideje oz. priporočila niso prodornejša. Posledično lahko bolje razumejo razloge za trenutni položaj in določijo ukrepe za izboljšanje.

Richard F. Chambers je predsednik in direktor Inštituta za notranjo revizijo (IIA) z več kot 40-letnimi izkušnjami v notranjem revidiranju. Prejel je številne nagrade, tudi za enega najvplivnejših ljudi v računovodstvu in za enega najvplivnejših voditeljev korporativnega upravljanja. Poleg tega je tudi avtor številnih knjig s področja notranjega revidiranja.

Moderno proizvodno inženirstvo

skupina avtorjev, redaktor Karl Kuzman

Biblija proizvodnega strojništva - pod takšnim naslovom je založnik začel najavljati priročnik, ki naj bi po svoje pomagal strokovnjakom pri vsakodnevnih nalogah v neposrednem industrijskem okolju. Prav tako naj bi bil v pomoč študirajočim, da z njim dobijo dodatne informacije k temam, ki jih študirajo, ali da z njim potešijo svojo tehnično radovednost. Priročnik na zgoščen način podaja osnovne informacije o določenih področjih proizvodnega inženirstva, za poglobljena znanja in več informacij pa avtorji dodajajo sezname ustreznih virov.

Discount for Lack of Marketability Guide and Toolkit

James Hitchner, Jim Alerding, Josh Angell, Kate Morris

The estimation of a discount for lack of marketability (DLOM) is under increased scrutiny by users of valuation reports, the IRS and others. The VPS DLOM Guide and Toolkit by Jim Hitchner, Jim Alerding, Josh Angell, and Kate Morris is designed to provide the information and tools necessary to properly calculate and support a DLOM using both qualitative and quantitative methods.

The Guide includes a comprehensive discussion of the current theory, empirical studies, databases, and methods used to determine DLOMs, and the Toolkit offers 10 downloadable Excel files that incorporate a groundbreaking DLOM calculator which includes a new and transparent restricted stock model, alternative option models, and Quantitative Marketability Discount Model (QMDM). Strengthen your understanding of the DLOM methodology and save time on this often complex process with this powerful new resource.

2018 Valuation Handbook: International Guide to Cost of Capital

Carla Nunes, James Harrington, Roger Grabowski

The Duff & Phelps 2018 Valuation Handbook - International Guide to Cost of Capital provides data and methodology guidance that will enable the reader to assess risk and develop cost of capital estimates on a global scale, coupled with data exhibits that provide country-level country risk premia (CRPs), Relative Volatility (RV) factors, and equity risk premia (ERPs). The data exhibits can be used to estimate country-level cost of equity capital globally, for up to 188 countries, from the perspective of investors based in up to 56 different countries (depending on data availability).

Highlights of the Valuation Handbook - International Guide to Cost of Capital include:

  • Country-level Country Risk Premia (CRPs) for up to 188 countries: The 2018 Valuation Handbook - International Guide to Cost of Capital provides country-level country risk premia for up to 188 countries globally, from the perspective of investors based in up to 56 different countries. CRPs are estimated using the following models: (i) Country Credit Rating Model and (ii) Country Yield Spread Model
  • Relative Volatility (RV) factors for up to 75 countries: The 2018 Valuation Handbook - International Guide to Cost of Capital provides country-level relative volatility factors from the perspective of investors in the U.S. and Germany. Relative volatility factors are estimated using the Relative Standard Deviation Model
  • Equity Risk Premia (ERPs) for 18 countries based in USD and "local" currency: The 2018 Valuation Handbook - International Guide to Cost of Capital provides long-horizon and short-horizon ERP data in USD and "local" currencies. Additional ERP resources include Pablo Fernandez' survey of ERPs for a variety of countries

2018 Stocks, Bonds, Bills, and Inflation (SBBI) Yearbook

Carla Nunes, James Harrington, Roger Grabowski, Roger Ibbotson

The 2018 Stocks, Bonds, Bills, and Inflation® (SBBI®) Yearbook includes returns, index values, and statistical analyses of U.S. large company stocks, small company stocks, long-term corporate bonds, long-term government bonds, intermediate-term government bonds, U.S. Treasury bills, and inflation from January 1926 to present (monthly).

This annual book has been the definitive annual resource for historical U.S. capital markets performance data for over 30 years (The SBBI Yearbook was previously published by Morningstar, Inc. under the name “Ibbotson Stocks, Bonds, Bills, and Inflation (SBBI) Classic Yearbook”).

Kontakt