Smernice cen storitev ocenjevanja vrednosti

Na podlagi 16. točke 4. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) je strokovni svet Inštituta na svoji seji dne 5. februarja 2020 sprejel nove smernice za oblikovanje cen ocenjevanja vrednosti.

V 3. členu smernic je določeno, da sme ocenjevalec vrednosti ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela.

za sodelavca pri nalogi med 40,00 in 60,00 €
za pooblaščenega ocenjevalca med 75,00 in 110,00 €
za vodjo skupine za ocenjevanje med 110,00 in 150,00 €

Nove smernice stopijo v veljavo 1. marca 2020.

Celotne smernice za določanje cen storitev ocenjevanja