Revizijski svet Inštituta

Revizijski svet Inštituta

V skladu statutom Slovenskega inštituta za revizijo revizijski svet Inštituta:
1. določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Inštituta na področju revizijske stroke;
2. daje svetu Inštituta in direktorju Inštituta mnenja in predloge glede organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti na področju revizijske stroke;
3. daje svetu Inštituta predloge za vključevanje Inštituta v mednarodne organizacije ter predloge za organiziranje strokovnih srečanj s področja revizijske stroke doma in v tujini;
4. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z razvojem revizijske stroke.

Poleg teh nalog opravlja revizijski svet tudi druge strokovne naloge, povezane z razvojem revizijske stroke.

 

Člani Revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo so:

Predsednica
Sonja Anadolli

Podpredsednica
Silva Zapušek

Člani
Barbara Kotar-Palčič
Danica Kržišnik
Dr. Marjan Odar
Janez Uranič
Anita Valjavec