Register

Preizkušeni revizorji informacijskih sistemov
(Qualified Information Systems Auditors)

Na podlagi 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) objavljamo podatke tehle preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov, ki na današnji danizpolnjujejo pogoje za objavo podatkov:
seznam aktivnih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov
register vseh preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov