Obvestila sekcij - Notranji revizorji

25.3.2024

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).
Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

22.6.2023

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se je seznanil s predlogom Globalnih standardov notranjega revidiranja. Ker novi standardi iz priporočil v precejšnji meri prehajajo na obvezno uporabo, in bodo pomembno vplivala na delo preizkušenih notranjih revizorjev, je ocenil, da je potrebno nanje podati pripombe. Pri tem se je osredotočil na kompleksnejše spremembe. Bistvene pripombe najdete tukaj.

21.12.2022

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je pripravil koledar seminarjev in delavnic za leto 2023

Notranjrevizijsko poročanje v novi podobi 16. 1. 2023 Petra Finžgar, Darja Podobnik, Urban Goršič
Kako prepoznati in oceniti tveganja zaradi podnebnih sprememb? 21. 2. 2023 Mojca Dolinar
Kibernetska varnost s poudarkom na vzpostavitvi ključnih notranjih kontrol 28. 3. 2023 Uroš Žust, Tevž Delak
Izvedba notranjerevizijskega pregleda etike v organizaciji 6. 4. 2023 dr. Matej Drašček
Razumevanje, računovdskih izkazov, likvidnosti in solventnosti 13. 4. 2023 Mihael Kranjc
Nadaljevanje delavnice Excel 9. 5. 2023 Mark Dekeyser
Najboljše prakse za prepoznavanje, ocenjevanje, merjenje in obveščanje o uspešnosti notranje revizije 6. 6. 2023 John Chesshire
Radikalno poročanje - Kako delujejo besede? 7. 6. 2023 Sara J. James
Oblačne storitve in zunanje izvajanje 5. 9. 2023 dr. Boštjan Kežmah, dr. Urška Kežmah
"Sustainability (ESG)" – predstavitev relevantne zakonodaje in dobre prakse ter implementacija, s poudarkom na področju pregleda notranje revizije 12. 10. 2023 Mojca Markizeti, Kim Turk Mehes, Timotej Homar, Jasmina Mandžuka
Varstvo osebnih podatkov 9. 11. 2023 Bojana Pleterski
Konferenca notranjih revizorjev 23. in 24. 11. 2023 različni predavatelji
Notranje revidiranje splošnih kontrol v informacijskih sistemih kot del vsakega posla 5. 12. 2023 Uroš Žust, Maja Mujkanović

20.9.2022

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 14. novembra 2022 predlagajo kandidate za nadomestna člana odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. novembra 2022.

Ljubljana, 20. 9. 2022

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

14.3.2022

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

26.11.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev, ki so bile elektronsko izvedene 26. novembra 2020 so bili v odbor preizkušenih notranjih revizorjev izvoljeni
• mag. Petra Finžgar
• Tatjana Habjan
• mag. Andreja Istenič
• Darja Podobnik
• mag. Blanka Vezjak

Rok za pritožbe je 4. 12. 2020.

2.10.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za imenovanje članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.

1. Člane sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se pozove, da do 11. novembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev.
2. Volilno zasedanje se skliče 26. novembra 2020.

Ljubljana, 1. 10. 2020

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo