Kolektivno članstvo

Slovenski inštitut za revizijo je zagotovo vodilna strokovna institucija na področju ocenjevanja vrednosti, računovodenja, davčnega svetovanja in zunanjega ter notranjega revidiranja in revidiranja informacijskih sistemov, ki je včlanjena tudi v ugledne mednarodne organizacije (IFAC, IVSC, TEGoVA in Accountancy Europe). Prav tako Inštitut na podlagi ZGD-1 sprejema slovenske računovodske standarde, na podlagi ZRev-2 pa tudi standarde ocenjevanja vrednosti in pravila drugih strok, katerih strokovnjaki so združeni v okviru Inštituta.

Končno vam lahko z veseljem sporočimo, da smo na podlagi vaših želja z novim Statutom Inštitut organizirali tako, da se bodo kot tako imenovani kolektivni člani vanj v prihodnje lahko včlanile tudi pravne in fizične osebe, ki nimajo nujno strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut.

Prijazno vas vabim k vključitvi v kolektivno članstvo.
Dr. Samo Javornik
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo


Kaj prinaša pravnim osebam članstvo v Inštitutu?

Brezplačen dostop do zaprtega dela spletnih vsebin s področja
• ocenjevanja vrednosti
• notranjega revidiranja
• računovodenja
• revidiranja informacijskih sistemov
• davkov
• revidiranja

15 % popust pri
• kratkih pisnih odgovorih na vprašanja (do 1 stran)
• izdelavi strokovnega mnenja
• pomoč pri razreševanju strokovnih problemov na področju revidiranja in drugih področjih
• pomoči pri razreševanju strokovnih konfliktov z naročniki

Ugodnosti pri izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut
• brezplačno udeležbo za enega udeleženca na strokovnih srečanjih sekcij
• 15 % popust pri udeležbi na delavnicah in seminarjih
• 15 % popust pri udeležbi na konferencah
• 15 % popust pri nakupu gradiv

Letno naročnino na revijo SIR*IUS

Brezplačno objavo povpraševanja po kadrih

Ugodnosti pri oglaševanju
• 15 % popust pri objavi naročnikovega oglasa na spletni strani Inštituta
• 15 % popust na pokroviteljstvo
• 15 % popust pri promocijski predstavitvi na konferenci (15–30 min)
• 15 % popust za postavitev reklamnega panoja pred konferenčno dvorano

Objava na seznamu kolektivnih članov inštituta s čimer izkazujete, da ste se zavezali k
• za uvedbo strokovnih rešitev in sodobnih pristopov v svojem delovanju;
• spoštovanju Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdalo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC);
• k podpori Slovenskega inštituta za revizijo na strokovnih področjih, ki jih pokriva.


Untitled Document

Kaj prinaša fizičnim osebam članstvo v Inštitutu?

Brezplačen dostop do zaprtega dela spletnih vsebin s področja
• ocenjevanja vrednosti
• notranjega revidiranja
• računovodenja
• revidiranja informacijskih sistemov
• davkov
• revidiranja

Ugodnosti pri izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut
• brezplačno udeležbo na strokovnih srečanjih sekcij
• 10 % popust pri udeležbi na delavnicah in seminarjih
• 15 % popust pri udeležbi na konferencah

Letno naročnino na revijo SIR*IUS

Objava na seznamu kolektivnih članov Inštituta s čimer izkazujete, da ste se zavezali k
• delovanju v skladu s kodeksom etike računovodskih strokovnjakov, ki ga je izdalo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC);
• skrbi za strokovnost in kakovost opravljanja nalog;
• skrbi za ugled poklica, ki ga opravljate.


Pristop k članstvu je sklenjen za nedoločen čas, prekine pa se z odpovedjo članstva vsaj 6 mesecev pred zaključkom koledarskega leta z veljavnostjo od začetka naslednjega koledarskega leta.

Članarina za fizične osebe znaša 80 EUR (brez DDV) letno in se zaračuna januarja vsako leto. Neplačilo članarine pomeni izbris iz seznama kolektivnih članov Inštituta.

Članarina za pravne osebe znaša 1.000 EUR (brez DDV) letno in se zaračuna januarja vsako leto. Neplačilo članarine pomeni izbris iz seznama kolektivnih članov Inštituta.


Seznam kolektivni članov si lahko ogledate na strani Kolektivni člani.

Za včlanitev izpolnite spletno prijavo ter obrazec natisnite, podpišite in nam ga pošljite.