Smernice za oblikovanje cen

Na podlagi 15. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 24. 2. 2022 sprejel Smernice za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja.

Smernice urejajo priporočila za oblikovanje cen za strokovne storitve davčnega svetovanja, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev davčnega svetovanja dolžni plačati preizkušenim davčnikom oziroma preizkušenim davčnicam za opravljene storitve davčnega svetovanja.

Priporočena urna postavka v Smernicah znaša med 100 in 200 EUR/uro.

Celotne smernice za določanje cen storitev.

Smernice, veljavne do 1. 3. 2022.