Obvestila sekcij - Računovodje

07.05.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

10.09.2018

Sekcija preizkušenih računovodij vabi študente k sodelovanju s pripravo strokovnih prispevkov s področja računovodenja in/ali obdavčitve.

13.05.2016

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij so bili dne 12. maja v Radencih v odbor izvoljeni naslednji kandidati: 

1. Mihael Kranjc,
2. Tončka Lesjak,
3. Biljana Mikača,
4. Barbara Mörec,
5. Marija Ribič

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 20. 5. 2016. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.

14.03.2016

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel 

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

  1. Člene sekcije preizkušenih računovodij in računovodij se pozove, da do 5. maja 2016 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
  2. Volilno zasedanje se skliče 12. maja 2016.

 

Ljubljana, 14. 3. 2016                                                           

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

07.08.2014

Na spletnih straneh MGRT je objavljen predlog sprememb ZGD-1. Pripombe se sprejemajo do 16. 8. 2014

04.06.2014

Slovenski inštitut za revizijo je Banki Slovenije podal pobudo za uveljavljanje kompiliranih računovodskih informacij.

08.11.2012

Preveden in objavljen je Kontrolni seznam za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih, ki ga je izdal IFAC.

21.05.2012

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij so bili dne 17. maja v Zrečah v odbor izvoljeni naslednji kandidati:
- Majda Cipot,
- Mihael Kranjc,
- Tončka Lesjak,
- Dr. Aleš Novak,
- Marija Tomc Muc.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 28. 5. 2012. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.