Raziskave in znanje
Člani sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) skrbimo za pridobivanje in širjenje znanj s področja notranje revizije. SIR organizira letno Konferenco notranjih revizorjev in druga strokovna srečanja. Letna Konferenca notranjih revizorjev je namenjena spoznavanju novosti in drugih aktualnih vsebin na področju notranjega revidiranja ter drugih sorodnih področjih. Z udeležbo na njej preizkušeni notranji revizorji in vsi drugi udeleženci širimo svoje znanje, veščine in druge sposobnosti. Kako postati preizkušeni notranji revizor Kaj je notranja revizija
Povabilo k raziskovanju

Člani sekcije spodbujamo različna raziskovanja na področju notranje revizije. Izsledki raziskav o notranji reviziji pripomorejo k dodatnemu znanju o stroki notranjega revidiranja in notranji reviziji. Zato pozivamo k izvajanju raziskav s takšnim ciljem.

Vse, ki vas zanima raziskovanje, vabimo k pripravi prispevkov in njihovemu objavljanju (skladno z navodili odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev).

Predloge za raziskave, raziskave in vprašanja o raziskavah pošljite na info@si-revizija.si.

Povabilo študentom k sodelovanju

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

Povabilo študentom k sodelovanju in navodila za pripravo prispevka.

Revija SIR*IUS (z navodili in predlogo za pripravo članka)

Knjižnica SIR-a

Aktivni preizkušeni notranji revizorji imamo dostop do vseh knjig v knjižnici SIR-a (na sedežu SIR-a v Ljubljani). Prav tako imamo možnost brezplačne udeležbe na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR, in popust pri udeležnini za druge dogodke, ki jih organizira SIR (seminarje, delavnice, konference ter kongrese).

Kako postati aktivni preizkušeni notranji revizor

Knjižnica SIR-a (s seznamom in opisom knjig v njej)

Seminarji, delavnice in druga strokovna izobraževanja pri SIR-u

 

Prosimo, sporočite morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav na info@si-revizija.si.