Smernice cen storitev ocenjevanja vrednosti

Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 3. maja 2004 sprejel nove smernice za oblikovanje cen ocenjevanja vrednosti.

V 4. členu smernic so določene cene, po katerih sme ocenjevalec vrednosti ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela. V zadnjem odstavku istega člena je določeno, da se urne cene dela sproti popravljajo za indeks rasti cen na malo, če vrednost tolarja ni ustaljena. Smernice torej določajo, da je treba cene za opravljene storitve ocenjevanja revalorizirati.

Tokrat objavljamo revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen storitve ocenjevanja na dan 31. decembra 2003.

Ocenjevalec vrednosti sme naročniku ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela takole:
za sodelavca pri nalogi med 33,38 in 45,90 €
za pooblaščenega ocenjevalca med 75,11 in 104 €
za vodjo skupine za ocenjevanje med 104 in 146,05 €

V skladu s smernicami za oblikovanje cen storitev ocenjevanja smejo ocenjevalci vrednosti od 4. maja 2004 zaračunavati storitve ocenjevanja na podlagi teh podatkov.

Celotne smernice za določanje cen storitev ocenjevanja