Obvestila sekcij - Revizorji IS

23.9.2020

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov, ki so bile elektronsko izvedene 22. septembra 2020 so bili v odbor preizkušenih revizorjev informacijskih sisstemov izvoljeni

Dr. Boštjan Delak
Mag. Maja Hmelak
Gašper Kranjc
Manuela Šribar
Matjaž Štiglic

Rok za pritožbe je 30. 9. 2020.

14.7.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IMENOVANJE ČLANOV ODBORA SEKCIJE PREIZKUŠENIH REVIZORJEV INFORMACIJSKIH SISTEMOV.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 7. septembra 2020 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 22. septembra 2020.

Ljubljana, 14. 7. 2020

25.9.2019

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bile 24. septembra 2019 v Kranjski Gori je bil v odbor izvoljen Marko Jagodic. Rok za pritožbe je 2. 10. 2019.

29.9.2017

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bili dne 26. septembra 2017 na Rogli v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

• dr. Boštjan Delak,
• Maja Hmelak,
• dr. Boštjan Kežmah,
• Manuela Šribar,
• dr. Aleš Živkovič.

13.6.2017

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 28. avgusta 2017 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 26. septembra 2017.

Ljubljana, 13. 6. 2017                                                                                   

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

2.10.2014

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov so bili dne 23. septembra 2014 v Zrečah v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

• dr. Boštjan Delak,
• Maja Hmelak,
• Marko Kavčič,
• mag. Boštjan Kežmah,
• Uroš Žust.

2.6.2014

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

  1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 30. junija 2014 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
  2. Volilno zasedanje se skliče 23. septembra 2014.

 

Ljubljana, 2. 6. 2014
Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

19.3.2014

Združenje nadzornikov Slovenije je v sodelovanju s Sekcijo preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo prenovilo Priporočila za poročanje nadzornemu svetu. Priporočila vključujejo dodatne smernice in priporočila za obravnavanje področja investicij in delovanja rešitev IKT. Več informacij in smernice najdete na spletni stani ZNS.

5.11.2013

Maja Hmelak in Uroš Žust sta 5. 11. 2013 na mesečnem sestanku predstavila Standardno mapo za revizije IS. Cilj priprave revizijske mape je bil predstaviti praktične postopke in gradiva pri izvedbi revizije informacijskega sistema. Pripravljena standardna revizijska mapa je namenjena revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim notranjim revizorjem in vsem drugim, ki želijo na praktičnem primeru spoznati izvedbo revizije IS. Koristi lahko predvsem začetnikom, ki se prvih revizij IS šele lotevajo. Mapa se trenutno nahaja v statusu osnutka. Zainteresirane posameznike vabimo k posredovanju dodatnih gradiv, ki bi jih bilo smiselno vključiti v tovrsten repozitorij znanja ter idej za dopolnitve, popravke in izboljšave na naslov standardna.mapa@gmail.com.

13.6.2012

V petek 15. 6. 2012 ob 10. uri bo v prostorih IP tiskovna konferenca glede smernic računalništva v oblaku pri katerih je sodelovala tudi sekcija PRIS in odsek ISACA.